FORUM
INTELIGENTNEGO
ROZWOJU

8

Uniejów

19-20 października 2023

8 edycja FIR

Forum Inteligentnego Rozwoju to Inspirujące prelekcje, trendy rozwoju i innowacje, prezentacje przedstawicieli świata biznesu i nauki. Technologie przyszłości, nowatorskie procesy i badania. A także zaskakujące odkrycia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii kognitywnych.

Pobierz Agendę PDF

Przejdź do Agendy 8. edycji

Partnerzy Poznaj Partnerów i Patronów
8. Forum Inteligentnego Rozwoju

Organizator

Współorganizator

Partnerzy główni

Inwestorzy

8.FIR Uniejów 2023 Poznaj speakerów ostatniej edycji

Marcin Prokop

Dziennikarz, prezenter telewizyjny, felietonista, pisarz, publicysta i osobowość telewizyjna.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Maciej Ptaszyński

Prezes, Polska Izba Handlu

Dr Jacek Giedrojć

Założyciel, Warsaw Equity Group

Dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności europejska strategia

Damian Baran

Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju, Prezes, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju

Dr inż. Adam Kozakiewicz

Absolwent PW, adiunkt w NASK-PIB, doradca Dyrektora ds. Naukowych

Dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Piotr Kamiński

W-ce Prezes Zarządu ds. finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski

Arkadiusz Grądkowski

Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Justyna Kralisz

Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Krzysztof Dziaduszyński

Członek Zarządu, ESOLEO

Dorota Rzążewska

Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Dr inż. Adam Szatkowski

Prezes, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Koordynator, Śląski Klaster Nano, Krajowy Klaster Kluczowy

Marcin Fludra

Prezes Zarządu, FLUDRA Sp. z o.o.

Marcin Fidler

Dyrektor ds. produkcji autobusów elektrycznych, ARP E-Vehicles

Dr Ewa Krasuska

Doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Kurek-Swat

p.o. Dyrektora Zarządzającego Bezgluten Sp. z o.o.

Agnieszka Blanka Snarska

Kierownik Projektu, ARP S.A.

Paweł Gąsior

Dyrektor Inwestycyjny, Vinci S.A.

Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

Dr Damian Andrzejewski

Prezes Zarządu, Platinum Alfa Sp. z o.o.

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający, Klaster Life Science Kraków

Joanna Sekuła

Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Senatu

Wojciech Białkowski

Prezes Zarządu, Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o.

Andrzej Tersa

W-ce Prezes, OZE Rentier S.A.

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, OZE Rentier S.A.

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Dr inż. Andrzej Gantner

W-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Szymon Liszka

Prezes Zarządu, Fundacja Efektywnego Wykorzystywania Energii

Konrad Nowakowski

Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Dr Inez Okulska

Kierownik, Zakład Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor, Departament Innowacji i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji

Robert Gromada

Prezes Zarządu, MediSensonic Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni

Prezes Zarządu, Orthoget sp. z o.o.

Mgr Michał Rado

Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Mateusz Kalinowski

Prezes Zarządu, Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o

Marcin Jarosz

Comex Polska Sp. z o.o.

Aleksandra Monsiol-Szatkowska

Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Magdalena Gryn

Dziennikarka ekonomiczna, miesięcznik "Forbes"

Dr Anna Białk-Wolf

Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP

Dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Daniel Beldzik

Kierownik Działu Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.

Dr inż. Barbara Groele

Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Mateusz Józef Chmielarz

Sekretarz, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Dariusz Staszewski

Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.

Magdalena Maksimowska

Rzecznik patentowy, wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.

Przemysław Piotrowski

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Jacek Romanowicz

Naczelnik Wydziału Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP

Marek Oleksyn

Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Kamila Gębik

CEO, kammedia.pl, CCO, go2nft.pl

Łukasz Grala

Mentor, Futurolog, CEO TIDK

Prof. dr hab. Maria Rembiałkowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sławomir Lasota

Senior Innovation & Project Manager, DSR S.A.

Mariusz Budzisz

W-ce Prezes, E-Trust Medical

Tomasz Stypułkowski

Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka Sp. z o.o

Wioletta Flach

Prezes zarządu, Chlordioxid Academic Polska Sp. z o.o.

