speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń

F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara F.H.U. CZAMARA S.C.

W 2008 r. ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Prof. Ocłoń otrzymał prestiżowe nagrody za swoje ostatnie osiągnięcia naukowe, w tym Nagrodę I stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2017 r. Nagrodę dla najlepszego naukowca ze stopniem doktora habilitowanego Wydziału Mechanicznego (2019).

Prof. Ocłoń jest również wykonawcą w 20 projektach i pracach badawczych prowadzonych przez Katedrę Energetyki i liderem trzech z nich. Jest zastępcą kierownika projektu w projekcie HySOL (finansowany przez NCBiR), a także jest odpowiedzialny za obliczenia numeryczne wymiany ciepła w gruncie w projekcie SOPSAR (finansowany przez NCBiR). Projekty te pozwoliły mu zdobyć doświadczenie w zakresie inteligentnych systemów PVT oraz systemów solarnych współpracujących z pompami ciepła. Współpracuje z partnerami przemysłowymi, takimi jak: producenci pomp ciepła Oilon (Finlandia), instalatorzy odnawialnych źródeł energii Czamara (Polska) a także duże firmy energetyczne, takie jak PGE (główny dystrybutor energii elektrycznej w Polsce), Współpracuje z następującymi uznanymi uczelniami: Politechniką w Brnie (Czechy), Uniwersytetem w Queensland (Australia), Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie (Włochy), Uniwersytetem w Calgary (Kanada).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13:10 – 14:20

Energooszczędne i inteligentne budownictwo

Tematyka inteligentnego budownictwa po raz kolejny zagości wśród paneli tematycznych Forum Inteligentnego Rozwoju. W trakcie ósmej edycji wydarzenia osoby z środowiska biznesowego, naukowego, przedstawiciele rządu i samorządów dyskutować będą o inteligentnym, energooszczędnym budownictwie. W trakcie konferencji branżowej eksperci poruszą tematykę materiałów i technologii wykorzystywanych w branży budowlanej, zintegrowanego projektowania czy systemów energooszczędnych w budynkach. Prelegenci odpowiedzą na pytania związane z trendami energooszczędności w budownictwie i nowych kierunków wyznaczanych przez naukę w branży budowlanej.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Szymon Liszka, Prezes Zarządu, Fundacja Efektywnego Wykorzystywania Energii
„Głęboka termomodernizacja budynków – wyzwania i kierunki zmian”
Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. Instytutu, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią – inteligentna inwestycja na potrzeby realizacji Badań i Rozwoju Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN”
Paweł Siwiński, Dyrektor ds. Rozwoju, Ultrapur sp. z o.o.
„Pianka poliuretanowa jako skuteczna izolacja w energooszczędnych domach”
Dr inż. Agata Szeląg, Pracownik badawczo-dydaktyczny, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Politechnika Krakowska
„Nowatorskie rozwiązania poprawiające komfort akustyczny w budownictwie"
Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, Katedra Energetyki, Politechnika Krakowska.
„System RESHeat do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla budynków wielorodzinnych”