speaker-photo

Daniel Beldzik

Kierownik Działu Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2014 roku związany z przemysłem elastycznych wykładzin podłogowych PVC, gdzie przez wiele lat pracował przy ich produkcji jako Specjalista Technolog. Obecnie z powodzeniem kieruje Działem Badań i Rozwoju, który jest odpowiedzialny za ulepszanie obecnych i poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. Prowadził i nadzorował prace badawczo-rozwojowe w ramach unijnego projektu i wraz ze swoim zespołem opracował i wdrożył innowacyjną technologię wytwarzania elastycznych wykładzin podłogowych PVC z fabrycznie nanoszoną warstwą lakieru oraz wygniataniem.

18:30 – 20:00

19 Października 2023 r.

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju. 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych między innymi z przemysłem 4.0. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych. 

 

Udział wezmą:

 

Prof. Piotr Szynkarczyk, W-ce Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH, dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Mgr inż. Natalia Puszczykowska, specjalista, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników
Tworzywa biodegradowalne w przemyśle

Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech Sp. z o.o.
Mgr inż. Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Innowacje w wykładzinach PVC firmy Unilin Flooring Polska Sp. z o.o. (dawniej Lentex Wykładziny Sp. z o.o.) – „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska
Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Kierownik B+R, C.M.C. Sp. z o.o., Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, C.M.C. Sp. z o.o.
Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet
Dr Jacek Kolacz, Prezes, Comex Polska Sp. z o.o
Od pomysłu do przemysłu – historia Grupy Comex i jej główne produkty
Dr inż. Adam Szatkowski, Prezes, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, Inicjator i Koordynator, Śląski Klaster NANO - Krajowy Klaster Kluczowy
dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH, Kierownik, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Konstruktion sp. z o.o.
Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty o sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną
Dr inż. Ilona Jastrzębska, Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego
Marcin Fludra, Prezes Zarządu, FLUDRA Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki, CEO QNA Technology
Półprzewodnikowe nanomateriały emitujące światło niebieskie dla zastosowań w branży wyświetlaczy
Rafał PiłatKonstruktor, założyciel biura wzorniczego Mindsailors, VEDACO Sp. z o.o.
„Zastosowanie w smartfonach i laptopach 3-bryłowej konstrukcji na przykładzie konceptów produktowych Cliphone i Vedabook”