Piotr Kamiński

W-ce Prezes Zarządu ds. finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Tempus CUBIS na Uniwersytetach w Mediolanie, Amsterdamie i Leuven z zakresu zarządzania, w tym wsparcia przez systemy informatyczne (1994). Absolwent Advance Management Program IESE Business School Unwersytetu Navarra w Barcelonie (2007).
W latach 1992-2000 związany z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów.
W latach 2000-2003 był wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. W tym okresie pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A.

W marcu 2003 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. nadzorującego obszar bankowości korporacyjnej i pełnił tą funkcję do marca 2006 roku. Był również włączony w procesy restrukturyzacji i oferty publicznej Banku. W tym okresie przewodniczył również Radzie Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A.
W latach od 2006 do 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S. A., Bank przeszedł w tym okresie gruntowną restrukturyzację.

Od 2005 r. był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie gdzie od 2006 do 2008 pełnił funkcję Prezesa Rady.

W latach 2010‐2011 pełnił funkcje członka rady nadzorczej i członka komitetu rady nadzorczej PZU S.A. ds. IPO. W tym czasie w PZU S.A. zakończył się długoletni konflikt z Eureko i przeprowadzono IPO.
W latach 2011 - 2013 r. pełnił funkcję członka zarządu ds finansów i p.o. Prezesa w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. Spółka zdefiniowała w tym okresie strategię rozwoju uwzględniającą długoterminowe dążenie do wkroczenia jej usług w sferę mobilną.

W latach 2010-2020 pełnił funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. Od 2010 roku był członkiem wielu Rad Nadzorczych spółek giełdowych w tym m.in Immobile S.A., Altus TFI S.A., Sfinks S.A., Workservice S.A., IdeaBank S.A.

Od 2020 do 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa/CFO międzynarodowej Grupy Wielton S.A. Trzeciego w Europie producenta naczep.

Od 2008 do 2022 był Prezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów IESE Business School Uniwersytetu Navarra w Barcelonie.

Obecnie:

Jest członkiem Rad Nadzorczych Wielton S.A., Pamapol S.A., Platige Immage S.A., 4Cell Therapies S.A. Fundacji Instytut Pracodawców.
Jest prezesem zarządu Fundacji Queen Hedvig Schoolarship organizującej stypendia dla najzdolniejszej polskiej młodzieży chcącej rozwijać swoją karierę w szerokich perspektywach nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.
Jest członkiem Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z ramienia Pracodawców, poprzednio od 2009 roku był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Od 2006 roku jest Skarbnikiem i Wiceprezes Zarządu ds., finansowych Pracodawców RP.

14:30 – 16:00

19 Października 2023 r.

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Debata poświęcona między innymi zagadnieniom związanym z: bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, nowoczesnymi biotechnologiami w ochronie środowiska i rozwojem procesów (bio)technologicznych w celu wytwarzania innowacyjnych (bio)produktów. Czy biotechnologia jest technologią przyszłości? Jak rozwiązania chemii specjalistycznej wpływają na rozwój innych branż? Odpowiedzi na te pytania, ale również na szereg innych, udzielą wszystkim eksperci zaproszeni do debaty.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK., Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska