speaker-photo

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katharina Boguslawski jest profesorem uniwersytetu, doktorat na ETH Zurich, od 2016 r. związana z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu, laureatka grantów NCN, NCBiR, MSCA-IF-EF i ERC StG.Jej działalność obejmuje rozwój metod struktury elektronowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych na styku fizyki i chemii oraz programowanie i inżynierie oprogramowania. Interdyscyplinarny profil badaczki, łączący w sobie chemię, fizykę oraz matematykę z informatyką stosowaną pozwala na prowadzenie badań podstawowych, które mają szerokie zastosowania praktyczne w gospodarce i biznesie, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Punktem wyjściowym do zastosowań aplikacyjnych jest nowoczesne otwarto-źródłowe oprogramowanie naukowe o nazwie PyBEST (http://pybest.fizyka.umk.pl), którego kandydatka jest głównym autorem. Obecnym wyzwaniem jest przystosowanie PyBEST-a do wiarygodnego modelowania dużych organicznych molekuł i ich właściwości wykorzystywanych w organicznej elektronice.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
13.20-14.30

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca konferencja branżowa, w ramach której uczestniczki wypowiedzą się o sytuacji kobiet w nauce: wadze zaangażowania w działalność badawczą, rozwoju potencjału naukowego i konieczności zwiększenia udziału kobiet-naukowców w środowisku naukowym.

 

W konferencji, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 udział wezmą czołowe badaczki i przedstawicielki polskiego świata nauki, pracujące na co dzień w najlepszych polskich ośrodkach naukowych.

 

Prelekcje wygłoszą:

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Kierownik, Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
„Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych”
Dr inż. Małgorzata Karbarz, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski
"Suplementy diety pod lupą - barkodowanie DNA"
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Modelowanie komputerowe organicznej elektroniki: wyzwania i perspektywy”
Ksenia Siadkowska, Naukowiec, freelancer, Politechnika Lubelska
„Jak powstają wirujące technologie?”
Dr hab. n. med. Halina Jurkowska, Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
„Modulowanie tlenowych i beztlenowych przemian L-cysteiny - znaczenie w medycynie”
Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
„Radiofarmaceutyki – co to jest lek radioaktywny?”