speaker-photo

Dorota Rzążewska

Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP) obecnej kadencji.

Pełniła też tę funkcję w latach 2017-2021. Wcześniej była również Dziekanem Okręgu Mazowieckiego PIRP.

Jest krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym, a także mediatorem w sprawach własności intelektualnej oraz arbitrem polskich i europejskich sądów arbitrażowych ds. domen internetowych.

Od ponad 25 lat doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach z zakresu ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomaga przedsiębiorcom efektywnie zarządzać prawami własności intelektualnej by rozwijać biznes i osiągać rynkowy sukces.

Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie rzecznika patentowego oraz radcy prawnego dzięki czemu z dużym powodzeniem prowadzi postępowania sporne i sądowe z zakresu naruszeń praw wyłącznych, w tym skomplikowane spory patentowe oraz odnośnie znaków towarowych czy praw autorskich.

Zajmuje się także tematyką ochrony praw własności intelektualnej w Internecie w odniesieniu do nazw domen internetowych a także szeroko w rozumianej działalności e-commerce. Wspiera też firmy w realizacji strategii biznesowych, świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych.

Aktywnie popularyzuje wiedzę na temat ochrony praw własności intelektualnej podczas wielu konferencji, szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Jest autorką licznych krajowych i zagranicznych publikacji. Działa aktywnie także w międzynarodowych organizacjach prawa własności intelektualnej INTA oraz AIPPI.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz JWP Kancelarii Prawnej, a także fundatorką Fundacji JWP Pomysł-Patent-Zysk.

10:00 – 11:40

20 Października 2023 r.

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

Wystąpienia przedstawicieli reprezentujących różne środowiska zajmujące się ochroną własności intelektualnej – na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Magdalena Maksimowska, Rzecznik Patentowy, Wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k.
„Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?”
Tomasz Stypułowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka sp. z o.o.
„Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?”
Marek Oleksyn, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
„Prawa IP do innowacji i technologii w relacjach z personelem twórczym”

 

Udział wezmą:

 

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Joanna Kupka
, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Przemysław Piotrowski, Konsultant Europejskiego Urzędu ds. Ochrony Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej
Dorota Rzążewska, Prezes Zarządu, Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

Moderator:

 

Jacek Romanowicz, Naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP