PAIH Patronem Honorowym FIR 2024!

PAIH

Patronat Honorowy PAIH dla Forum Inteligentnego Rozwoju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wspieram przedsiębiorców w rozwoju i promocji biznesu. Pomaga polskim przedsiębiorcom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w handlu zagranicznym, doświadczonym eksporterom, szukającym możliwości wejścia na nowe rynki, polskim firmom inwestującym w kraju i poza jego granicami oraz zagranicznym inwestorom w Polsce.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jako partner w promocji biznesu na arenie międzynarodowej

Nasze wydarzenie po raz kolejny będzie wspierane przez agencję rządową. PAIH objął Patronatem Honorowym 9. i 10. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju, a to gwarantuje, że wartość merytoryczna naszego wydarzenia jest zbieżna z działaniami tej instytucji.

Jaką rolę pełni PAIH?

PAIH jest pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów, działającym na kilkudziesięciu rynkach świata. Doradza bezpłatnie na rzecz rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości. Należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Jego misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

PAIH wspiera rozwój i wizerunek polskich przedsiębiorców

  • edukuje (m.in. webinaria, podcasty, szkolenia)
  • współpracuje z administracją publiczną
  • łączy z organizacjami wsparcia biznesu
  • współpracuje z partnerami regionalnymi
  • organizuje misje gospodarcze
  • weryfikuje partnerów biznesowych

Łączy globalny biznes

PAIH promuje rodzime produkty i usługi za granicą, dba o rozpoznawalność polskich marek na świecie, promuje Markę Polskiej Gospodarki, pokazuje atrakcyjność inwestycyjną Polski, organizuje misje gospodarcze, odpowiada za udział Polski w Wystawach Światowych (Expo 2025 Osaka, Kansai).

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń tel.: +48 32 307 22 42