FORUM
INTELIGENTNEGO
ROZWOJU

2

Rzeszów

23-24 października 2017

„II Forum Inteligentnego Rozwoju to znakomita okazja by porozmawiać, jak sprawić by biznes, nauka i samorząd mogły wspólnie i w kooperacji mogły przynosić wymierne skutki polskiej gospodarce.”

prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego

Organizator

Współorganizator

Patronat honorowy

Partnerzy merytoryczni

Partner technologiczny

Główny patronat medialny

Patronat medialny

Partnerzy hotelowi

Patner komunikacyjny

Prelegenci

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr)

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Stowarzyszenia NEREUS

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Dr inż. Piotr Rosikowski

PONAR Wadowice S.A.

Prof. dr hab. Gerhard Banse

Berliner Zentrum Technik & Kultur

Marceli Piekarek

Wójt Gminy Moszczenica

Mieczysław Kasprzak

Poseł VIII kadencji Sejmu RP

Zbigniew Gaca-Richter

Prezes zarządu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lazurowa"

Prof. dr hab. Wiesław Banyś

Honorowy Przewodniczący KRASP, Wiceprzewodniczący KRASP

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Joanna Ossowska-Rodziewicz

Prezes, Fibar Group Intellectual Property , Assets Sp. z o.o

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Senator RP, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mec. Marcin Fijałkowski

Kancelaria Baker McKenzie

Bogdan Rzońca

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Gerard Lipiński

Koordynator, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przemysław Galiński

Sales Leader Services Poland and Baltics, IBM Polska

Dr Leszek Litwin

Smart Geomatic

Dr Edyta Majer

Zastępca dyrektora, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Rafał Budweil

Prezes Zarządu Triggo SA

Dr Piotr Orleański

Zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Wiktor Pawlik

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Jacek Paszek

CEO eDokumenty sp. z o.o.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turek

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

Adam Konka

Prezes Zarządu, Śląska Park Technologii Medycznych, Kardio-Med Silesia sp. z o. o.

Dr inż. Tomasz Żabiński

Prezes Zarządu, Żbik Sp z o. o., Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Politechnika Rzeszowska

Krzysztof Banasik

Członek Zarządu, Fibar Group S.A.

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI

Rektor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jerzy Chróścikowski

Senator IX kadencji Senatu RP

Mieczysław Golba

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Rafał Jabłoński

Prezes Zarządu FIAB Sp. z o.o. Sp. k.

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu Rafako SA

Maria Chilińska

Prezes Zarządu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tomaszowie Mazowieckim

Paweł Nykiel

Deveres sp. Z o.o.

Kamil Wiśniewski

Architekt, GreenCherry Architecture

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny odpowiedzialny za obszar sprzedaży i marketingu

Dr inż. Sylwia Lewandowska

Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Dyrektor, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PROF. DR HAB INŻ ADAM FIGIEL

Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wojciech Materna

Prezes, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Dyrektor Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringiem Ekosystemu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuy

Dr inż. Beata Warczewska

Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr agr. Knut Schmidtke

Prorektor ds. Badań i Rozwoju, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie (HTW Dresden)

Dr Anna Michalska-Ciechanowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Witold Rohm

Prof. Nadzw., Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Dziekan, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu