Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Absolwent kierunków Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej oraz Inżynierii Ruchu Drogowego na Politechnice Krakowskiej. Autor kilkudziesięciu dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu inteligentnych miast, mobilności i zmian profilu gospodarczego.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuje do lobbowania na rzecz wprowadzania działań forsight w jednostkach samorządu terytorialnego. W analizach podkreśla wagę dobrze przeprowadzonych badań i możliwości zbierania informacji w oparciu o wykorzystywanie nowych technologii (drony, telekomy, modele ruchu, AI).

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Samorząd przyszłości – Invest Area

Przedstawiciele JST zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na komfort życia lokalnych społeczności. Tematyka dyskusji włodarzy miast poświęcona będzie również prezentacji obszarów inwestycyjnych i efektywnej współpracy samorządów z biznesem.

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Maciej Mysona, Dyrektor ds. rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce