FORUM
INTELIGENTNEGO
ROZWOJU

2

Rzeszów

23-24 października 2017

2. edycja

„2. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju to znakomita okazja by porozmawiać, jak sprawić by biznes, nauka i samorząd mogły wspólnie i w kooperacji mogły przynosić wymierne skutki polskiej gospodarce.”

prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego

Organizator

Współorganizator

Patronat honorowy

Partnerzy merytoryczni

Partner technologiczny

Główny patronat medialny

Patronat medialny

Partnerzy hotelowi

Partner komunikacyjny

Speakerzy

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr)

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Stowarzyszenia NEREUS

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Dr inż. Piotr Rosikowski

PONAR Wadowice S.A.

Marceli Piekarek

Wójt Gminy Moszczenica

Mieczysław Kasprzak

Poseł VIII kadencji Sejmu RP

Zbigniew Gaca-Richter

Prezes zarządu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lazurowa"

Prof. dr hab. Wiesław Banyś

Honorowy Przewodniczący KRASP, Wiceprzewodniczący KRASP

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Joanna Ossowska-Rodziewicz

Prezes, Fibar Group Intellectual Property , Assets Sp. z o.o

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Senator RP, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mec. Marcin Fijałkowski

Kancelaria Baker McKenzie

Bogdan Rzońca

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Prof. dr hab. Gerhard Banse

Berliner Zentrum Technik & Kultur

Dr Edyta Majer

Zastępca dyrektora, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Gerard Lipiński

Koordynator, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przemysław Galiński

Sales Leader Services Poland and Baltics, IBM Polska

Dr Leszek Litwin

Smart Geomatic

Wiktor Pawlik

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Jacek Paszek

CEO eDokumenty sp. z o.o.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turek

Rafał Budweil

Prezes Zarządu Triggo SA

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

Adam Konka

Prezes Zarządu, Śląska Park Technologii Medycznych, Kardio-Med Silesia sp. z o. o.

Dr inż. Tomasz Żabiński

Prezes Zarządu, Żbik Sp z o. o., Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Politechnika Rzeszowska

Krzysztof Banasik

Członek Zarządu, Fibar Group S.A.

Mieczysław Golba

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI

Rektor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jerzy Chróścikowski

Senator IX kadencji Senatu RP

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Dyrektor, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Paweł Nykiel

Deveres sp. Z o.o.

Rafał Jabłoński

Prezes Zarządu FIAB Sp. z o.o. Sp. k.

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu Rafako SA

Maria Chilińska

Prezes Zarządu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tomaszowie Mazowieckim

PROF. DR HAB INŻ ADAM FIGIEL

Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kamil Wiśniewski

Architekt, GreenCherry Architecture

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny odpowiedzialny za obszar sprzedaży i marketingu

Dr inż. Sylwia Lewandowska

Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Beata Warczewska

Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr agr. Knut Schmidtke

Prorektor ds. Badań i Rozwoju, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie (HTW Dresden)

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Dyrektor Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringiem Ekosystemu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuy

Dr inż. Maciej Oziembłowski

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wojciech Materna

Prezes, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Dr Anna Michalska-Ciechanowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Andrzej Białowiec

Prof nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Witold Rohm

Prof. Nadzw., Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Dziekan, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Piotr Orleański

Zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Dr Andrzej Krueger

Dyrektor, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający, Klaster Life Science Kraków

Krzysztof Nosal

Starosta Powiatu Kaliskiego

Tomasz Kozik

Wspólnik w PalettenWerk Kozik sp. J.

Michał Marciniak

Prezes zarzadu, Termo-Systems Sp. z o.o 10.prof. dr hab. Inż Mirosław Miller, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jan Żołnież

Kierownik Zakładu Fogrametrii i Teledetekcji, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

Marek Heliński

Prezes Zarządu, Hellfeier sp. z o.o.

Dr inż. Joanna Kudło

Zastępca dyrektora ds. badawczych, Wrocławski Park Technologiczny, Klaster NUTRIBIOMED

Małgorzata Rudnicka

Ekspert ds. polityki innowacji i inteligentnych specjalizacji

Dr Adam Iwaniak

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o. o.

Alicja Kucharska-Guzik

Wiceprezes Zarządu, Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o. o.

Jerzy Durślewicz

Prezes Zarządu, Tomorrow Sp. z o.o.

Prof. Leszek Woźniak

Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Wojciech Wodo

Kierownik Badań i Rozwoju PayEye Sp z o.o. , Katedra Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Dr Przemysław Jura

Prezes, zarządu, Park Innowacji i Przemysłu sp. z o. o.

Zbigniew Szczygieł

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dr inż. Sylwia Dziedzic

Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Joanna Kudło

Zastępca dyrektora ds. badawczych, Wrocławski Park Technologiczny, Klaster NUTRIBIOMED

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita

Prodziekan ds. nauki i rozwoju, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Eliasz Kańtoch

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Piotr Brylski

Radca prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Machnik

Prezes Zarządu, Południowy Park Recyklingu Sp. z o. o.

Marek Sarna

Prezes, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika

Zbigniew Gałuszkiewicz

Prezes zarządu, Megatech Technology Sp. z o.o.

Danuta Cichoń

Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Oliwia Iwańska-Kruszyńska

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Kamil Smolak

Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bartosz Kubik

Prezes Zarządu, Ekoenergetyka Polska

Marek Palka

Starszy Specjalista, Dział Koordynacji Projektów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Roman Kaczmarczyk

Burmistrz, Lądek-Zdrój

Monika Witczak

Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Powiat Kaliski

Filip Tomaszewski

Prezes zarządu, UAV Engineering Technologies sp. z o. o.

Marek Chciałowski

Starosta Powiatu Garwolińskiego

Krzysztof Mieszkowski

Komisja Europejska, Joint Research Centre, Sevilla

Dr Krzysztof Lejcuś

Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Katarzyna Kopańczyk

Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dariusz Rojczykowski

Prezes Zarządu, Next Generation MD Sp. z o.o.

Grzegorz Wolszczak

Bank Światowy

Paweł Stopczyński

Dyrektor ds. Badań i rozwoju, Cryptomind SA

Dr inż. Łukasz Bobak

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zdzisława Piątek

(emerytowana prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Dr Piotr Pszczółkowski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Piotr Lewandowski

Burmistrz, Duszniki-Zdrój

Adam Sikorski

Prezes Zarządu, Polska Grupa Motoryzacyjna

Sławomir Janczak

Wiceburmistrz, Miasto i Gmina Warta

O Forum Dowiedz się więcej o Forum Inteligentnego Rozwoju

Forum Inteligentnego Rozwoju to „unikalny kongres przyszłości”, czyli wyjątkowe wydarzenie naukowo technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia już teraz lub w ciągu najbliższych lat.

Kongres służy nawiązywaniu trwałych relacji między przedsiębiorcami wizjonerami, wybitnymi polskimi naukowcami ukierunkowanymi w swym działaniu na współpracę z biznesem, inwestorami oraz samorządowcami stwarzającymi atrakcyjne warunki do lokowania biznesu w swoich regionach.

Od samego początku istnienia forum wiodącym tematem są wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług i produktów.

2. edycja FIR skupia uwagę nie tylko na projektach i wdrożeniach, ale także na badaniach podstawowych, bez których innowacje nie powstaną – i właśnie takie projekty szczególnie promujemy, aby zwiększyć szansę na wykorzystanie tych badań w przyszłości w praktyce gospodarczej.   

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości