speaker-photo

Dariusz Staszewski

Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Elektryczny, Przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej. Ukończone studia podyplomowe m. in. w kierunkach: rachunki gospodarcze i regulacje w postępowaniu naprawczym i upadłościowym, wycena nieruchomości, finanse i bankowość – zarządzanie, przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. Aktualnie prezes zarządu R3 Polska Sp. z o.o.

 

W 2018 i 2019 r. członek polskiej delegacji na szczycie ekonomicznym - Global Business Summit w New Delhi. Współpracownik Kancelarii Prawnej A. Oszczęda i Spółka. Specjalista w zarządzaniu zespołami expertów i naukowców podczas procesów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Doświadczony negocjator handlowy. Doradca w przekształceniach i restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Specjalista w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem z norweskiego mechanizmu finansowego oraz środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Bank Gospodarstwa Krajowego.

18:30 – 20:00

19 Października 2023 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej rola w rozwoju innowacji w Polsce

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym zakłada utrzymywanie wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe. Jej kluczowymi aspektami są ponowne użycie, naprawa, odnowa i recycling. Ten nowy model będzie głównym tematem konferencji branżowej, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. 

W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący mechanizmów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, jak również prezentacje ekspertów z świata biznesu i nauki, poświęcone innowacyjnym projektom i unikatowym rozwiązaniom, wpisującym się w nurt GOZ, takich jak ekorozwój, wykorzystanie materiałów wielokrotnego użytku czy wykorzystywaniach wody w obiegu zamkniętym. 

 

Udział wezmą:

 

Konrad Nowakowski, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Dariusz Staszewski, Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.
Ekoakcja szczecińskiej firmy R3 Polska - lokalnie, ale globalnie
Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN, Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Woda w gospodarce o obiegu zamkniętym - szanse i wyzwania
Mgr inż. Bartosz Podziewski, Prezes zarządu, Specjalista ds. projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów IT, Green Savings Scheme S.A.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wojciech, W-ce Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, kierownik, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rozwój materiałów polimerowych dla opakowań i jednorazowych wyrobów medycznych w celu zrównoważonego rozwoju szpitali
Wioletta Flach, Prezes zarządu, Chlordioxid Academic Polska Sp. z o.o.
Supra Activa i Supra Plus jako alternatywa w dezynfekcji i uzdatnianiu wody
Mgr inż. Michał Kubecki, Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny, Instytut OZE Sp. z o.o., kwartalnik „Energetyka Wodna”
Sebastian Szuba, Prezes Zarządu, HIG Polska Sp. z o.o.
Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak, Dyrektor, Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
GOZ w praktyce – zintegrowany układ membranowy dedykowany dla przemysłu galwanicznego
Dr Ewa Krasuska, doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowoczesna biometonownia – fundament GOZ w rolnictwie i gospodarce komunalnej
Andrzej Tersa, Wce Prezes, OZE Rentier S.A.
Tomasz Zieliński,Prezes Zarządu w OZE Rentier S.A.
Grawitacyjne Magazyny Energii Motorem Rozwoju OZE
Mgr inż. Monika FlisekDyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, W-ce Przewodnicząca, Rada Biznesu na Politechnice Łódzkiej
,Innowacyjna gospodarka cyrkulacyjna
Małgorzata Rdest, Wce Prezes, EMKA S.A
EMKA Success Story: Budowa systemu zarządzania odpadami end-to-end
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Projekt EU H2020 dotyczący odbudowy bioróżnorodności obszarów przybrzeżnych. Polskie studium przypadku: sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym

 

Moderator:

 

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH, kierownik, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk