Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP

Od 2012 r. zatrudniona w Urzędzie Patentowym RP, aktualnie jako zastępca dyrektora Departamentu Innowacyjności i Komunikacji. Zaangażowana w organizację działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym w ramach projektów krajowych i międzynarodowych. Od 2016 r. – członek Komitetu Budżetowego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W latach 2008-2011 główny specjalista we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W latach 1999-2008 pracownik Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca), odpowiedzialny za organizację wielu przedsięwzięć szkoleniowych i informacyjnych (np. International Small Business Congress), ponadto akredytowany konsultant doradzający osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz MŚP, jak uzyskać wsparcie w ramach programów pomocowych, koordynator mazowieckiej sieci punktów konsultacyjno-doradczych oraz kierownik wydziału dotacji inwestycyjnych. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu realizacji projektów unijnych, a także ochrony własności intelektualnej.