speaker-photo

Dr inż. Robert Barski

Specjalista ds. badawczych, Centro-Gum S.C.

Od 1990 roku pracownik dydaktyczno-naukowy początkowo w Wyższej Szkole Inżynierskiej, później w Politechnice Zielonogórskiej w Zielonej Górze a obecnie adiunkt na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 2006-2015 Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pełnił funkcje zastępcy i dyrektora Instytutu oraz kierownika zakładu.
Absolwent programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators” Absolwent programu stażowego realizowanego na Stanford University. Członek zespołu ekspertów ds. wspierania rozwoju systemu zarządzania innowacjami w województwie lubuskim oraz zespołu realizującego porozumienie w sprawie utworzenia Lubuskiego Parku badawczo-wdrożeniowego technologii energetycznych Eko-Energia.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, elektromobilności oraz przedsiębiorczości. Wykonawca ponad kilkunastu projektów realizowanych w ramach prac statutowych oraz w ramach programów NCBR, PARP itp. Zainteresowania badawczo-naukowe: przedsiębiorczość akademicka, ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych, metody pomiaru i ograniczania toksyczności silników spalinowych. prowadzi badania w wybranych zagadnienia wibroakustyki pojazdów. Metody emisji akustycznej diagnostyce materiałów kompozytowych. Badania emisji spalin silników spalinowych, elektro- i wodoromobilności oraz w obszarze Smart City.
Obecnie realizuje 2 projekty w tym jeden międzynarodowy „Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 - wzmocnienie potencjału kadr – Edu4Ind4.0.
Konkurs Erasmus+ - KA220-HED - Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego oraz Opracowanie zautomatyzowanego urządzenia do diagnostyki/identyfikacji stanu technicznego kordu stalowego opon samochodów ciężarowych z wykorzystaniem metody hybrydowej. Realizacja w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto jest współautorem szeregu wdrożeń np.: algorytm szacowania zasięgu pojazdu elektrycznego, który powstał w ramach projektu „We do IT with Energy „— realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnych użytkowników

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:00 – 12:10 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Trendy rozwoju i innowacje w branży TSL

Usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne odgrywają kluczową rolę w współczesnym świecie, stawiającym na płynny i szybki przepływ towarów. Postępująca globalizacja przyczyniła się do wzrostu popytu na usługi z branży TSL, jednocześnie wpływając na jej rozwój. Eksperci z dziedziny transportu, spedycji i logistyki przedstawią najnowsze branżowe trendy i innowacyjne rozwiązania, wpływające na przyszłość tej gałęzi gospodarki.

 

W trakcie indywidualnych prezentacji przedstawione zostaną projekty i technologie, wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele środowiska biznesowego, naukowego, przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych dyskutować będą również
o przepisach prawa regulujących branżę TSL, a także poruszą temat urbanizacji procesów transportowych.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Robert Barski, Specjalista ds. Badawczych, Centro-Gum S.C.
„Mobilne urządzenie do nowoczesnej nieniszczącej metody diagnostyki stanu kordu opon - prezentacja prototypu”
Katarzyna Wicha, Dyrektor Sprzedaży, Glopack sp. z o.o.
„Ekologia w parze z Ekonomią - Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu, transportu oraz logistyki”
Czesław Ciesielski, Specjalista ds. spedycji i transportu, Polska Izba Spedycji i Logistyki
„Inicjatywa PISiL w sprawie wdrożenia w polskim transporcie zestawów EMS -25,25 m”
Dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM, Dziekan, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Politechnika Morska w Szczecinie
„Logistyka miejska oparta na wiedzy, jako warunek rozwoju inteligentnych miast”
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej, Politechnika Gdańska
„Projekt ELANORE dotyczący etykiet
środowiskowych opon samochodowych”
Dr inż. Maciej Andrzejewski, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk
„Przyszłość układów napędowych pojazdów szynowych; Czy silniki o zapłonie samoczynnym powinny przejść do lamusa?”