speaker-photo

Dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. PG

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. Uczelni w 2000r. ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a w 2006r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia uzyskała w 2018r. Jej zainteresowania naukowe dotyczą niekonwencjonalnych metod utrwalania i przetwarzania żywności, w tym przede wszystkim wykorzystania do tego celu wysokiego ciśnienia. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR oraz rozdziałów w podręcznikach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współautorem patentów krajowych. Kierowała projektem finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt finansowany z Funduszy Norweskich. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ) oraz prezesem Oddziału Gdańskiego PTTŻ. 

16:50 – 18:20

19 Października 2023 r.

Globalne trendy i wyzwania w sektorze rolno-spożywczym

Nowoczesne rolnictwo i żywność jest tematem drugiej krajowej inteligentnej specjalizacji, a także głównym tematem konferencji branżowej na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023, w której przedstawiciele środowiska naukowego i branży rolno-spożywczej omówią innowacyjne badania, projekty technologiczne i inicjatywy podejmowane w obszarze tematyki związanej z inteligentnym rozwojem tego sektora. 

Jakie wyzwania przed polskim rolnictwem stawia inflacja i pandemia? Czy polskie produkty rolne zachowują konkurencyjność na rynkach międzynarodowych? Jakie mechanizmy wsparcia powinny zostać wprowadzone dla sektora rolno-spożywczego? Odpowiedzi na te pytania postarają się udzielić eksperci, biorący udział w debacie. Nie zabraknie również prezentacji innowacyjnych procesów, technologii i produktów, a także wystąpień indywidualnych poświęconych takim zagadnieniom jak nowe metody przechowywania produktów rolnych czy wpływie ekologicznej żywności na stan zdrowia społeczeństwa. 

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk, Adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego
Innowacyjne rozwiązania w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - nowoczesna produkcja zwierzęca
Dr inż. Andrzej Gantner, W-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Dr inż. Barbara Groele, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Prof. dr hab. Maria Rembiałkowska, Zakład Żywności Ekologicznej, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Żywność ekologiczna jako innowacja dla zdrowia społeczeństwa
Dr hab. inż. Dariusz Kulus prof. PBŚ, Dr inż. Natalia Miler, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Biotechnologia dla piękna: z laboratorium na rynek – innowacje w produkcji, ochronie i hodowli roślin ozdobnych
Maciej Ptaszyński, Prezes, Polska Izba Handlu
Dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Politechnika Gdańska
Hiperbaryczne przechowywanie - nowa alternatywa dla chłodzenia i zamrażania
Katarzyna Kurek-Swat, p.o. Dyrektora Zarządzającego Bezgluten Sp. z o.o.
Bezgluten – prezentacja marki
Łukasz MaciakCzłonek zarządu,Bioponic Farm
"Trendy w żywności EKO, czy potrafimy gospodarować Zasobami"
dr Beata Kaczmarek-SzczepańskaKatedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Liofilizat glikozaminoglikanów i kolagenu z rybich skór do zastosowań biomedycznych"

 

Moderator:

 

Karol Dobrowolski, W-ce Prezes, Warszawska Izba Gospodarcza