speaker-photo

Aleksandra Samira-Gajny

Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Swoje ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie odpowiadała za kontakty z Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA w Warszawie, samorządami województwa śląskiego oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestycjami w regionie oraz pozyskaniem nowych rynków eksportowych.

Ekspert z zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.  Od 2014 r. biegły sądowy w zakresie: fundusze europejskie. Od 2016 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Tur Borówka”.

Obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej kieruje pracą zespołu zajmującego się obsługą inwestorów, internacjonalizacją MŚP i utrzymywaniem relacji międzynarodowych z regionami partnerskimi województwa śląskiego na świecie.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
14.10-16.10 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część II

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Druga odsłona panelu tematycznego „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”. To miejsce wymiany doświadczeń i szansa do podzielenia się swoimi wizjami i spostrzeżeniami przez innowatorów.