Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka pracownik Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, matematyk, programista, specjalista w programowaniu numerycznym procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w środowisku morskim i przyrodniczym. Laureatka wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Prezesa PAN w 2020 roku za zastosowanie modeli matematycznych i symulacji komputerowych jako nowych metod rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim. Autorka/współautorka ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Współautorka patentu na wynalazek „Zintegrowany układ do oceny stanu środowiska, zwłaszcza wód akwenów ograniczonych, od wymuszeń biochemicznych środowiskowych”. Kierownik i/lub główny wykonawca wielu projektów naukowych i badawczo-rozwojowych. Tematyka obecnie prowadzonych badań dotyczy prac numerycznych w zakresie rolnictwa, rybołówstwa i gospodarki morskiej,  w ramach projektów wdrożeniowych: WaterPUCK, FindFish i CSI-POM, których jest twórcą i koordynatorem.