speaker-photo

Dr Inez Okulska

Kierownik, Zakład Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor, Departament Innowacji i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji

Kierownik Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu w NASK. Po przejściu barwnej ścieżki humanistycznej (na którą składały się m.in. lingwistyka, komparatystyka literacka, kulturoznawstwo, filozofia), zakończonej doktoratem z translatoryki oraz podoktorskim stażem na Harvard University, ukończyła studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka na WEiTI, na Politechnice Warszawskiej. Naukowo interesuje się semantycznym i pragmalingwistycznym potencjałem gramatyki, eksploruje autorskie reprezentacji wektorowe tekstu i ich potencjał algebraiczny. Realizuje projekty związane z cyberbezpieczeństwem, przede wszystkim na poziomie detekcji i klasyfikacji niepożądanych treści. Wyróżniona w rankingu Top100Woman in AI in Poland, autorka wystąpienia na TedX. Od 1.06.2023 roku pełni również funkcję dyrektor Departamentu Innowacji i Technologii w Ministerstwie Cyfryzacji.