speaker-photo

Justyna Kralisz

Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Od 22 listopada 2021 r. pełni funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Wcześniej pracowała na stanowisku wicedyrektora ds. rozwoju oświaty polskiej za granicą w ORPEG.

 

Justyna Kralisz pracowała w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi, gdzie po kilku latach została wicedyrektorem i pedagogiem szkolnym.

Była wielokrotnie doceniana za swoją pracę, innowacyjność i zaangażowanie. W latach 2012-2019 pięciokrotnie otrzymywała nagrodę dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. W 2012 r. otrzymała świadectwo oryginalności przyznawane przez Klub Nauczyciela w Łodzi. W 2016 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków.

 

W 2008 r. zdobyła tytuł magistra na kierunku pedagogika wieku dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim. W kolejnych latach ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zarządzanie oświatą i logopedia.

 

Pani Kralisz od 2013 r. jest członkinią Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Polesie. Od wielu lat angażuje się w działalność harcerską - obecnie pełni funkcję Naczelniczki Organizacji Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji. W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się dynamicznymi zmianami, innowacjami i szybkim tempem rozwoju, również wyzwania stojące przed edukacją stają się wielowymiarowe. Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Kompetencje przyszłości…czyli? Na to pytanie i wiele innych, które pozwolą nam poznać kanony edukacji przyszłości, odpowiedzą zaproszeni do debaty goście.

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Dyrektor, Szkoła  Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Justyna Kralisz, Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Ekspert ds. wpływu nowych technologii na rynek pracy, Team Europe
Dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
Digitalizacja procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Agnieszka Blanka Snarska, Kierownik Projektu, ARP S.A.
BiznesPortal – nowe narzędzie ARP dla przedsiębiorców

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.