speaker-photo

Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP

Od 2012 r. zatrudniona w Urzędzie Patentowym RP, aktualnie jako zastępca dyrektora Departamentu Innowacyjności i Komunikacji. Zaangażowana w organizację działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym w ramach projektów krajowych i międzynarodowych. Od 2016 r. – członek Komitetu Budżetowego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W latach 2008-2011 główny specjalista we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W latach 1999-2008 pracownik Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca), odpowiedzialny za organizację wielu przedsięwzięć szkoleniowych i informacyjnych (np. International Small Business Congress), ponadto akredytowany konsultant doradzający osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz MŚP, jak uzyskać wsparcie w ramach programów pomocowych, koordynator mazowieckiej sieci punktów konsultacyjno-doradczych oraz kierownik wydziału dotacji inwestycyjnych. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu realizacji projektów unijnych, a także ochrony własności intelektualnej.

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

 

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji przedstawicieli środowisk zajmujących się ochroną własności intelektualnej na różnych poziomach:  regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Udział wezmą:

 

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Przemysław Piotrowski, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Joanna Kupka
, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Magdalena Maksimowska, rzecznik patentowy, wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.
Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?
Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka Sp. z o.o
Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?
Marek Oleksyn, Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Prawa IP do innowacji i technologii w relacjach z personelem twórczym
Dorota Rzążewska, Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

 

Moderator:

 

Jacek Romanowicz, naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności,  Urząd Patentowym RP