Dr hab. inż. Marcin Korytkowski

prof. Politechniki Częstochowskiej

Specjalizuje się w badaniach dotyczących inteligentnego rozumienia i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz koncentrujących się wokół metod inteligencji obliczeniowej, CBIR, zgłębiania dużych zbiorów danych tzw. data mining oraz algorytmów uczenia maszynowego, optymalizacji pracy baz danych i składowania informacji. Jest autorem blisko 80 prac naukowych i artykułów. Jako kierownik lub wykonawca brał udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. “Innowacyjne Metody Wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji obliczeniowej”. Był pomysłodawcą oraz autorem koncepcji projektu o wartości ponad 12 mln zł pt. “E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”, wykonawcą w projekcie “New perspectives on intelligent multimedia management with applications in medicine and privacy protecting systems” realizowanym i finansowanym w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Badawczego PSPB. Obecnie jest odpowiedzialny z ramienia lidera konsorcjum samorządów za realizację projektu pn. Gmina Bliżej Mieszkańców, którego głównym celem jest szeroko rozumiana cyfryzacja gmin od budowy sieci światłowodowych do wdrożenia systemów EZD PUW. Wspiera także od strony techniczno- organizacyjnej budowę centrum przetwarzania danych w ramach przedsięwzięcia Moszczenickie Tereny Inwestycyjne.