Aktualności Dowiedz się więcej o Forum i naszych partnerach

Cyfrowa nauka

Politechnika Wrocławska wraz z Partnerami realizuje projekt „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz możliwości

Czytaj więcej »

General Electric

Współcześnie konieczne jest dążenie do neutralności klimatycznej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu mobilności ludzi i odpowiedniej dynamiki przewozów towarów. Czy

Czytaj więcej »

O Enei Operator

Spółka Enea Operator należy do Grupy Kapitałowej Enea i pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Oznacza to, że jest odpowiedzialna

Czytaj więcej »

BACTrem sp. z o.o.

Spółka biotechnologiczna BACTrem powstała w 2016 roku początkowo jako spółka typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2019 jest spółką niezależną

Czytaj więcej »