9. FIR – 20 czerwca 2024 Innowacje wychodzą z cienia.
Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa.

Gdańsk

Fotorelacja FIR

W tym roku lato powitamy w doborowym towarzystwie Pokażemy to, co jeszcze niewidzialne!

Pierwsza z tegorocznych edycji Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się już w czerwcu.

„Innowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa” to nasze hasło przewodnie 9. odsłony forum. Chcemy pokazać to, co jeszcze nieodkryte, a zasługuje na zaprezentowanie światu. Chcemy wspierać i promować Was – Wasze innowacyjne rozwiązania.

To właśnie dzięki ideom, badaniom i pomysłom naszych partnerów codzienne życie staje się łatwiejsze. Wokół kongresu ponownie skupimy zatem wyjątkowe postaci, których historie mogą być swoistym zapalnikiem do podejmowania kolejnych działań na rzecz inteligentnego rozwoju.

Wśród speakerów nie zabraknie oczywiście wyjątkowych osób, których nowatorskie rozwiązania już ujrzały światło dzienne. Chcemy wsłuchać się w głos, tych, którzy wiedzą jak innowacje przerodzić w praktyczne rozwiązania. Będziemy debatować, prezentować różne punkty widzenia i wspierać to, co najlepsze – nowatorskie spojrzenia, niezależnie od branży, z którą jesteście związani.

Agenda 9. FIR 2024

Zupełnie nowa formuła wydarzenia.
To będzie elitarne wydarzenie medialne, transmitowane przez największe prestiżowe pismo biznesowe Forbes.

13.00-13.45
Lunch

Business Lunch

9. Forum Inteligentnego Rozwoju otwieramy business Lunchem, który będzie doskonałą okazją do oswojenia się z atmosferą forum oraz do rozpoczęcia budowania relacji biznesowych.

zobacz więcej
13.45-14.00
Otwarcie

Oficjalne otwarcie 9. Forum Inteligentnego Rozwoju

Rozpoczęcie 9. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się o 13.45, i będzie to oficjalne powitanie gości i wszystkich uczestników przybyłych na konferencję odbywającą się w najwyżej położonej przestrzeń biznesowej w północnej Polsce.

zobacz więcej
14.00-15.00
Debata

Partnerzy innowacji - synergia i komplementarność

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Wspólnie z zaproszonymi uczestnikami podejmiemy próbę odpowiedzenia na kilka kluczowych pytań, w tym czy obecna oferta jest kompletna, a jeżeli nie, to czego w niej brakuje?

zobacz więcej
15.15-19.15
speaker-1
Dr Iwona Mazur
Dr Iwona Mazur

Doktor anglistyki specjalizująca się w badaniach nad audiodeskrypcją. Współautorka pierwszej polskojęzycznej monografii w tym temacie. Członkini międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów tłumaczeń audiodeskrypcyjnych. Obecnie realizuje projekt: “Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji”.

speaker-2
Kamila Gębik
Kamila Gębik

Ekspertka w obszarze e-commerce oraz wykorzystania najnowszych trendów i technologii w marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem branży fashion&beauty. Autorka książek i artykułów,  trenerka oraz laureatka licznych nagród branżowych.

speaker-3
Małgorzata Szumska
Małgorzata Szumska

Prezeska Kopalni Złota, jednej z największych i najczęściej nagradzanych prywatnych atrakcji turystycznych w Polsce. Rozwija zbudowany od zera biznes rodzinny, który prowadzi z odpowiedzialnością za dziedzictwo kultury i etykę w turystyce, pozostając przy tym największym pracodawcą w regionie. Prywatnie pisarka i podróżniczka.

speaker-4
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w obszarze wytwarzania i recyklingu metali. Autor blisko 150 prac oraz kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych, ponadto osoba mająca bogate, praktyczne doświadczenie w przenoszeniu wyników prowadzonych badań na praktykę gospodarczą.

speaker-5
Dr Marta Natalia Wróblewska
Dr Marta Natalia Wróblewska

Doktor lingwistyki stosowanej. Zajmuje się ewaluacją jakości działalności naukowej, a w szczególności oceną jej wpływu społecznego. Wspiera uczelnie w przygotowaniach do ewaluacji i dostosowywaniu ich strategii do obowiązujących wymogów. Regularnie publikuje w tytułach naukowych oraz branżowych.

speaker-6
Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni
Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni

Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, na co dzień związany z Katedrą Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej. Główne zainteresowania to nanotechnologia, druk 3D i ich wykorzystanie w budownictwie. Brał udział w międzynarodowych projektach rozwijających technologię druku 3D. Dwukrotnie znalazł się na liście „World’s TOP 2% Scientists”, opracowywanej przez analityków Uniwersytetu Stanforda.

speaker-7
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Wykładowca Politechniki Częstochowskiej, specjalizuje się w defektoskopii, termografii i metrologii. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, członek Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk, Obecnie kierownik grantu w ramach konkursu Polska Metrologia II.

speaker-8
Tomasz Zieliński
Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu spółki OZE Rentier S.A., przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnych, które m.in. jako jedno z pierwszych w Polsce zaimplementowało technologię magazynów grawitacyjnych energii, minimalizując straty w efektywności pozyskania energii w godzinach w godzinach szczytu jej wytwarzania.

speaker-9
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Chemii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Współautor 360 publikacji i 78 patentów, ponadto kierownik około 20 projektów naukowych oraz z obszaru B+R, we współpracy ze światem biznesu. Osoba doświadczona w efektywnym wykorzystywaniu funduszy na działalność badawczo rozwojową a także współzałożyciel startupu.

speaker-10
Irina Lastovjak
Irina Lastovjak

Innowatorka wpierająca spółki technologiczne we wdrażaniu strategii marketingowych. Nieszablonowo myśląca specjalistka, czynnie wzmacniająca pozycję kobiet w przemyśle 4.0.

speaker-11
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Chemiczka specjalizująca się w badaniu i pozyskiwaniu materiałów luminescencyjnych do wykorzystania w oświetleniu, termometrii oraz fotowoltaice. Prowadzi obecnie dwa projekty badawcze. Nagrodzona stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Panel Prezentacyjny

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.

zobacz więcej
19.15-20.00
speaker-1
Prof. Piotr Moncarz
Prof. Piotr Moncarz

Consulting professor na Stanford university, współzałożyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council, współtwórca programu Top 500 Innovators, członek amerykańskiej National Academy od Engineering. Światowy lider w dziedzinie badań katastrof. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, w szczególności w dziedzinie energetyki.

speaker-2
Prof. Piotr Fiedor
Prof. Piotr Fiedor

Ekspert specjalizujący w badaniach nad leczeniem chorób rzadkich i w medycynie personalizowanej. Doświadczony w obszarze badawczo-rozwojowym w odniesieniu do realizacji założeń Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wdrażał w Polsce innowacyjne terapie onkologii transplantacyjnej oraz oraz metody auto i alto-transplantacji izolowanych wysp trzustkowych. Laureat licznych nagród i odznaczeń oraz autor publikacji i patentów o międzynarodowym zasięgu oddziaływania.

speaker-3
Paweł Bochniarz
Paweł Bochniarz

Partner Zarządzający w Radix Ventures - funduszu Venture Capital skupionym na inwestycjach w startupy deep tech z Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywny uczestnik ekosystemu innowacji w Polsce, jako współzałożyciel Fundacji Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji.

speaker-4
Agnieszka Bochacka
Agnieszka Bochacka

Pasjonuje się projektowaniem i prowadzeniem transformacji cyfrowej w złożonych środowiskach.

Wspiera przedsiębiorstwa w implementacji innowacji oraz procesach cyfryzacji. Współpracuje m.in. z PwC oraz Transformation Team PMI Poland Chapter, którego jest liderką.

speaker-5
Rafał Kunaszyk
Rafał Kunaszyk

Ekspert ds. edukacji i rynku pracy, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator sc i Eurokreator T&C, Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundator Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju i Klaster Life Science, Prezes Małopolskiego Oddziału Firm Rodzinnych, moderator debat, innowator, przedsiębiorca.

speaker-6
Dorota Morka
Dorota Morka

Ekspertka w obszarze ekspansji zagranicznej firm skandynawskich w Polsce, oraz polskich w Skandynawii. W przeszłości rozwijała oddziały norweskich przedsiębiorstw na rynku polskim. Zaangażowana w proces zielonej transformacji na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Debata

Globalne problemy okiem wizjonerów

Debata z udziałem Liderów Inteligentnego Rozwoju, w trakcie której speakerzy poruszą gospodarczo-społeczne problemy współczesnego świata. Będziemy szukać odpowiedzi na liczne pytania.

