speaker-photo

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM Agnieszka Ludwików, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, uzyskała stopień doktora (2006) i habilitację (2016) na Wydziale Biologii UAM. W 2003 roku otrzymała grant Marie Curie Training Site na pobyt naukowy na Uniwersytecie w Manchesterze w laboratorium Patricka Gallois, gdzie zdobyła wiedzę w zakresie analizy mikromacierzy. Jej badania koncentrują się na procesach sygnalizacyjnych w roślinach. Jest ekspertem z zakresu genomiki funkcjonalnej, biochemii, proteomiki, interaktomiki i transkryptomiki RNAseq. jest PI w wielu projektach NCN, unijnym projekcie COST Action oraz projektach POWER. W 2016 roku została kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM. Od 2017 roku jest kierownikiem Laboratorium Biotechnologii w IMBB, a od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych.

 

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.55-13.30 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

Czym są kompetencje przyszłości? Odpowiedź na to pytanie zmienia się wraz z rozwojem technologii i trendów. W czasach charakteryzujących się dynamicznymi zmianami i tempem ich wdrażania kluczowym zagadnieniem staje się zrozumienie stale rosnących potrzeb rynku. Analizy tych zagadnień i próby odnalezienia ścieżki prowadzącej do edukacji przyszłości podejmą się goście konferencji branżowej, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023.

Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy na rynku pracy przyszłości? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Na te pytania odpowiedzą biorący udział w debacie eksperci, m. in. dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików, dr hab. prof. UŁ Łukasz Ardent.

 

Prelekcje wygłoszą:

Dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
„Digitalizacja procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”
Agnieszka Blanka Snarska, Kierownik Projektu, ARP SA
„BiznesPortal – nowe narzędzie ARP dla przedsiębiorców”

 

Udział w debacie wezmą:

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Ekspert ds. Wpływu Nowych Technologii na Rynek Pracy, Fundacja Europe Direct Łódź
Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea SA

 

Moderator:

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.