speaker-photo

Dr hab. inż. Sebastian Kraszewski, prof. PWr

Prezes Zarządu, Advanced Health Dynamics Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, specjalizacja Inżynieria Biomedyczna. Wiele lat kształcił się we Francji na Université de Franche-Comté, Besançon, w zakresie metod molekularnych wykorzystywanych w procesie tworzenia nowych leków. Habilitant Politechniki Śląskiej z zakresu nowoczesnych metod numerycznych w szeroko rozumianej Inżynierii Biomedycznej. Specjalista z zakresu wykorzystywania metod sztucznej inteligencji w medycynie i wspomagania pracy lekarza. Kierownik wielu projektów naukowych w kraju i za granicą w tematyce leczenia raka, zakażeń antybiotykoopornych, chorób metabolicznych i chorób rzadkich. Wielokrotnie nagradzany za swoje innowacyjne osiągnięcia na forum krajowym i międzynarodowym. Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości za realizację projektu INNOSEPT. W 2017 zdobył I miejsce w kategorii Nauka miejskiego konkursu "Pokolenie W", w którym nagrodzono projekty przynoszące pozytywne zmiany w różnych sferach życia mieszkańców Wrocławia. Jest autorem 43 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej z zakresu modelowania numerycznego obiektów biologicznych, kierowanych nośników leków oraz szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej oraz bioinformatyki w tym metod uczenia maszynowego i AI. Jego prace były ponad 700 razy. Obecnie profesor Politechniki Wrocławskiej prowadzący zajęcia dla studentów Inżynierii Biomedycznej i na nowo utworzonym Wydziale Medycznym. W Advanced Health Dynamics Sp. z o.o. wraz z zespołem komercyjnie wdraża rozwiązania informatyczne i mobilne do Podstawowej Opieki Zdrowia i szpitali celem usprawnienia procesów diagnostycznych i optymalizacji czasu pracy lekarza. Na forum lokalnym zajmuje się edukacją i propagowaniem profilaktyki zdrowotnej w ramach promocji zdrowia.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-13.10 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Cyfrowa transformacja i inteligentna automatyzacja z wykorzystaniem analityki i sztucznej inteligencji

Przyszłość stoi pod znakiem cyfryzacji – z tym stwierdzeniem nie sposób się nie zgodzić. O tematach związanych z cyfrową transformacją podczas konferencji branżowej rozmawiać będą eksperci, którzy w codziennej pracy spotykają się z zagadnieniami z obszaru nowoczesnych technologii IT, zaawansowanych systemów informatycznych takich jak Internet Rzeczy czy algorytmy predykcyjne.

 

Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z wdrożeniem do procesów automatyzacji szeroko rozumianej sztucznej inteligencji? Jak wygląda polskie cyfrowe przedsiębiorstwo? Jak przeprowadzić w swoim biznesie inteligentną automatyzację? Odpowiedzi na te pytania padną na konferencji branżowej podczas 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. Eksperci przedstawią także wyniki swojej pracy w indywidualnych prezentacjach, poświęconych cyfrowej transformacji planowania produkcji, integracji i mobilizacji danych czy opartej o sztuczną inteligencję metodach hiperpersonalizacji.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Łukasz Grala, Futurolog, Mentor, Dyrektor Generalny, TIDK sp. z o.o.
„Sensitivity - hiperpersonalizacja oparta o sztuczną inteligencję wykorzystująca mechanizmy psychologii poznawczej i dane behawioralne klientów”
Sławomir Lasota, Starszy Kierownik ds. Innowacji i Projektów, DSR SA
„Projekt DPS-EA (Dynamic Production Scheduling based on Evolutionary Algorithm) - cyfrowa transformacja planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – odpowiedź na trudne czasy”
Jacek Rydzewski, Prezes Zarządu, Grupa Techniczna CODI
„Nowy system z obsługą głosową i bezdotykowym otwieraniem drzwi za pomocą smartfona”
Dr Piotr Tykarski, Uniwersytet Warszawski
„Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)”
Małgorzata Latuszek, Prezes Zarządu, Współzałożyciel, Columb Technologies SA
,,Sztuczna Inteligencja – za ile lat mnie zastąpi?"
Marek Magryś, Z-ca Dyrektora, ACK Cyfronet AGH ds. Komputerów Dużej Mocy, Kierownik, Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC Polska)
„Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL"
Adrian Pelc, Współzałożyciel, W-ce Prezes Zarządu, Typly sp. z o.o.
„Typly Mail - Inteligentny System Analizy i Dystrybucji Korespondencji”
Dr hab. inż. Sebastian Kraszewski, Prof. PWr, Prezes Zarządu, Advanced Health Dynamics sp. z o.o.
„AI przyszłością medycyny?”
Kamil Dudek, W-ce Prezes Zarządu, CosmoEye sp. z o.o.
"System CosmoEye AI: Partner w Bezpieczeństwie i Efektywności Procesów"
Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Systemy cyberfizyczne – teoria i nauka czy realna korzyść dla przedsiębiorstwa?”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Dr Kamil Bolek, Specjalista analizy danych, Runvido sp z o.o.
Marek Magryś, Z-ca Dyrektora, ACK Cyfronet AGH ds. Komputerów Dużej Mocy,  kierownik, Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC Polska)
Dr inż. Adam Kozakiewicz, Adiunkt, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Mateusz Kalinowski, Prezes Zarządu, Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o

 

Moderator:

 

Adam Tobojka, Dziennikarz, Redakcja Rzecz o Innowacjach