speaker-photo

Przemysław Piotrowski

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi.

Swoją karierę rozpoczął jako pracownik Urzędu Miasta Łodzi (2012-2014), po czym objął stanowisko Specjalisty w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej (2014-2018). Następnie pracował jako Specjalista w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (2018-2022), gdzie zdobył cenne doświadczenie w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przemysłowym wdrażaniu innowacji.

Obecnie Konsultant Urzędu Unii Europejskiej ds. Ochrony Własności Intelektualnej, oddelegowanym do wsparcia Urzędu Patentowego RP oraz przedsiębiorca w branży doradztwa biznesowego.

Współpracuje z pełną skalą przedsiębiorców – od startupów po duże przedsiębiorstwa, angażując się w liczne projekty promujące ochronę własności przemysłowej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-11.40 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

Wystąpienia przedstawicieli reprezentujących różne środowiska zajmujące się ochroną własności intelektualnej – na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Prelekcje wygłoszą:

Magdalena Maksimowska, Rzecznik Patentowy, Wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k.
„Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?”
Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka sp. z o.o.
„Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?”
Marek Oleksyn, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
„Prawa IP do innowacji i technologii w relacjach z personelem twórczym”

 

Udział w debacie wezmą:

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Joanna Kupka
, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Przemysław Piotrowski, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Dorota Rzążewska, Prezes Zarządu, Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

Moderator:

Jacek Romanowicz, Naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP