speaker-photo

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, pełni funkcję Prorektora ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Wcześniej, w latach 2016 – 2020, pełnił funkcję prodziekana ds. innowacji i rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, a w latach 2020 – 2023 Dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej.

Swoje zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrował na zagadnieniach metalurgii pozapiecowej oraz ciągłego odlewania stali.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PCz, następnie, już jako asystent, studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich na PCz, oraz 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie trwania studiów doktoranckich odbył 3-miesięczny staż naukowy w von Karman Institute for Fluid Dynamics w Belgii, 2-tygodniowy staż w Groupe Belgedu College Europeen de Technologie we Francji, półroczny staż przemysłowy w Hucie "Zawiercie” S.A. oraz roczny w "Hucie Stali” ISD Częstochowa.

W 2005 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: "Mieszanie gazem i homogenizacja chemiczna stali w piecu kadziowym”, za którą otrzymał indywidualną nagrodę rektora Politechniki Częstochowskiej. Uczestniczył w 5 projektach badawczych z zakresu metalurgii stali finansowanych głównie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od lipca 2007 r. do lutego 2010 r. pracował jako pracownik naukowy w Institut fur Industrieofenbau und Warmetechnik na Uniwersytecie RWTH Aachen w Niemczech. Będąc pracownikiem Uniwersytetu RWTH Aachen, był głównym wykonawcą projektu badawczego finansowanego przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG (Niemiecka Fundacja Badań Naukowych) oraz dwóch projektów przemysłowych realizowanych dla ThyssenKrupp Nirosta GmbH.

Ponadto był współwykonawcą projektu przemysłowego realizowanego dla ThyssenKrupp Steel AG.
Wyniki przeprowadzonych przez niego badań opublikowane zostały w międzynarodowych czasopismach z branży metalurgicznej (Steel Research Int., Metallurgical and Materials Transactions B, Metallurgy) oraz prezentowane na wielu międzynarodowych konferencjach.

Marek Warzecha za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej otrzymał czterokrotnie zespołowe i indywidualne nagrody rektora Politechniki Częstochowskiej.

23 lutego 2012 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Marka Warzechy.

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
"Hydrodynamiczne warunki usuwania wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej urządzenia COS”. Na podstawie przeprowadzonego kolokwium Rada Wydziału nadała mu jednogłośnie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

Od grudnia 2013 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej. Od 2018 do 2019 Kierownik Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali.

Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2019.

Od grudnia 2019 roku Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
14.15-19.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:00 – 14:40

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Innowacje są dźwignią postępu w przemyśle. To dzięki nim wdrażane są nowe technologie i procesy przemysłowe, rozwijające całą gospodarkę. Na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 odbędzie się konferencja branżowa, w trakcie której specjaliści z pola innowacyjności debatować będą nad efektywnym zarządzaniem procesami  w firmach.

Adaptacja innowacyjnych rozwiązań, projekty i optymalizacja, robotyka, diagnostyka i monitorowanie, maszyny i urządzenia automatyzujące – te i inne tematy zostaną poruszone w trakcie konferencji.

 

Prelekcje wygłoszą:


Mgr inż. Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska sp. z o.o.
Innowacje w wykładzinach PVC firmy Unilin Flooring Polska sp. z o.o. (dawniej Lentex Wykładziny sp. z o.o.)
„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, Prorektor ds. Rozwoju PCz, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska
„Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań”
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
Dr inż. Artur Rękas, Kierownik Działu Badawczo - Rozwojowego, C.M.C. sp. z o.o.
„Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet”
Marcin Jarosz, Production Director, Comex Group
„Od pomysłu do przemysłu – historia Grupy Comex i jej główne produkty”
Dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH, Kierownik, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Konstruktion sp. z o.o.
„Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty o sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną”
Dr inż. Ilona Jastrzębska, Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”
Dr inż. Mateusz Bański, CTO, QNA Technology SA
„Półprzewodnikowe nanomateriały emitujące światło niebieskie dla zastosowań w branży wyświetlaczy”
Rafał Piłat, Konstruktor, Założyciel biura wzorniczego Mindsailors, VEDACO sp. z o.o.
„Zastosowanie w smartfonach i laptopach 3-bryłowej konstrukcji na przykładzie konceptów produktowych Cliphone i Vedabook”
Dr inż. Bartłomiej Wysocki, Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW, miejsce gdzie mechanika kwantowa tworzy produkty dla przemysłu”
Dr Inż. Rafał Grądzki, mgr. inż. Michał Falkowski, Przemysław Pysiński, Politechnika Białostocka
„SumoMasters – wdrażanie, rozwój i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach autonomicznych robotów mobilnych”
Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, Dyrektor, Centrum Technologii Galwanotechnicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny
Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wobec wyzwań współczesnej galwanotechniki”
Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech sp. z o.o.
„Sklejka niskoemisyjna”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Prof. Piotr Szynkarczyk, W-ce Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH, dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Marcin Fludra, Prezes Zarządu, FLUDRA sp. z o.o.
Dr inż. Adam Szatkowski, Prezes Zarządu, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, Inicjator i Koordynator, Śląski Klaster NANO - Krajowy Klaster Kluczowy

 

Moderator:

 

Łukasz Zubik, Dziennikarz, Redakcja Rzecz o Innowacjach