Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Profesor instytutu i Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Zastępca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w IGSMiE PAN

Absolwentka Ochrony Środowiska na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Zarządzania projektem międzynarodowym na Politechnice Częstochowskiej. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (Politechnika Częstochowska). Doktor habilitowana nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Politechnika Śląska). Kierownik i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych z zarządzania i odzysku surowców w kontekście wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz Zielonego Ładu w różnych sektorach gospodarki. Założycielka Pracowni Surowców Biogenicznych IGSMiE PAN. Brała udział w pracach nad przygotowaniem Mapy drogowej Transformacja w kierunku GOZ w Polsce. Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców. Laureatka wyróżnienia za działalność naukową na rzecz GOZ przez Springer Nature w kategorii „Woda”. Członkini Akademii Młodych Uczonych PAN.

17:50 – 19:20

19 Października 2023 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej rola w rozwoju innowacji w Polsce

Inspirujące prelekcje i dyskusja o nowym modelu gospodarki jakim jest GOZ, który opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Prezentacja innowacyjnych projektów i unikatowych rozwiązań wpisujących się w nurt gospodarki o obiegu zamkniętym. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

 

Udział wezmą:

 

Konrad Nowakowski, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Dariusz Staszewski, Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.
Ekoakcja szczecińskiej firmy R3 Polska - lokalnie, ale globalnie
Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN, Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Woda w gospodarce o obiegu zamkniętym - szanse i wyzwania