Konrad Nowakowski

Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Konsultant i trener w dziedzinie ochrony środowiska, z doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska).  Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Członek komisji konkursowych m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych ds.  zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpadów, CSR oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju. Posiada doświadczenie w obszarze ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego oraz węglowego. Specjalizuje się w technologiach recyklingu, projektowaniu systemów pakowania oraz ocen „ekologicznych” opakowań. Współpracuje z przemysłem związanym z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek jak również z praktyczną organizacją systemu zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych. Wieloletni Główny Specjalista ds. Ekologii opakowań w Instytucie Badawczym Opakowań COBRO oraz prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań na co dzień realizujący zadania dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw za opakowania produktów wprowadzane na rynek.

17:50 – 19:20

19 Października 2023 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej rola w rozwoju innowacji w Polsce

Inspirujące prelekcje i dyskusja o nowym modelu gospodarki jakim jest GOZ, który opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Prezentacja innowacyjnych projektów i unikatowych rozwiązań wpisujących się w nurt gospodarki o obiegu zamkniętym. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

 

Udział wezmą:

 

Konrad Nowakowski, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Dariusz Staszewski, Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.
Ekoakcja szczecińskiej firmy R3 Polska - lokalnie, ale globalnie
Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN, Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Woda w gospodarce o obiegu zamkniętym - szanse i wyzwania