Spytamy jakie rozwiązania mogą zaoferować nam wizjonerzy i czy jesteśmy na nie gotowi oraz jak ważną rolę w osiąganiu zamierzonych celów pełnią unijne środki?

zobacz więcej
20.00-20.30
speaker-1
Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski

Dziennikarz, dla Widzów Telewizji Polskiej relacjonuje największe wydarzenia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie czy piłkarskie czempionaty.

Power Speech

"Przemów Skutecznie"

9. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju poprowadzi Maciej Kurzajewski, który wystąpi na scenie ze swoim Power Speechem mającym na celu przybliżyć umiejętności skutecznej prezentacji i przemawiania przed publicznością.

zobacz więcej
20.00-22.00
speaker-1
Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski

Dziennikarz, dla Widzów Telewizji Polskiej relacjonuje największe wydarzenia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie czy piłkarskie czempionaty.

Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju

9. Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju – Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju

Nagradzamy tych, którzy zasługują na rozgłos. Innowacje to rozwiązania od ludzi dla ludzi, należy zatem robić wszystko, by te mogły ujrzeć światło dzienne i jak najszybciej trafić na rynek.

Doceniamy tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zmieniają nasze codzienne życie.

Prowadzący 9. Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju
Maciej Kurzajewski

zobacz więcej

Zobacz co przygotowaliśmy na 9. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju Agenda 9. FIR 2024

Zupełnie nowa formuła wydarzenia. To będzie elitarne wydarzenie medialne,  transmitowane przez największe prestiżowe pismo biznesowe Forbes.

9. Forum Inteligentnego Rozwoju 2024 Stań się częścią Forum

W agendzie brakuje Twojego tematu? Chcesz mieć wpływ na tematykę poruszaną na jednym z najbardziej rozpoznawalnych kongresów w Polsce? Zgłoś swój temat do agendy tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju i miej wpływ na tematy poruszane podczas prelekcji. 

Znalazłeś w Agendzie temat, w którym chcesz się wypowiedzieć? Zgłoś się jako Speaker i przedstaw swój punkt widzenia innym uczestnikom Kongresu Projektów Przyszłości. 

Dołącz do Forum
Inteligentnego Rozwoju

Weź udział w tegorocznej edycji Rejestracja

Rejestracja bezpłatna

Bezpłatnie
  • Wstęp na debaty
  • Wstęp na panele prezentacyjne

Rejestracja PREMIUM

1500 PLN + VAT
  • Wstęp na debaty
  • Wstęp na panele prezentacyjne
  • Wstęp na power speech Macieja Kurzajewskiego „Przemów Skutecznie”
  • Wstęp na Galę Nagród FIR
  • Wstęp do strefy cateringu
  • Wstęp na bankiet
  • Roczna prenumerata magazynu Forbes – 12 wydań od 07.2024
  • Roczna subskrypcja Onet Premium

Gdańsk, Olivia Star

Tym razem spotkamy się w formie elitarnego kongresu medialnego z uroczystą galą – w ekskluzywnym gronie, nagrodzimy kolejnych innowatorów. W ręce wyjątkowych osób trafi także ta, najbardziej pożądana nagroda – Lider Inteligentnego Rozwoju!

Blask fleszy, owacje na stojąco to niewątpliwy dodatek, na który nagrodzone osoby muszą się przygotować. Mile spędzony czas gwarantowany – wykwintne dania, w połączeniu z występem artystycznym będą także idealnym dopełnieniem warstwy merytorycznej oraz wstępem do sieciowania. Chcemy, by 9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju zbliżyła do siebie naszych partnerów. Różne punkty widzenia w połączeniu z jednym głównym składnikiem jakim jest innowacyjny sposób myślenia.

To wręcz idealny przepis na zbudowanie wieloletniej, owocnej współpracy.

Partnerzy współpracowali
z nami:

Przedstawiamy Państwu firmy, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości