speaker-photo

Dr inż. Adam Szatkowski, MBA

Prezes, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Koordynator, Śląski Klaster Nano, Krajowy Klaster Kluczowy

Prezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. nanotechnologii i Innowacji, grupy KIS 8 NANO oraz Śląskiej Rady Innowacji. Inicjator i koordynator Śląskiego Klastra NANO – Krajowego Klastra Kluczowego. Od 2006 roku biznesowo związany z firmami działającymi w obszarze wysokich technologii *(inżynieria warstwy wierzchniej, technologie addytywne, nanotechnologie). W roku 2015 ukończył studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 15 lat zaangażowany w kreowanie, pozyskiwanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz jest współautorem dwóch międzynarodowych patentów dotyczącym elektroluminescencji nanomateriałów. Pomysłodawca i inwestor spółki Panamint - producenta elektroniki drukowanej.

18:30 – 20:00

19 Października 2023 r.

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju. 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych między innymi z przemysłem 4.0. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych. 

 

Udział wezmą:

 

Prof. Piotr Szynkarczyk, W-ce Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH, dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Mgr inż. Natalia Puszczykowska, specjalista, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników
Tworzywa biodegradowalne w przemyśle

Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech Sp. z o.o.
Mgr inż. Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Innowacje w wykładzinach PVC firmy Unilin Flooring Polska Sp. z o.o. (dawniej Lentex Wykładziny Sp. z o.o.) – „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska
Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Kierownik B+R, C.M.C. Sp. z o.o., Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, C.M.C. Sp. z o.o.
Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet
Dr Jacek Kolacz, Prezes, Comex Polska Sp. z o.o
Od pomysłu do przemysłu – historia Grupy Comex i jej główne produkty
Dr inż. Adam Szatkowski, Prezes, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, Inicjator i Koordynator, Śląski Klaster NANO - Krajowy Klaster Kluczowy
dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH, Kierownik, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Konstruktion sp. z o.o.
Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty o sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną
Dr inż. Ilona Jastrzębska, Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego
Marcin Fludra, Prezes Zarządu, FLUDRA Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki, CEO QNA Technology
Półprzewodnikowe nanomateriały emitujące światło niebieskie dla zastosowań w branży wyświetlaczy
Rafał PiłatKonstruktor, założyciel biura wzorniczego Mindsailors, VEDACO Sp. z o.o.
„Zastosowanie w smartfonach i laptopach 3-bryłowej konstrukcji na przykładzie konceptów produktowych Cliphone i Vedabook”