speaker-photo

Dr hab. inż. Marcin Korytkowski

prof. Politechniki Częstochowskiej

Specjalizuje się w badaniach dotyczących inteligentnego rozumienia i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz koncentrujących się wokół metod inteligencji obliczeniowej, CBIR, zgłębiania dużych zbiorów danych tzw. data mining oraz algorytmów uczenia maszynowego, optymalizacji pracy baz danych i składowania informacji. Jest autorem blisko 80 prac naukowych i artykułów. Jako kierownik lub wykonawca brał udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. “Innowacyjne Metody Wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji obliczeniowej”. Był pomysłodawcą oraz autorem koncepcji projektu o wartości ponad 12 mln zł pt. “E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”, wykonawcą w projekcie “New perspectives on intelligent multimedia management with applications in medicine and privacy protecting systems” realizowanym i finansowanym w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Badawczego PSPB. Obecnie jest odpowiedzialny z ramienia lidera konsorcjum samorządów za realizację projektu pn. Gmina Bliżej Mieszkańców, którego głównym celem jest szeroko rozumiana cyfryzacja gmin od budowy sieci światłowodowych do wdrożenia systemów EZD PUW. Wspiera także od strony techniczno- organizacyjnej budowę centrum przetwarzania danych w ramach przedsięwzięcia Moszczenickie Tereny Inwestycyjne.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-12.35

Samorząd przyszłości – Invest Area

Samorządy stanowią podstawową jednostkę, z których zbudowane jest państwo polskie. Zarządzanie nimi to wielka odpowiedzialność, ale również niepowtarzalna szansa na rozwój i realny wpływ na poprawę jakości codziennego życia każdego mieszkańca. Na konferencji branżowej, która odbędzie się na 8 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia, płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na jakość życia lokalnych społeczności.

Innowacyjne badania i projekty społeczne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, nowatorskie inwestycje infrastrukturalne i nieszablonowe działalności B+R  - te tematy zostaną poruszone w trakcie debaty i indywidualnych prezentacji uczestników konferencji.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
,,Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce”
Aleksandra Samira-Gajny, Z-ca Dyrektora, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
„Katowice Gaming and Technology Hub - wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego”
Wojciech Białkowski, Prezes Zarządu, Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych sp. z o.o.
„Prezentacja aplikacji SKZ - kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające procesy i dokumentacje związane z systemem kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”
Adw. Marek Czarnecki, Wojewoda bialskopodlaski kadencji 2004 - 2009, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Klub Integracji Europejskiej
„Powszechny Samorząd gospodarczy”
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent, Miasto Zabrze
,,Projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych''
Anna Szweda-Piguła, Dyrektor, Centrum Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
„Szkoła na miarę XXI wieku na przykładzie miasta Wodzisławia Śląskiego"

 

Udział w debacie wezmą:

 

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent, Miasto Zabrze
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich, Sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Moderator:

 

Paweł Bednarz, Dziennikarz, Miesięcznik "Forbes"