speaker-photo

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM Agnieszka Ludwików, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, uzyskała stopień doktora (2006) i habilitację (2016) na Wydziale Biologii UAM. W 2003 roku otrzymała grant Marie Curie Training Site na pobyt naukowy na Uniwersytecie w Manchesterze w laboratorium Patricka Gallois, gdzie zdobyła wiedzę w zakresie analizy mikromacierzy. Jej badania koncentrują się na procesach sygnalizacyjnych w roślinach. Jest ekspertem z zakresu genomiki funkcjonalnej, biochemii, proteomiki, interaktomiki i transkryptomiki RNAseq. jest PI w wielu projektach NCN, unijnym projekcie COST Action oraz projektach POWER. W 2016 roku została kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM. Od 2017 roku jest kierownikiem Laboratorium Biotechnologii w IMBB, a od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych.

 

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji. W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się dynamicznymi zmianami, innowacjami i szybkim tempem rozwoju, również wyzwania stojące przed edukacją stają się wielowymiarowe. Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Kompetencje przyszłości…czyli? Na to pytanie i wiele innych, które pozwolą nam poznać kanony edukacji przyszłości, odpowiedzą zaproszeni do debaty goście.

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Dyrektor, Szkoła  Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Justyna Kralisz, Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Ekspert ds. wpływu nowych technologii na rynek pracy, Team Europe
Dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
Digitalizacja procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Agnieszka Blanka Snarska, Kierownik Projektu, ARP S.A.
BiznesPortal – nowe narzędzie ARP dla przedsiębiorców

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.