speaker-photo

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Absolwent kierunków Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej oraz Inżynierii Ruchu Drogowego na Politechnice Krakowskiej. Autor kilkudziesięciu dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu inteligentnych miast, mobilności i zmian profilu gospodarczego.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuje do lobbowania na rzecz wprowadzania działań forsight w jednostkach samorządu terytorialnego. W analizach podkreśla wagę dobrze przeprowadzonych badań i możliwości zbierania informacji w oparciu o wykorzystywanie nowych technologii (drony, telekomy, modele ruchu, AI).