speaker-photo

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka pracownik Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, matematyk, programista, specjalista w programowaniu numerycznym procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w środowisku morskim i przyrodniczym. Laureatka wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Prezesa PAN w 2020 roku za zastosowanie modeli matematycznych i symulacji komputerowych jako nowych metod rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim. Autorka/współautorka ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Współautorka patentu na wynalazek „Zintegrowany układ do oceny stanu środowiska, zwłaszcza wód akwenów ograniczonych, od wymuszeń biochemicznych środowiskowych”. Kierownik i/lub główny wykonawca wielu projektów naukowych i badawczo-rozwojowych. Tematyka obecnie prowadzonych badań dotyczy prac numerycznych w zakresie rolnictwa, rybołówstwa i gospodarki morskiej,  w ramach projektów wdrożeniowych: WaterPUCK, FindFish i CSI-POM, których jest twórcą i koordynatorem.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.20-14.30

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca konferencja branżowa, w ramach której uczestniczki wypowiedzą się o sytuacji kobiet w nauce: wadze zaangażowania w działalność badawczą, rozwoju potencjału naukowego i konieczności zwiększenia udziału kobiet-naukowców w środowisku naukowym.

 

W konferencji, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 udział wezmą czołowe badaczki i przedstawicielki polskiego świata nauki, pracujące na co dzień w najlepszych polskich ośrodkach naukowych.

 

Prelekcje wygłoszą:

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Kierownik, Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
„Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych”
Dr inż. Małgorzata Karbarz, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski
"Suplementy diety pod lupą - barkodowanie DNA"
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Modelowanie komputerowe organicznej elektroniki: wyzwania i perspektywy”
Ksenia Siadkowska, Naukowiec, freelancer, Politechnika Lubelska
„Jak powstają wirujące technologie?”
Dr hab. n. med. Halina Jurkowska, Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
„Modulowanie tlenowych i beztlenowych przemian L-cysteiny - znaczenie w medycynie”
Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
„Radiofarmaceutyki – co to jest lek radioaktywny?”