9. FIR – 20 czerwca 2024 Innowacje wychodzą z cienia.
Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa.

Gdańsk

W tym roku lato powitaliśmy w doborowym towarzystwie Pokazujemy to, co jeszcze niewidzialne!

Pierwsza z tegorocznych edycji Forum Inteligentnego Rozwoju odbyła się w czerwcu.

„Innowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa” to nasze hasło przewodnie 9. odsłony forum. Pokazujemy to, co jeszcze nieodkryte, a zasługuje na zaprezentowanie światu. Chcemy wspierać i promować Was – Wasze innowacyjne rozwiązania.

To właśnie dzięki ideom, badaniom i pomysłom naszych partnerów codzienne życie staje się łatwiejsze. Wokół kongresu ponownie skupiliśmy wyjątkowe postaci, których historie mogą być swoistym zapalnikiem do podejmowania kolejnych działań na rzecz inteligentnego rozwoju.

Wśród speakerów nie zabrakło oczywiście wyjątkowych osób, których nowatorskie rozwiązania już ujrzały światło dzienne. Chcemy wsłuchać się w głos, tych, którzy wiedzą jak innowacje przerodzić w praktyczne rozwiązania. Debatowaliśmy, prezentowaliśmy różne punkty widzenia i wspierali to, co najlepsze – nowatorskie spojrzenia, niezależnie od branży, z którą jesteście związani.

Poprzednia edycja FIR Uniejów 2024 Prelekcje, power speeche, networking

9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju była naprawdę wyjątkową! Gościliśmy blisko 200 przedstawicieli świata nauki, przemysłu i biznesu, nagrodziliśmy 86 innowatorów. Poznaliśmy różne punkty widzenia i połączyliśmy je jednym głównym składnikiem jakim jest innowacyjny sposób myślenia.

Do Uniejowa przybyło ponad 500 gości, by wziąć udział w zorganizowanym przez Centrum Inteligentnego Rozwoju i Fundację Forum Inteligentnego Rozwoju kongresie naukowo-technologicznym. 

Prelekcje, power speeche, networking, bogata strefa wystawiennicza i wieńcząca całe wydarzenie gala, na której uhonorowano innowatorów świata nauki, biznesu i przemysłu – to wszystko zobaczyć można na przygotowanym przez nas podsumowującym 9. Forum Inteligentnego Rozwoju 2024 filmie.

Agenda 9. FIR 2024

10.00
Rejestracja

Rejestracja uczestników

Wydarzenie rozpocznie się od rejestracji uczestników w recepcji kongresu zlokalizowanej na parterze obiektu.

zobacz więcej
10.30-12.00
speaker-1
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w obszarze wytwarzania i recyklingu metali. Autor blisko 150 prac oraz kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych, ponadto osoba mająca bogate, praktyczne doświadczenie w przenoszeniu wyników prowadzonych badań na praktykę gospodarczą.

speaker-2
Dr Marta Natalia Wróblewska
Dr Marta Natalia Wróblewska

Doktor lingwistyki stosowanej. Zajmuje się ewaluacją jakości działalności naukowej, a w szczególności oceną jej wpływu społecznego. Wspiera uczelnie w przygotowaniach do ewaluacji i dostosowywaniu ich strategii do obowiązujących wymogów. Regularnie publikuje w tytułach naukowych oraz branżowych.

speaker-3
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Wykładowca Politechniki Częstochowskiej, specjalizuje się w defektoskopii, termografii i metrologii. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, członek Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk, Obecnie kierownik grantu w ramach konkursu Polska Metrologia II.

speaker-4
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Współautor 360 publikacji i 78 patentów, ponadto kierownik około 20 projektów naukowych oraz z obszaru B+R, we współpracy ze światem biznesu.

Osoba doświadczona w efektywnym wykorzystywaniu funduszy na działalność badawczo rozwojową a także współzałożyciel startupu.

speaker-5
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Chemiczka specjalizująca się w badaniu i pozyskiwaniu materiałów luminescencyjnych do wykorzystania w oświetleniu, termometrii oraz fotowoltaice. Prowadzi obecnie dwa projekty badawcze. Nagrodzona stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

speaker-6
Dr Iwona Mazur
Dr Iwona Mazur

Doktor anglistyki specjalizująca się w badaniach nad audiodeskrypcją. Współautorka pierwszej polskojęzycznej monografii w tym temacie. Członkini międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów tłumaczeń audiodeskrypcyjnych. Obecnie realizuje projekt: “Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji”.

speaker-7
Tomasz Handkus
Tomasz Handkus

Redaktor sekcji tematycznej Rzecz o Innowacjach, ukazującej się m.in. w dzienniku Puls Biznesu oraz magazynie Forbes.

