Aktualności Dowiedz się więcej o Forum i naszych partnerach

Cyfrowa nauka

Politechnika Wrocławska wraz z Partnerami realizuje projekt „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz możliwości

Czytaj więcej »

General Electric

Współcześnie konieczne jest dążenie do neutralności klimatycznej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu mobilności ludzi i odpowiedniej dynamiki przewozów towarów. Czy

Czytaj więcej »