Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, pełni funkcję Prorektora ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Wcześniej, w latach 2016 – 2020, pełnił funkcję prodziekana ds. innowacji i rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, a w latach 2020 – 2023 Dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą problemów związanych z wytwarzaniem i recyklingiem metali oraz cynkowaniem ogniowym. W tym obszarze tematycznym opublikował blisko 150 prac oraz zrealizował kilkanaście projektów badawczo-rozwojowych. Podczas swojej kariery zawodowej, odbył staże naukowo-dydaktyczne w von Karman Institute for Fluid Dynamics w Belgii oraz w Groupe Belge du College Europeen de Technologie we Francji. W latach 2007-2010 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Technicznym RWTH Aachen w Niemczech. Pracował również w przemyśle, w tym jako konsultant technologiczny i menager ds. badań i rozwoju.