Panel Prezentacyjny

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część I

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Miejsce do wymiany spostrzeżeń i utorowania ścieżki do dzielenia się wizjami i spostrzeżeniami przez Liderów Inteligentnego Rozwoju – osoby, których nietuzinkowe i często niekonwencjonalne rozwiązania zmieniają nasze życie na lepsze.

zobacz więcej
12.00-12.45
Lunch

Business Lunch

Business Lunch będzie doskonałą okazją do oswojenia się z atmosferą forum oraz do rozpoczęcia budowania relacji biznesowych.

zobacz więcej
12.45
Powitanie

Oficjalne przywitanie gości

Powitanie gości i wszystkich uczestników przybyłych na konferencję odbywającą się w najwyżej położonej przestrzeni biznesowej w północnej Polsce.

zobacz więcej
13.00-14.00
speaker-1
Dr Leszek Jan Buller
Dr Leszek Jan Buller

Zarządza instytucją realizującą programy finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wpierającą podmioty w ich pozyskiwaniu.

Także naukowiec, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

speaker-2
Agnieszka Pomaska
Agnieszka Pomaska

Zastępca przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej Przewodnicząca Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego

speaker-3
Grzegorz Gaża
Grzegorz Gaża

Członek Komisji Sejmowej ds. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz rozwoju elektromobilności i nowych technologii
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

speaker-4
Joanna Sekuła
Joanna Sekuła

Przewodnicząca Senackiego Zespołu ds. Innowacji w Gospodarce Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia

speaker-5
Jan Popławski
Jan Popławski

Specjalizuje się w budowaniu wizerunku i komunikacji, szczególnie dużych podmiotów – w tym agencji rządowych.

Były pracownik Urzędu Patentowego RP, gdzie również doradzał w podmiotom w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Obecnie odpowiada za promocję PAIH – instytucji będącej pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów.

speaker-6
Rafał Kunaszyk
Rafał Kunaszyk

Ekspert ds. edukacji i rynku pracy, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator sc i Eurokreator T&C, Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundator Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju i Klaster Life Science, Prezes Małopolskiego Oddziału Firm Rodzinnych, moderator debat, innowator, przedsiębiorca.

speaker-7
Irina Lastovjak
Irina Lastovjak

Innowatorka wpierająca spółki technologiczne we wdrażaniu strategii marketingowych.

Nieszablonowo myśląca specjalistka, czynnie wzmacniająca pozycję kobiet w przemyśle 4.0.

Debata

Partnerzy innowacji – synergia i komplementarność

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspierających rozwój innowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także przedstawią swoje plany i rekomendacje.

zobacz więcej
14.10-16.10
speaker-1
Tomasz Zieliński
Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu spółki OZE Rentier S.A., przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnych, które m.in. jako jedno z pierwszych w Polsce zaimplementowało technologię magazynów grawitacyjnych energii, minimalizując straty w efektywności pozyskania energii w godzinach szczytu jej wytwarzania.

speaker-2
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn

Specjalistka w obszarze zastosowania teorii prawdopodobieństwa i statystyki, analizy zdarzeń ekstremalnych oraz zarządzania ryzykiem.

Wykorzystuje metody statystyczne w astronomii. Kierowniczka krajowych projektów badawczych, w 2023 roku Naukowiec Wizytujący w Międzynarodowej Agendzie Badawczej AstroCeNT. Ponadto magister sztuki na ASP we Wrocławiu.

speaker-3
Paweł Bednarek
Paweł Bednarek

Przedsiębiorca branży OZE, współtwórca największej w Polsce organizacji sprzedażowej w obszarze odnawialnych źródeł energii, dystrybuującej wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych m.in. panele fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła.

speaker-4
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Naukowiec specjalizujący się w pracach nad nowoczesnymi, ekologicznymi metodami napędzania pojazdów mechanicznych.

Pionier w obszarze badań wykorzystania wodoru jako paliwa. Zasłużony dla rozwoju nauki poprzez liczne zrealizowane projekty, publikacje oraz przeprowadzone przewody doktorskie.

speaker-5
Aleksandra Samira-Gajny
Aleksandra Samira-Gajny

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Obecnie doktorantka szkoły doktorskiej w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

speaker-6
Janusz Kowalski
Janusz Kowalski

Poseł na sejm, w przeszłości samorządowiec.

Były sekretarz stanu w ministerstwach Aktywów Państwowych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

speaker-7
Michał Słowiński
Michał Słowiński

Współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki EuroScaleMed, jednego z czołowych dystrybutorów technologii dla medycyny estetycznej w Polsce. Związany z branżą technologii medycznych od 1986 roku.

speaker-8
Paweł Retmaniak
Paweł Retmaniak

Piąty wymiar recyklingu

speaker-9
Mgr inż. Monika Flisek
Mgr inż. Monika Flisek

Od 2017 roku związana z  Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej.  Dyrektor OIBS i Pełnomocnik Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej  do spraw rozwoju. Współorganizator Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

speaker-10
Dr Sebastian Zupok
Dr Sebastian Zupok

Ekonomista z bogatym doświadczeniem zarówno w sferze naukowej jak i w praktyce gospodarczej.

Specjalizuje się w technikach zarządzania – zarówno strategicznego, markami jak i produktem i relacją z klientem. Rozwija koncepcję zarządzania wartością klienta poprzez innowacje.

speaker-11
Jakub Maksymowicz
Jakub Maksymowicz

Redaktor Rzecz o Innowacjach, od kilku lat zajmuje się promowaniem polskich innowacji, naukowców i całych jednostek naukowych, a także firm.

Jego artykuły pojawiały się w Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu i magazynie Forbes.

Prowadził także program goPL.

Poza pracą interesuje się produkcją muzyki i motocyklami.

Panel Prezentacyjny

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część II

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Druga odsłona panelu tematycznego „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”. To miejsce wymiany doświadczeń i szansa do podzielenia się swoimi wizjami i spostrzeżeniami przez innowatorów.

zobacz więcej
16.20-18.20
speaker-1
Kamila Gębik
Kamila Gębik

Ekspertka w obszarze e-commerce oraz wykorzystania najnowszych trendów i technologii w marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem branży fashion&beauty.

Autorka książek i artykułów,  trenerka oraz laureatka licznych nagród branżowych.

speaker-2
Małgorzata Szumska
Małgorzata Szumska

Prezeska Kopalni Złota, jednej z największych i najczęściej nagradzanych prywatnych atrakcji turystycznych w Polsce. Rozwija zbudowany od zera biznes rodzinny, który prowadzi z odpowiedzialnością za dziedzictwo kultury i etykę w turystyce, pozostając przy tym największym pracodawcą w regionie. Prywatnie pisarka i podróżniczka.

speaker-3
Dr hab. Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej
Dr hab. Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej

Matematyk specjalizujący się wykorzystaniem Królowej Nauk w życiu codziennym, jak i usprawnianiem procesu jej nauczania.

W tym celu wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii.

speaker-4
Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak
Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH

Ekonomistka realizująca liczne projekty badawcze. Laureatka stypendium ministerialnego dla wybitnych, młodych naukowców. Swoją działalność naukową prowadzi zarówno na krajowych jak i zagranicznych uczelniach i instytutach.

speaker-5
Dr hab. Małgorzata Dobrowolska prof. Pol. Śl.
Dr hab. Małgorzata Dobrowolska prof. Pol. Śl.

Psychoterapeutka, trenerka i kobieta nauki, której zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na roli człowieka w transformacji przyszłości – cyfrowej i energetycznej.

Autorka licznych szkoleń oraz książek i artykułów. Wielokrotnie nagradzana za wpływ na inteligentny rozwój w obszarach psychologii oraz HR.

speaker-6
Monika Orzechowska
Monika Orzechowska

Osoba nie tylko kierująca firmą, ale także biorąca czynny udział w kreowaniu produktu i zapewnianiu wellbeingu zarządzanej organizacji.

Doświadczenie w branży oprawek okularowych pozwala jej współtworzyć produkty odpowiadające na potrzeby rynku.

speaker-7
Paulina Piskor
Paulina Piskor

Z sukcesami prowadzi firmę świadczącą nowoczesne usługi z obszaru pośrednictwa pracy i HR. Swoją ekspercką wiedzę z zakresu mobilności pracowniczej oraz kształtowania rynku pracy przekłada na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

speaker-8
Anna Connor-Łakomy
Anna Connor-Łakomy

Ekspertka w obszarze neuronauki społecznej, a także doświadczona trenerka i managerka. Nauki społeczna bada również w ramach przewodu doktorskiego.

speaker-9
Patrycja Wolniewicz
Patrycja Wolniewicz

Dyrektor Zarządzająca, Pako Lorente Corporate, specjalistka z zakresu zarządzania, marketingu oraz psychologii w biznesie.

speaker-10
Maciej Straus
Maciej Straus

Specjalista od procesów transformacji cyfrowej, wdrażający nowoczesne rozwiązani w brany hotelarskiej.

Swoimi działaniami wspiera efektywność sprzedaży oraz zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

speaker-11
Dr Magdalena Krukowska
Dr Magdalena Krukowska

Redaktor prowadząca platformy #dbamy w magazynie Forbes poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, autorka reportaży i filmów dokumentalnych, stypendystka Bernheim Foundation, The Japan Foundation oraz Investigative Journalism for Europe (IJ4EU).

speaker-12
Piotr Szostak
Piotr Szostak

Doświadczony Product Manager, od ponad 25 lat specjalizujący się z produktach cyfrowych. Odpowiada za flagowe produkty Benefit Systems, w tym bijącą rekordy popularności kartę MultiSport.

Panel Prezentacyjny

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – cz. III

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Dyskusja o teraźniejszości i przyszłości - zarówno dalszej jak i bliższej. To miejsce wymiany doświadczeń oraz szansa na wypracowanie kolejnych rozwiązań, mogących realnie poprawiać komfort życia każdego z nas.

zobacz więcej
18.50-19.50
speaker-1
Prof. Piotr Moncarz
Prof. Piotr Moncarz

Consulting professor na Stanford university, współzałożyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council, współtwórca programu Top 500 Innovators, członek amerykańskiej National Academy od Engineering. Światowy lider w dziedzinie badań katastrof. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, w szczególności w dziedzinie energetyki.

speaker-2
Prof. Piotr Fiedor
Prof. Piotr Fiedor

Ekspert specjalizujący w badaniach nad leczeniem chorób rzadkich i w medycynie personalizowanej. Doświadczony w obszarze badawczo-rozwojowym w odniesieniu do realizacji założeń Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wdrażał w Polsce innowacyjne terapie onkologii transplantacyjnej oraz oraz metody auto i alto-transplantacji izolowanych wysp trzustkowych. Laureat licznych nagród i odznaczeń oraz autor publikacji i patentów o międzynarodowym zasięgu oddziaływania.

speaker-3
Paweł Bochniarz
Paweł Bochniarz

Partner Zarządzający w Radix Ventures - funduszu Venture Capital skupionym na inwestycjach w startupy deep tech z Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywny uczestnik ekosystemu innowacji w Polsce, jako współzałożyciel Fundacji Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji.

speaker-4
Agnieszka Bochacka
Agnieszka Bochacka

Ekspertka w obszarze transformacji cyfrowej, doradzająca firmom – zarówno międzynarodowym przedsiębiorstwom jak i lokalnym start up’om – w procesie jej skutecznej implementacji przeprowadzania. Wielokrotnie nagradzana za działalność mentoringową, wykładową oraz szkoleniową.

Pasjonuje się projektowaniem i prowadzeniem transformacji cyfrowej w złożonych środowiskach.

Wspiera przedsiębiorstwa w implementacji innowacji oraz procesach cyfryzacji. Współpracuje m.in. z PwC oraz Transformation Team PMI Poland Chapter, którego jest liderką.

speaker-5
Dorota Morka
Dorota Morka

Ekspertka w obszarze ekspansji zagranicznej firm skandynawskich w Polsce, oraz polskich w Skandynawii. W przeszłości rozwijała oddziały norweskich przedsiębiorstw na rynku polskim. Zaangażowana w proces zielonej transformacji na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej.

speaker-6
Rafał Kunaszyk
Rafał Kunaszyk

Ekspert ds. edukacji i rynku pracy, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator sc i Eurokreator T&C, Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundator Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju i Klaster Life Science, Prezes Małopolskiego Oddziału Firm Rodzinnych, moderator debat, innowator, przedsiębiorca.

Debata

Globalne problemy okiem wizjonerów

Debata z udziałem Liderów Inteligentnego Rozwoju, w trakcie której speakerzy poruszą gospodarczo-społeczne problemy współczesnego świata. Będziemy szukać odpowiedzi na liczne pytania.

Spytamy jakie rozwiązania mogą zaoferować nam wizjonerzy i czy jesteśmy na nie gotowi oraz jak ważną rolę w osiąganiu zamierzonych celów pełnią unijne środki?

zobacz więcej
20.20-20.50
speaker-1
Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski

Dziennikarz, dla Widzów Telewizji Polskiej relacjonuje największe wydarzenia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie czy piłkarskie czempionaty.

Power Speech

"Przemów Skutecznie"

9. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju poprowadzi Maciej Kurzajewski, który wystąpi na scenie ze swoim Power Speechem mającym na celu przybliżyć umiejętności skutecznej prezentacji i przemawiania przed publicznością.

zobacz więcej
20.50
speaker-1
Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski

Dziennikarz, dla Widzów Telewizji Polskiej relacjonuje największe wydarzenia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie czy piłkarskie czempionaty.

Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju

9. Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju – Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju

Nagradzamy tych, którzy zasługują na rozgłos. Innowacje to rozwiązania od ludzi dla ludzi, należy zatem robić wszystko, by te mogły ujrzeć światło dzienne i jak najszybciej trafić na rynek.

Doceniamy tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zmieniają nasze codzienne życie.

Prowadzący 9. Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju
Maciej Kurzajewski

zobacz więcej

Zadzwoń do nas +48 32 307 22 42

Zadzwoń lub napisz: biuro@ircentrum.pl
Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Gdańsk, Olivia Star

Tym razem spotkaliśmy się w formie elitarnego kongresu medialnego z uroczystą galą – w ekskluzywnym gronie, nagrodziliśmy kolejnych innowatorów. W ręce wyjątkowych osób trafiła także ta, najbardziej pożądana nagroda – Lider Inteligentnego Rozwoju!

Blask fleszy, owacje na stojąco to niewątpliwy dodatek, na który nagrodzone osoby musiały być gotowe. Gwarantowaliśmy mile spędzony czas – wykwintne dania, w połączeniu z występem artystycznym były idealnym dopełnieniem warstwy merytorycznej oraz wstępem do sieciowania. Chcieliśmy, by 9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju zbliżyła do siebie naszych partnerów. Różne punkty widzenia w połączeniu z jednym głównym składnikiem jakim jest innowacyjny sposób myślenia.

To wręcz idealny przepis na zbudowanie wieloletniej, owocnej współpracy.

Partnerzy współpracowali
z nami:

Przedstawiamy Państwu firmy, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju.

9. Forum Inteligentnego Rozwoju Speakerzy 2024

Rafał Kunaszyk

Wiceprezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.

Prof. Piotr Fiedor

Ekspert, Nauczyciel akademicki na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Prof. Piotr Moncarz

Założyciel i wice-przewodniczący oraz główny technolog firmy XGS Energy, Inc

Dorota Morka

Prezeska Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej

Agnieszka Bochacka

Cloud Strategy & Transformation – PwC

Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Paweł Bochniarz

Partner Zarządzający w Radix Ventures - funduszu Venture Capital

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska prof. Pol. Śl.

Profesor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej

Dr hab. Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej

Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Profesor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Profesor Politechniki Częstochowskiej, wykładowca

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak

Profesor uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Dr inż. Adrian Antosik

Dr inż. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dr Marta Natalia Wróblewska

Adiunkt w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Dr Iwona Mazur

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn

Adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego – modelowanie zdarzeń ekstremalnych

Dr Leszek Jan Buller

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

Dr Sebastian Zupok

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Mgr inż. Monika Flisek

Dyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Aleksandra Samira-Gajny

Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kamila Gębik

CEO, kammedia.pl, CCO, go2nft.pl

Irina Lastovjak

Ekspertka ds. marketingu

Małgorzata Szumska

prezeska Kopalni Złota, właścicielka Złotego Jaru i Starej Kruszarni, pisarka, podróżniczka

Piotr Szostak

Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Rozwoju Produktu w Benefit Systems

Paweł Bednarek

Prezes Zarządu Columbus Elite S.A.

Monika Orzechowska

Executive Director OPTA

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, OZE Rentier S.A.

Maciej Straus

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju Hotel Arłamów S.A

Michał Słowiński

Współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki EuroScaleMed

Joanna Sekuła

Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Senatu

Agnieszka Pomaska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Gaża

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jan Popławski

Z-ca dyrektora departamentu promocji w PAIH, prawnik IP

Paulina Piskor

Prezeska Contrain Group sp. z o.o.

Anna Connor-Łakomy

Brain Architect.co founder

Patrycja Wolniewicz

Dyrektor Zarządzająca, Pako Lorente Corporate

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości