speaker-photo

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Profesor instytutu i Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Zastępca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w IGSMiE PAN

Absolwentka Ochrony Środowiska na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Zarządzania projektem międzynarodowym na Politechnice Częstochowskiej. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (Politechnika Częstochowska). Doktor habilitowana nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Politechnika Śląska). Kierownik i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych z zarządzania i odzysku surowców w kontekście wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz Zielonego Ładu w różnych sektorach gospodarki. Założycielka Pracowni Surowców Biogenicznych IGSMiE PAN. Brała udział w pracach nad przygotowaniem Mapy drogowej Transformacja w kierunku GOZ w Polsce. Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców. Laureatka wyróżnienia za działalność naukową na rzecz GOZ przez Springer Nature w kategorii „Woda”. Członkini Akademii Młodych Uczonych PAN.

18:30 – 20:00

19 Października 2023 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej rola w rozwoju innowacji w Polsce

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym zakłada utrzymywanie wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe. Jej kluczowymi aspektami są ponowne użycie, naprawa, odnowa i recycling. Ten nowy model będzie głównym tematem konferencji branżowej, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. 

W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący mechanizmów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, jak również prezentacje ekspertów z świata biznesu i nauki, poświęcone innowacyjnym projektom i unikatowym rozwiązaniom, wpisującym się w nurt GOZ, takich jak ekorozwój, wykorzystanie materiałów wielokrotnego użytku czy wykorzystywaniach wody w obiegu zamkniętym. 

 

Udział wezmą:

 

Konrad Nowakowski, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Dariusz Staszewski, Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.
Ekoakcja szczecińskiej firmy R3 Polska - lokalnie, ale globalnie
Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN, Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Woda w gospodarce o obiegu zamkniętym - szanse i wyzwania
Mgr inż. Bartosz Podziewski, Prezes zarządu, Specjalista ds. projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów IT, Green Savings Scheme S.A.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wojciech, W-ce Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, kierownik, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rozwój materiałów polimerowych dla opakowań i jednorazowych wyrobów medycznych w celu zrównoważonego rozwoju szpitali
Wioletta Flach, Prezes zarządu, Chlordioxid Academic Polska Sp. z o.o.
Supra Activa i Supra Plus jako alternatywa w dezynfekcji i uzdatnianiu wody
Mgr inż. Michał Kubecki, Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny, Instytut OZE Sp. z o.o., kwartalnik „Energetyka Wodna”
Sebastian Szuba, Prezes Zarządu, HIG Polska Sp. z o.o.
Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak, Dyrektor, Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
GOZ w praktyce – zintegrowany układ membranowy dedykowany dla przemysłu galwanicznego
Dr Ewa Krasuska, doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowoczesna biometonownia – fundament GOZ w rolnictwie i gospodarce komunalnej
Andrzej Tersa, Wce Prezes, OZE Rentier S.A.
Tomasz Zieliński,Prezes Zarządu w OZE Rentier S.A.
Grawitacyjne Magazyny Energii Motorem Rozwoju OZE
Mgr inż. Monika FlisekDyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, W-ce Przewodnicząca, Rada Biznesu na Politechnice Łódzkiej
,Innowacyjna gospodarka cyrkulacyjna
Małgorzata Rdest, Wce Prezes, EMKA S.A
EMKA Success Story: Budowa systemu zarządzania odpadami end-to-end
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Projekt EU H2020 dotyczący odbudowy bioróżnorodności obszarów przybrzeżnych. Polskie studium przypadku: sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym

 

Moderator:

 

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH, kierownik, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk