speaker-photo

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG

Katedra Technologii Polimerów, Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, profesor uczelni, jest pracownikiem Katedry Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego PG. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego PG z dnia 12. 12. 2007r. a 12 .09. 2018 roku uchwałą tejże Rady został jej nadany tytuł doktora habilitowanego w zakresie technologii chemicznej. W tym roku została również awansowana na stanowisko profesora Uczelni. Od początku swojej kariery naukowej zajmowała się syntezą, modyfikacją i charakterystyką poliuretanów mających zastosowanie w medycynie i technologiach addytywnych (druk 3D). Aktualnie prowadzone badania skupiają się na technologiach przyrostowych mających zastosowanie w wytwarzaniu zarówno hybrydowych systemów uwalniania substancji małocząsteczkowych jako składowych warstw opatrunkowych oraz systemów degradowalnych, mających zastosowanie m.in. w otolaryngologii. Sumarycznie kierowała 12 oraz wykonywała pracę w 8 różnych projektach naukowych jak i przy współpracy z przemysłem.

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka do 2022 roku wypromowała 85 prac inżynierskich oraz 63 magisterskich, była recenzentem 57 prac inżynierskich i 46 magisterskich. Jest również promotorem 7 doktoratów (w tym 2 wdrożeniowych). Jest współautorem 98 pozycji bibliograficznych, posiada 1600 cytowań oraz indeks Hirscha 19. Jest również współautorem 7 patentów polskich i międzynarodowych.