speaker-photo

Prof. dr hab. med. Piotr Wałęga

III Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Chirurgia małoinwazyjna oraz rekonstrukcyjna zwieraczy odbytu, zwieraczy zastępczych oraz wykorzystanie nowych technik behawioralno zabiegowych odzyskania kontroli utraconych funkcji fizjologicznych. Autor, kierownik i wykonawca wielu projektów w tej tematyce. Efektem jest wprowadzenie w Polsce techniki zwieraczy zastępczych oraz odtworzenia zwieraczy z zastosowaniem mięśni własnych pacjenta (gracilloplastyka) Wiodące  zakończone projekty: Prospective, controlled clinical, electrophysiological, manometric and psychosomatic trials on the use of a modern method of surgical treatment of disorders of anal sphincter complex mechanisms using a hydraulic prosthesis. MNiE. Electrophysiological, manometric and histochemical assessment. MNiE Minimally invasive endoluminal technologies assisted by the intraoperative identification of innervation in the treatment of rectal tumours. Prospective clinical, electrophysiological and functional trials MNiE 

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju