speaker-photo

Tomasz Stypułkowski

Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka Sp. z o.o

Prezes Zarządu IITPB Sp. z o.o., prawie 10 lat doświadczenia na pograniczu nauki i biznesu, ekspert z dziedziny sprzedaży usług badawczych i naukowych (ponad 700 projektów).

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Innowacyjność wywodzi się od idei, opracowywanej na potrzeby zaspokojenia realnej potrzeb rynku. Idea, mimo niematerialnego charakteru, stanowi ogromną wartość dla przedsiębiorstwa – wartość, którą należy chronić. O metodach tej ochrony w trakcie konferencji branżowej na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 rozmawiać będą przedstawiciele środowisk zajmujących się tematyką własności intelektualnej na poziomach regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  

W trakcie debaty i indywidualnych prezentacji poruszone zostaną zagadnienia związane z budowaniem potencjału własności przemysłowej,  niestandardowych możliwości współpracy pomiędzy nauką i biznesem czy praw IP do innowacji i technologii w relacji z personelem twórczym. 

 

Udział wezmą:

 

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Przemysław Piotrowski, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Joanna Kupka
, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Magdalena Maksimowska, rzecznik patentowy, wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.
Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?
Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka Sp. z o.o
Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?
Marek Oleksyn, Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Prawa IP do innowacji i technologii w relacjach z personelem twórczym
Dorota Rzążewska, Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

 

Moderator:

 

Jacek Romanowicz, naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności,  Urząd Patentowy RP