Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Profesor Politechniki Śląskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, Doctor Honoris Causa of Academy of State Penitentiary Service in Ukraine, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych.

 

Rozwija działalność naukową w kraju i zagranicą.

 • Od 2016 pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Etyka biznesu i Zrównoważony Rozwój”. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne” ISSN 2451-456X
 • Od 2017 jest członkiem rady naukowej Czasopisma „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”
 • Od 2019 jest członkiem Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
 • Od 2020 pełni funkcję wiceprzewodniczącej prezydium Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych przy Polskiej Agencji Rozwoju
 • Od 2019 jest członkiem Akademii Budownictwa Ukrainy

 

Pozyskuje i kieruje projektami z EFS, NCBR i NAWA, m.in.:

 • Kierownik projektu unijnego „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” 9.4 PO KL –(2011-2012).
 • Kierownik projektu pt. „Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu”; III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER (2017-2018)
 • Kierownik projektu pt. „Kreatywność bez barier ­ Trzecia misja uczelni” rekomendowanego do dofinansowania w ramach POWER III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym – Ścieżki Kopernika (2017-2018)
 • Kierownik projektu „Zabrzańskie Kadry dla Nowoczesnych Usług” (FSD/1/ROZ2/2018/516) finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2017- 2019)
 • Kierownik projektu "Przygotuj się na przyszłość - rozwój kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z Rybnika" (13/020/FSD18/0045) finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2018- 2019).
 • Kierownik projektu „Wirtualny i realny świat możliwości i zagrożeń - rozwój kompetencji poznawczo-decyzyjnych dzieci i młodzieży zabrzańskich szkół” finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2018- 2019)
 • Członek zespołu badawczego projektu „Industry 4.0 in Central, South and Eastern Europe. The Perspective of Technology and Vision Assessment“ realizowanego przez EA European Academy of Technology and Innovation Assessment, Bad Neuenahr-Ahrweiler (2018-2019)
 • Kierownik projektu „Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni” finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2019- nadal)
 • Kierownik projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” finansowany z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) (2019- nadal)
 • Kierownik Międzynarodowego projektu „Cognitive technologies – studia II stopnia w języku angielskim” z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2019- nadal

 

Za swoja działalność naukową i organizacyjną otrzymała liczne nagrody:

 • 2015 – Laureatka Medalu Komisji Edukacji Narodowej przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • 2017 – laureatka Śląskiej Nagrody Naukowej, przyznawanej przez rektorów śląskich uczelni
 • 2018 – laureatka nagrody specjalnej „Czarny Diament” Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
 • 2019 - laureatka medalu Akademii Budownictwa Ukrainy im. M.C. Budnikowa za pracę "Zarządzanie, innowacje, etyka - składowe doskonałości organizacyjnej".
 • 2019 – laureatka nagrody zespołowej i medalu Ukraińskiej Akademii Nauk za aktywną naukową działalność i twórczy wkład w pracę "Ochrona ludzkich praw i ochrona środowiska".
 • 2019 – otrzymała tytuł honorowy Doktora Honoris Causa of Academy of State Penitentiary Service in Ukraine

 

Oprócz funkcji uczelnianych udziela się także jako:

 • Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju (2014 – nadal)
 • Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii (2018 – nadal)
 • Przewodnicząca Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Społecznej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (2018 – nadal)
 • Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zabrzu (2017 – nadal)

 

Zainteresowania naukowe:

zrównoważony rozwój, etyka normatywna i etyka stosowana, sztuczna inteligencja, technologie kognitywne, Technology Assessment, Przemysł 4.0 i społeczeństwo 4.0, filozofia techniki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie środowiskiem

11:10–12:00

7 czerwca

Sztuczna inteligencja i technologie kognitywne w usługach Smart City i Przemyśle 4.0

Technologie kognitywne, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka, wysokowydajne systemy obliczeniowe, systemy cyberfizyczne, przemysł 4.0 to terminy powszechnie obecne w słowniku biznesu. Inteligentne roboty wkroczyły do wielu branż: automotive, IT, energetyki, nowoczesnych usług dla biznesu, do branży hotelarskiej, spożywczej czy do medycyny. Wpływają na procedury produkcyjne i ich efektywność, jakość produktów i usług, optymalizację wydajności oraz redukcję kosztów. Są obecne także w codziennym życiu indywidualnych użytkowników. Szanse i możliwości związane z ich rozwojem są ogromne. A jakie generują zagrożenia? Manipulacja informacją i danymi? Inwigilacja? Utrwalanie stereotypów?

 

Udział wezmą:

 

Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Prof. Dr Wes Grebski, Pensylvania State University
Dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

Moderator:

 

Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

12:10-13:50

7 czerwca

Rola Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w kształtowaniu współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem

Panel tematyczny związany z prezentacją celów strategicznych oraz działalności statusowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju. W części merytorycznej udział wezmą członkowie Rady Programowej Fundacji oraz Fundatorzy i Zarząd Fundacji.

 

Udział wezmą:

 

Damian Baran, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C., Fundator FFIR
Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C., Fundator FFIR
Marta Pomietlorz-Loska, Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Michał Sękowski, Pełnomocnik zarządu, Stolica eXperymentu
Łukasz Bilski, Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca
Dr hab. Marek Frankowicz, Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
Dariusz Krawczyk, Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych
Waldemar Miksa, Koordynator Krajowy, Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi