Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katharina Boguslawski jest profesorem uniwersytetu, doktorat na ETH Zurich, od 2016 r. związana z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu, laureatka grantów NCN, NCBiR, MSCA-IF-EF i ERC StG.Jej działalność obejmuje rozwój metod struktury elektronowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych na styku fizyki i chemii oraz programowanie i inżynierie oprogramowania. Interdyscyplinarny profil badaczki, łączący w sobie chemię, fizykę oraz matematykę z informatyką stosowaną pozwala na prowadzenie badań podstawowych, które mają szerokie zastosowania praktyczne w gospodarce i biznesie, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Punktem wyjściowym do zastosowań aplikacyjnych jest nowoczesne otwarto-źródłowe oprogramowanie naukowe o nazwie PyBEST (http://pybest.fizyka.umk.pl), którego kandydatka jest głównym autorem. Obecnym wyzwaniem jest przystosowanie PyBEST-a do wiarygodnego modelowania dużych organicznych molekuł i ich właściwości wykorzystywanych w organicznej elektronice.