speaker-photo

Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb

Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Pellicarnos S.A.

Urodzony w 1951 r w Warszawie. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dr n. przyrodniczych, dr hab. n. przyrodniczych w zakresie biochemii, profesor nauk medycznych (dyscyplina biologia medyczna) nadany w roku 2002. Twórca i do roku 2022 Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. Współautor lub autor ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, promotor 8 rozpraw zakończonych przyznaniem stopnia doktora, współtwórca 8 patentów z dziedziny medcyny i farmacji.