speaker-photo

Krzysztof Dziaduszyński

Członek Zarządu, ESOLEO

Praktyk OZE z niemal 25-letnim doświadczeniem w branży energii odnawialnej, wykładowca akademicki. Współtwórca rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, konsultant przy nowelizacji ustaw o OZE oraz innych programów rządowych wspierających rozwój branży. Zdobywał doświadczenie w spółkach obrotu energią, dewelopujących farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz biogazownie. Od 2019 r. doradca Prezesa Zarządu ZE PAK w zakresie energii odnawialnej oraz członek zarządu ESOLEO i członek zarządu PAK PCE Fotowoltaika; spółek odpowiedzialnych za budowę i utrzymanie największej farmy fotowoltaicznej w Europie Środkowo-Wschodniej w Brudzewie, o mocy 70 MW. 

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
15.30-16.00

Gmina Uniejów jako przykład inteligentnego rozwoju i wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze municypalnym

Gmina Uniejów - współorganizator 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 - to lider na polu wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze municypalnym. Miasto jest też przykładem realizacji celów inteligentnego rozwoju. Działania Uniejowa to przykład na to, jakie korzyści dzięki realizacji konkretnych projektów zyskać mogą mieszkańcy.

 

O aspektach realizowanych przez gminę Uniejów zadań na konferencji „Gmina Uniejów jako przykład inteligentnego rozwoju i wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze municypalnym” opowie Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu spółki ESOLEO, przedstawiciel merytoryczny gminy Uniejów. Panel, który odbędzie się drugiego dnia 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 poświęcony będzie czterem głównym zagadnieniom związanymi z inteligentnym rozwojem w gminie Uniejów, wykorzystaniem źródeł odnawialnych, wyzwaniami i trudnościami związanymi z realizacją celów, a także przyszłością inteligentnego rozwoju w Uniejowie.

 

Udział weźmie:

Krzysztof Dziaduszyński, Członek Zarządu, ESOLEO

13:05 – 14:15

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna - Polska strategia wodorowa

Transformacja energetyczna pozostaje jednym z najważniejszych tematów dyskusji publicznej
w Polsce. Suwerenność energetyczna oparta o odnawialne źródła energii to kwestia równie ważna dla rządu, co przemysłu. W trakcie konferencji branżowej na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 eksperci z świata nauki przedstawią zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa i transformacji energetycznej naszego kraju, wskazując na rolę w naturalnych, bezpiecznych dla środowiska i mieszkańców, niewyczerpalnych źródeł energii. W programie konferencji nie zabraknie również prezentacji indywidualnych, skupiających się na technologiach uskuteczniających korzystanie z OZE.

 

Prelekcję wygłosi:

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, Kierownik, Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Termoelektryki – sposób na zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów energii”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Dorota Morka, Prezes Zarządu, Polsko-Norweska Izba Gospodarcza
Krzysztof Dziaduszyński,
Członek Zarządu, ESOLEO
Marcin Fidler, Dyrektor ds. Produkcji Autobusów Elektrycznych, ARP E-Vehicles
Michał Wonchała, Prezes Zarządu, TwinIO Energy sp. z o.o.

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C sp. z o. o.