speaker-photo

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Absolwent kierunków Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej oraz Inżynierii Ruchu Drogowego na Politechnice Krakowskiej. Autor kilkudziesięciu dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu inteligentnych miast, mobilności i zmian profilu gospodarczego.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuje do lobbowania na rzecz wprowadzania działań forsight w jednostkach samorządu terytorialnego. W analizach podkreśla wagę dobrze przeprowadzonych badań i możliwości zbierania informacji w oparciu o wykorzystywanie nowych technologii (drony, telekomy, modele ruchu, AI).

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Samorząd przyszłości – Invest Area

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji. Przedstawiciele JST zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na komfort życia lokalnych społeczności. Tematyka dyskusji włodarzy miast poświęcona będzie również prezentacji obszarów inwestycyjnych i efektywnej współpracy samorządów z biznesem.

 

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Maciej Mysona, Dyrektor ds. rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce
Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice Gaming and Technology Hub - wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego
Mgr Michał Rado, Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
Innowacyjne wsparcie dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku
Wojciech Białkowski, Prezes ZarząduCentrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o.
Prezentacja aplikacji SKZ  - kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające procesy i dokumentacje
związane z systemem kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
adw. Marek Czarnecki,
Wojewoda bialskopodlaski od 2004 do 2009, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji
Powszechny Samorząd gospodarczy
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych

 

Moderator:

 

Magdalena Gryn, dziennikarka ekonomiczna, miesięcznik "Forbes"