speaker-photo

Justyna Kralisz

Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Od 22 listopada 2021 r. pełni funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Wcześniej pracowała na stanowisku wicedyrektora ds. rozwoju oświaty polskiej za granicą w ORPEG.

 

Justyna Kralisz pracowała w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi, gdzie po kilku latach została wicedyrektorem i pedagogiem szkolnym.

Była wielokrotnie doceniana za swoją pracę, innowacyjność i zaangażowanie. W latach 2012-2019 pięciokrotnie otrzymywała nagrodę dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. W 2012 r. otrzymała świadectwo oryginalności przyznawane przez Klub Nauczyciela w Łodzi. W 2016 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków.

 

W 2008 r. zdobyła tytuł magistra na kierunku pedagogika wieku dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim. W kolejnych latach ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zarządzanie oświatą i logopedia.

 

Pani Kralisz od 2013 r. jest członkinią Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Polesie. Od wielu lat angażuje się w działalność harcerską - obecnie pełni funkcję Naczelniczki Organizacji Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.