speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

1986 mgr inż., Politechnika Gdańska, Wydz. Hydrotechniki,
1993 dr inż., Instytut Budownictwa Wodnego PAN,
1994 Cambridge Certificate of Proficiency in English, British Council,
1994 Master of Environmental Management, Uniwersytet w Amsterdamie, Niderlandy,
2004 dr hab. inż. Politechnika Gdańska, Wydz. Inż. Lądowej i Środowiska,
2023 prof. dr hab. inż., mianowany przez Prezydenta RP.

Zainteresowania badawcze:
- Przetwarzanie sygnałów losowych generowanych w morskich strefach brzegowych
- Zintegrowane zarządzanie obszarami brzegowymi
- Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie stref brzegowych.

Doświadczenie:
- Autor i współautor więcej niż 40 artykułów naukowych, 1986-,
- Autor monografii naukowej o analizie dużych zbiorów danych generowanych w strefach
brzegowych (2004),
- Główny autor dwóch rozdziałów monografii o zrównoważonym zarządzaniu zalewami
morskimi (2014).

Pełnione funkcje:
- Członek Komitetu Badań Morza PAN, 2017-,
- Członek zarządu zintegrowanej inicjatywy programującej Joint Programming Initiative
Healthy and Sustainable Seas and Oceans (JPI Oceans, reprezentujący MEiN, 2012-.