Jerzy Szymańczyk

Prezes, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich

Czesław Ciesielski

Specjalista ds. Spedycji i Transportu, Polska Izba Spedycji i Logistyki

Rafał Orlicki

Pomysłodawca i współzałożyciel, CEO, Meetlify

Jakub Duda

Współzałożyciel i CTO, Meetlify

Dr Marek Pilch

Ambasador Sportu oraz Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia, „Głos Seniora”

Łukasz Salwarowski

Prezes, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO, Redaktor Naczelny, Magazyn Ogólnopolski Głos Seniora

Dr Ewelina Depczyńska

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech sp. z o.o.

Mgr inż. Bartosz Podziewski

Prezes zarządu, Specjalista ds. projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów IT, Green Savings Scheme S.A.

Paweł Siwiński

Dyrektor ds. Rozwoju, Ultrapur Sp. z o.o.

Dr Bartosz Sobotka

Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A, Sektorowa Rada ds. Kompetencji

Katarzyna Wicha

Dyrektor sprzedaży, Glopack Sp. z o.o.

Kamil Dudek

Wiceprezes Firma CosmoEye

Dominik Wójcicki

Redaktor Naczelny, dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"

Magdalena Porada

Madlen Magdalena Porada

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Anna Cieciórska

Właściciel, Anielskie Ciastka

Jacek Rydzewski

Właściciel firmy, Grupa Techniczna CODI

Ewelina Pańczyk

Prezes fundacji, Instytut Świadomości, psychotraumatolog, Terapeuta świadomości

Michał Chomka

Kierownik działu Inżynierskich Systemów Materiałowych, GE Aerospace Poland

Dr inż. Michał Jasiczek

Starszy Inżynier Specjalista, GE Aerospace Poland

Dorota Morka

Prezeska Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej

Joanna Rułkowska

Redaktor Naczelna, Portal Prawo Mamy

Mgr inż. Monika Flisek

Dyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Mgr inż. Michał Kubecki

Prezes Zarządu, Instytut OZE Sp. z o. o.

Oktawian Augustyn

Założyciel, wspólnik, Prezes Zarządu, Projekt CampSys, Mismo Sp. z o.o.

Paweł Potempski

Założyciel, wspólnik, Główny Analityk, Projekt CampSys, Mismo Sp. z o.o.

Sylwia Wańska

Prezes Zarządu, Chmielna WWC Development sp. z o.o.

Małgorzata Rdest

W-ce Prezes, EMKA S.A

Marek Magryś

Z-ca Dyrektora, ACK Cyfronet AGH ds. Komputerów Dużej Mocy, kierownik, Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC Polska)

Mgr inż. Jarosław Olszewski

Prezes, Fundacja Work & Science

Rafał Piłat

Konstruktor, założyciel biura wzorniczego Mindsailors, VEDACO Sp. z o.o.

Dr Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

Robert Grygorowicz

Investment Manager w SpeedUp Venture Capital Group

Łukasz Maciak

Członek zarządu, Bioponic Farm

Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL

Profesor uczelni, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Michał Dybowski

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Polska Federacja Szpitali

Sebastian Szuba

Prezes Zarządu, HIG Polska Sp. z o.o.

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Dyrektor, Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. med. Piotr Wałęga

III Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. PG

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Politechnika Gdańska

Prof. Dr Wojciech Kossek

University of Denver, USA

Prof. Mirosława El Fray

Kierownik, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów na ZUT w Szczecinie

Dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM

Dziekan, Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Politechnika Morska w Szczecinie

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Ejsmont

Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej Politechniki Gdańskiej

Dr hab. inż. Piotr Mioduszewski

Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej Politechniki Gdańskiej

Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kierownik B+R, C.M.C. Sp. z o.o.

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH, kierownik, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Dr Przemysław Jura

Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wiceprezes, Polska Izba Ekologii

Dr Rafał Batkowski

Ekspert CEPOL oraz projektów unijnych, Właściciel, firma doradcza RBS (Rafał Batkowski Strategie), Honorowy Prezes, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

Małgorzata Latuszek

Prezes zarządu, współzałożyciel, Taxxo Columb Technologies S.A.

Dr inż. Marek Miłosz, prof. PL

Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska

Dr hab. Danuta Szeliga

Kierownik, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Aleksandra Samira-Gajny

Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz

Kierownik, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego Production Engineering Archives

Magdalena Bohusz-Boguszewska

Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak

Pełnomocnik dyrektora Ośrodka Radioizotopów POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB

Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek

W-ce Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Profesor instytutu i Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej

Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej