Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM Agnieszka Ludwików, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, uzyskała stopień doktora (2006) i habilitację (2016) na Wydziale Biologii UAM. W 2003 roku otrzymała grant Marie Curie Training Site na pobyt naukowy na Uniwersytecie w Manchesterze w laboratorium Patricka Gallois, gdzie zdobyła wiedzę w zakresie analizy mikromacierzy. Jej badania koncentrują się na procesach sygnalizacyjnych w roślinach. Jest ekspertem z zakresu genomiki funkcjonalnej, biochemii, proteomiki, interaktomiki i transkryptomiki RNAseq. jest PI w wielu projektach NCN, unijnym projekcie COST Action oraz projektach POWER. W 2016 roku została kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM. Od 2017 roku jest kierownikiem Laboratorium Biotechnologii w IMBB, a od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych.