10. FIR 2024 Agenda Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów Politechnika Częstochowska 2024

Uniejów – ApartHotel

13.00-14.00 Czwartek 13.00-14.00 Piątek
Networking

FIR Networking Lunch

Miejsce pierwszego, bliskiego kontaktu - poza strefą wystawienniczą - z innymi uczestnikami Forum. Lunch w restauracji hotelowej, zapewniającej wysoki standard oraz idealną atmosferę do rozmowy. „Aqua Restaurant” będzie czekała na was zarówno podczas trwania lunchu jak i w pozostałych porach dnia. Przygotowane będzie dla Was prawdziwie, nomen omen, innowacyjne menu, pełne wykwintnych smaków, łączących w sobie to co najlepsze w kuchni polskiej i międzynarodowej. Wszystko okraszone wyjątkową, modernistyczną aranżacją wnętrza. Lunch w takim otoczeniu to uczta nie tylko dla naszych kubków smakowych, ale i zmysłów. Takie warunki są wręcz idealnym polem do rozmów o biznesie, nauce i innowacjach.

zobacz więcej
14.00-19.00 Czwartek 11.00-18.00 Piątek
Strefa wystawiennicza

Strefa wystawiennicza

Strefa wystawiennicza znajdująca się w foyer ApartHotel Termy Uniejów to miejsce, w którym prezentowane są innowacyjne wizje, koncepcje i projekty. Wystawcy to zarówno naukowcy i innowatorzy, prezentujący rozwiązania mogące w niedalekiej przyszłości zmienić świat, jak i przedsiębiorcy realizujący w praktyce to, co do niedawna było tylko koncepcją. Ponadto swoje działania promują w strefie wystawienniczej przedstawiciele samorządów prowadzących działania na rzecz inteligentnego rozwoju w swoich gminach, przedstawiciele instytucji państwowych, wspierających innowacje oraz media pełniące kluczową rolę w promocji tych działań.

zobacz więcej
Tematyka

Praca przyszłości i marzeń – generacje Y i Z chcą zmian. Technologia w tym pomaga

Praca coraz bardziej przenika się z życiem osobistym. Poprawa jakości warunków zatrudnienia czy dostępu do pracy i działań aktywizujących dla wszystkich osób szukających pracy, szczególnie młodych ludzi – to jeden z priorytetów Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Dyskusja podczas niniejszego panelu będzie dotyczyć promowanych w ramach programu samozatrudnienia i ekonomii społecznej, ponadto omówione zostaną tematy modernizacji instytucji i służb rynku pracy, a także wsparcia zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy. Dostosowanie pracowników i przedsiębiorców do zachodzących zmian oraz poziom jakości włączenia społecznego to kolejne ważne aspekty, które zostaną poruszone przez uczestników.

Koncentrujemy się również na wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wpływających na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w kontekście zatrudnienia. Mowa między innymi o tzw. zatrudnieniu wspomaganym czy okręgach wsparcia oraz asystencie prawnym, jak również utworzeniu centrum komunikacji. Konferencja obejmie swym zasięgiem zmiany, które będą miały charakter systemowy i przyczynią się do wdrożenia postanowień konwencji ONZ

zobacz więcej
Tematyka

Zdrowe społeczeństwo – profilaktyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Choroby cywilizacyjne są najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Jak walczyć z tym problemem? Niezwykle istotne jest wspieranie działań profilaktycznych, skierowanych przede wszystkim do grup największego ryzyka. Miejsce do dyskusji dla przedstawicieli projektów i programów dotyczących w szczególności czynników ryzyka, wczesnego wykrywania chorób czy rehabilitacji ułatwiającej powrót do aktywności zawodowej.

zobacz więcej
Tematyka

Rzeczy są dla ludzi - Innowacje społeczne, czyli niezwykłe rozwiązania całkiem przyziemnych problemów

Rozwiązania, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości naszego życia, koncentrując się przede wszystkim na osobach ze szczególnymi potrzebami i zapewnieniu im niezależności. Jak rozpoznać prawdziwą innowację społeczną? Co je wyróżnia spośród innych społecznych działań.

Dlaczego warto zajmować się tym tematem? Co cechuje innowatorki i innowatorów społecznych? Jakie cechy powinni posiadać? Dyskusja skupi osoby zaangażowane w realizację innowacji społecznych – od zauważonej potrzeby, przez zarys pomysłu, po prototyp i sprawdzanie w praktyce. Innowacje społeczne to realne wyzwanie współczesności.

zobacz więcej
Tematyka

Przedsiębiorczość rodzinna – Marki przyszłości

Budowa marki biznesu rodzinnego stanowi często większe wyzwanie, niż marketing realizowany dla innych przedsiębiorstw. Specyfika danej firmy, jej obecność w świadomości konsumentów sięgająca często pokolenia lub kilku wstecz. Potrzeba odwołania się do dziedzictwa rodzinnego – te i inne czynniki sprawiają, że zadanie zbudowania marki firmy rodzinnej często przerasta nawet najbardziej doświadczonych, korporacyjnych PR-owców. Również częste powiązanie marki z daną osobą czy też nazwiskiem sprawia, że w wielu aspektach strategia marketingowa takiej firmy może mieć więcej wspólnego z budową marki osobistej, czy wręcz influencer marketingiem. Podczas dyskusji eksperci specjaliści PR oraz sukcesorzy biznesów rodzinnych - opowiedzą o najlepszych praktykach i strategiach.

zobacz więcej
Tematyka

Powszechna cyfryzacja jako najprostsza droga do dwujęzyczności, ale także test skuteczności systemu nauczania języków obcych w szkołach

Globalizacja, ciągła styczność z treściami obcojęzycznymi, dostęp do technologii ułatwiających komunikację – wszystkie te czynniki powodują, że młode pokolenie Polaków staje się naturalnie dwujęzyczne. Jednocześnie technologie pozwalające na prostą komunikację oraz generowanie i tłumaczenie tekstów w wielu językach stawiają pod znakiem zapytania skuteczność tradycyjnie prowadzonej nauki języków obcych. Konferencja będzie miała na celu określenie, w jaki sposób powinna zmieniać się podstawa programowa lekcji językowych w szkołach i przedszkolach z uwzględnieniem najnowszych technologii komunikacyjnych. Omówiona zostanie również zasadność poszczególnych metod nauczania w czasach, gdy napisanie eseju w języku obcym wymaga od ucznia jedynie podania krótkich wytycznych dla ChatGPT.

zobacz więcej
Tematyka

Promocja innowacyjności na etapie szkolnym – jak znaleźć i wykształcić przyszłych liderów biznesu i nauki?

W debacie na temat kierunków rozwoju systemu edukacji często mówi się o potrzebie zwiększenia poziomu specjalizacji kształcenia. Powszechna jest opinia, że nauka w polskich szkołach powinna stawiać większy nacisk na umiejętności praktyczne oraz skupiać się na odkryciu i rozwoju indywidualnych talentów poszczególnych uczniów. Podczas konferencji doświadczeni edukatorzy oraz decydenci polskiej oświaty postarają się odpowiedzieć na pytania: jak na etapie szkolnym rozpoznać przyszłych przedsiębiorców? Jak stwierdzić, czy uczeń zafascynowany daną dziedziną wiedzy ma potencjał na zostanie innowacyjnym naukowcem? Ocenie zostaną poddane również działania podejmowane w celu realizacji powyższych celów, m.in. program obowiązkowych lekcji przedsiębiorczości oraz współprace między szkołami a uczelniami wyższymi.

zobacz więcej
Tematyka

Wyzwania gospodarki komunalnej wobec wymagań społeczeństwa XXI wieku

Dyskusje nad ideami „miasta 15-minutowego” lub „smart city” w ostatnich latach zdominowały debatę na temat dostępności i kierunków rozwoju usług publicznych. Społeczeństwo oczekuje wysokiej jakości gospodarki odpadami, która zapewni życie w komfortowym i czystym otoczeniu. Dostęp do komunikacji publicznej nie jest już traktowany jak przywilej dedykowany wyłącznie mieszkańcom największych miast. Ciepła woda i prąd w gniazdku są dzisiaj oczywistością, ale wątpliwości budzi właściwe zarządzanie tymi zasobami, wobec potrzeb ekologii. Coraz więcej mówi się również o potrzebie rozwoju budownictwa komunalnego, w obliczu kryzysu na rynku mieszkaniowym. O optymalnym i ergonomicznym prowadzeniu poszczególnych gałęzi gospodarki komunalnej opowiedzą m.in. innowacyjni samorządowcy, którzy wyznaczają w tym obszarze standardy oraz przedsiębiorcy współpracujący z władzą lokalną przy zapewnianiu wysokiej jakości usług publicznych.

zobacz więcej
Tematyka

Kierunki rozwoju polskiego sportu w kolejnych latach – na jakich przykładach powinny wzorować się organizacje sportowe?

Sport w Polsce rozwija się z roku na rok. Niekoniecznie musi jednak chodzić o progres w sensie osiąganych wyników na scenie międzynarodowej, ale rozwój instytucjonalny, ekonomiczny i infrastrukturalny. Miniona dekada minęła pod znakiem rewolucji halowo-stadionowej, w wyniku której w całym kraju powstały lub zostały odrestaurowane obiekty, szczególnie te wykorzystywane przez kluby rywalizujące w najpopularniejszych dyscyplinach. Same organizacje sportowe również zwielokrotniły osiągane zyski, na które składają się rosnące w zawrotnym tempie wpływy z praw transmisyjnych, ale także sprzedaż biletów i eksploatacja wartości marki. Sport się komercjalizuje – czy to dobrze? Jakie wzorce z krajów zachodnich powinny być implementowane na polskim rynku sportowym? Co zrobić, żeby za wzrostem wartości klubów szły wyniki stricte sportowe? Jaka jest, a jaka powinna być rola państwa i samorządu we wsparciu prywatnych przedsiębiorstw, jakimi są w większości największe polskie kluby sportowe? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci – przedstawiciele organizacji sportowych, specjaliści ds. marketingu w sporcie oraz gospodarze miast, w których siedziby mają największe polskie kluby sportowe.

zobacz więcej
Tematyka

Inteligentny rozwój osobisty – Coaching i mentoring for impact

Dyskusja poświęcona pomaganiu w osiąganiu celów przez innowatorów – przedsiębiorców wizjonerów i naukowców. Jak wspierać osoby zarządzające, managerów i pracowników w rozwoju firm i nowatorskich projektów? Cenne spostrzeżenia i doradztwo, które pomogą w podróży biznesowej, a także pozwolą przybliżyć, jak coaching, rozwój osobisty i mentoring wpływa na liderów inteligentnego rozwoju. O swoich doświadczeniach opowiedzą branżowi praktycy, uznani na rynku coachowie, mentorzy. Spotkanie stanie się okazją do nawiązania niepowtarzalnych kontaktów z najbardziej uznanymi na rynku innowatorami, którzy szukają ciągle kolejnych dróg rozwoju osobistego i reprezentowanych organizacji.

zobacz więcej
Tematyka

Sztuka rozwoju osobistego - wpływ na pracę zawodową, szczęście i realizację marzeń. Generacje Y i Z chcą zmian, jak technologia w tym pomaga?

Rozwój osobisty i zawodowy powinny ze sobą współgrać i przekładać się na większą satysfakcję w różnych dziedzinach życia, motywację do pracy, a co za tym idzie, poprawę pozycji zawodowej. A co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem „rozwój osobisty”? Na pewno może dotyczyć wielu obszarów – emocjonalnego, duchowego, społecznego, psychologicznego. Jak przekłada się na inne sfery naszego życia? Na te i wiele innych pytań postarają się znaleźć odpowiedź eksperci.

zobacz więcej
Tematyka

Kobiety przyszłości – jak zostać liderką inteligentnego rozwoju?

Metodą małych, ale pewnych kroków pokazują, że każda z nas ma wpływ na to, w jakim kierunku będzie się rozwijał świat. Prezentacja osobistych i wyjątkowych doświadczeń kobiet, które dokładają swoją cegiełkę do inteligentnego rozwoju. Wśród nich kobiety biznesu, nauki, menedżerki, inwestorki, aktywistki, które przyczyniają się do szerzenia ogólnej wiedzy i postępu. Miejsce na 10. FIR dla Pań, które głośno promują wartości i wyniki, którymi warto się dzielić. Spotkanie pełne inspiracji i unikalnej wiedzy.

zobacz więcej
Panel

Najbogatsi i wpływowi to ci najbardziej innowacyjni? Biznes, który daje prestiż i pieniądze

Ikony biznesu, najbardziej wpływowi ludzie we współczesnej historii Polski. Kim są? Jak osiągnęli sukces? W jaki sposób sobie z nim radzą? W XXI wieku na rynkach finansowych dominuje technologia. Żadna branża nie jest jednak w pełni odporna na kryzysy. Wielu twierdzi, że łatwiej dotrzeć na szczyt niż się na nim utrzymać. Jak postrzegają inteligentny rozwój czołowi przedsiębiorcy w Polsce? Co ich najbardziej motywuje do działania? Kto kieruje najbardziej przyszłościowymi biznesami? Prezentacje inspirujących osobowości, które potwierdzają, że na sukces i pieniądze nigdy nie jest za wcześnie.

zobacz więcej
Tematyka

Szczęście w pracy - Te benefity wpływają na zadowolenie społeczeństwa

Pracodawcy chcąc pozyskać nowe osoby do pracy lub zmniejszyć rotację pracowników, coraz częściej decydują się na oryginalne benefity. Dzięki nim firma może wyróżnić się na tle konkurencji, co jest szczególnie istotne w najbardziej konkurencyjnych branżach. Programy sportowo-rekreacyjne pomagają osobom pracującym i ich bliskim utrzymać regularną aktywność, a co za tym idzie – wspierają ich zdrowie fizyczne i psychiczne. W wielu firmach standardem są również pakiety medyczne. Pojawiają się jednak coraz to oryginalniejsze benefity, które mają podnieść jakość życia Polaków, jak na przykład sprzątanie domu. Prezentacja najważniejszych benefitów z punktu widzenia naszego życia, a także tych oryginalnych, dopiero zyskujących popularność.

zobacz więcej
Tematyka

Wellbeing i work-life balance, czyli słowa klucze w dyskusji o komforcie i poprawie produktywności w pracy

Praca XXI wieku kojarzy się nie tylko z miejscem, w którym zarabia się pieniądze, ale także z ważnym centrum interesu życiowego każdego z nas. Przebywając w pracy chcemy czuć się komfortowo, mieć dostęp do infrastruktury i udogodnień, uatrakcyjniających spędzony w niej czas. Sami pracodawcy zauważają z kolei, że efektywność pracy może być oceniana nie tylko ilością przeznaczonych na nią godzin, ale także jakością. Jednocześnie wiele osób pragnie wyraźnie odciąć sferę zawodową od prywatnej i „nie przynosić pracy do domu”. Wyzwaniem dla nowoczesnego HRu jest sprostanie tym wymaganiom.

zobacz więcej
Tematyka

Najlepsze przykłady efektywnej współpracy nauki z biznesem

Praca naukowców, szczególnie z obszaru nauk ścisłych, technicznych oraz o zdrowiu i życiu, nie miałaby sensu bez biznesu, który korzysta z jej owoców przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Z kolei działalność wielu firm nie byłaby możliwa, gdyby na horyzoncie nie pojawiały się nowe rozwiązania proponowane przez świat nauki dla unowocześnienia istniejących procesów. O symbiozie tych dwóch obszarów opowiedzą naukowcy i przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach wypracowali szczególnie dobrze działające drogi porozumienia. To będzie znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi praktykami współpracy nauki z biznesem.

zobacz więcej
Tematyka

Eksport pośredni i bezpośredni, Licencjonowanie, Franchaising, Joint Venture – jakie są zalety poszczególnych strategii międzynarodowej ekspansji i współpracy przedsiębiorstw oraz dla jakich branż są one najkorzystniejsze

Postępująca integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej, a także członkostwo Polski w międzynarodowych paktach gospodarczych daje możliwości inwestowania i globalizacji działalności firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Niniejszy panel pozwoli przedsiębiorcom z zagranicy oraz ich potencjalnym polskim partnerom zapoznać się z najbardziej korzystnymi dla nich metodami rozpoczynania działalności w Polsce, ze wsparciem takich instytucji jak m.in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

zobacz więcej
Tematyka

Zielona transformacja przyśpiesza. Czy bez wodoru polegnie?

Transformacja energetyczna w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii to działanie w kierunku przyszłości, które już się dzieje i nabiera rozpędu. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 jest dokumentem strategicznym określającym cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki działań niezbędne do ich osiągnięcia. Jakie są globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej? Dyskusja na temat rozwoju zmierzającego do neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich jej aspektów wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii oraz proekologicznych innowacji technologicznych.

zobacz więcej
Tematyka

Wyzwania transformacji energetycznej. Bo ważna jest efektywność

Współpraca branży energetycznej i startupów to konieczność, bo polityka klimatyczna, transformacja i rozwój odnawialnych źródeł w Polsce wymagają innowacyjnych projektów. Rośnie też w Polsce efektywność energetyczna. Coraz więcej odbiorców prądu dba o ilość zużywanej energii. Między innymi są to przedsiębiorcy, którym zależy na obniżeniu rachunków za prąd. Oczywiście korzystają na tym również samorządowcy. Współorganizator i gospodarz Forum Inteligentnego Rozwoju, Gmina Uniejów realizuje też projekt, którego bezpośrednim celem jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów poprzez instalację paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Dumą Uniejowa jest wszechstronne wykorzystanie energii geotermalnej, lecz nie jest to jedyne paliwo odnawialne stosowane w gminie. Już w 2006 r. otwarto kotłownię na biomasę, która zastąpiła kotłownię olejową. Służy ona do podgrzewania wody geotermalnej, która następnie ogrzewa mieszkania w mieście. Choć uniejowska woda geotermalna należy do jednych z najcieplejszych w kraju, jej temperatura sięga 70°C, w drodze na powierzchnię oziębia się. Przy temperaturze zewnętrznej -5°C wodę trzeba podgrzewać. Kotłownia na biomasę w Uniejowie była pierwszą w kraju, która służy wspomaganiu ogrzewania mieszkań.

zobacz więcej
Tematyka

Wpływ sztucznej inteligencji na biznes i inne technologie

AI, choć jest dopiero rozwijającą się dziedziną, już ma istotny wpływ na biznes i technologie, głównie ze względu na zdolność do analizowania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja jest również coraz częściej stosowana w cyberbezpieczeństwie. Dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu staje się coraz bardziej dostępna i powszechna. Przyjrzymy się różnorodnym zastosowaniom sztucznej inteligencji, które znacząco wpływają na zwiększenie komfortu naszego życia.

zobacz więcej
Tematyka

Inteligentne budynki – nowe możliwości działania

Sztuczna inteligencja rozszerza spektrum działania o nowe branże i zastosowania. Projektowanie, inżynieria i budownictwo zyskują w wielu obszarach. AI w połączeniu np. z technologią BIM i VR/AR przyczynia się do zrównoważonego budownictwa. Idea Smart Home rozwija się z roku na rok i coś, co jeszcze niedawno mogło wydawać się fanaberią ludzi najbardziej zamożnych, obecnie jest dostępne praktycznie dla każdego. Panel z udziałem osób wyznaczających trendy w branży i realizujących najbardziej ambitne pomysły.

zobacz więcej
Tematyka

Własność intelektualna motorem napędowym rozwoju badań i innowacji

W jakim stopniu ochrona własności przemysłowej przyczynia się do sukcesu start-upów w Europie? Od czego zacząć ochronę wynalazków?” O tych i innych kwestiach będą rozmawiać eksperci zajmujący się aspektami związanymi z innowacjami i ochroną dóbr niematerialnych. W ramach dyskusji wiele cennych porad dla każdego innowatora.

zobacz więcej
Debata

W jakim stopniu ochrona własności przemysłowej przyczynia się do sukcesu start-upów w Europie?

Nowatorskie i innowacyjne rozwiązania realnie poprawiają komfort życia każdego z nas. Kluczem do sukcesu wielu z firm jest skutecznie wdrożenie pionierskich produktów, które skutecznie mogą zostać zaimplementowane na rynku. Ważną rolę w tym procesie odgrywa ochrona własności przemysłowej. Jej rolę oraz wpływ na funkcjonowanie start-upów przybliżą eksperci z zakresu patentów oraz własności intelektualnej.

zobacz więcej
Tematyka

Polska Strefa Inwestycji oraz regionalne Specjalne Strefy Ekonomiczne, czyli jak budować środowisko przyjazne do inwestowania lokalnie

Krajowe programy mające na celu stymulować powstawanie projektów inwestycyjnych w określonych miejscach stanowią wielką szansę na rozwój mikro i makro regionów, a także konkretnych gmin. Ponadto samorządy mają możliwość samodzielnego prowadzenia programów wsparcia przedsiębiorczości, m.in. w ramach działalności Powiatowych Urzędów Pracy. Podczas dyskusji skonfrontowane zostaną punkty widzenia oraz oczekiwania włodarzy miast, decydentów na szczeblu krajowym oraz samych przedsiębiorców w temacie wspierania inwestycji lokalnych. Omówiony zostanie również bezpośredni wpływ rodzaju prowadzonych w danym regionie działalności na dostęp mieszkańców do produktów, usług oraz rynku pracy. To także miejsce promocji terenów inwestycyjnych.

zobacz więcej
Tematyka

Konkurencyjność regionów to wspieranie innowacyjności i inwestowanie w inteligentne specjalizacje

Od dłuższego czasu bardzo wiele mówi się o tym, jak ważne dla regionów jest wspieranie innowacyjności i inwestowanie w rozwój inteligentnych specjalizacji. W jakich obszarach rozwijają się poszczególne województwa? Jakie regionalne inteligentne specjalizacje najchętniej promują? Jakie regiony są najbardziej innowacyjne i otwarte na wdrażanie nowych technologii, a także stwarzania atrakcyjnych warunków do inwestycji.

zobacz więcej
Tematyka

Pierwsze efekty perspektywy finansowej 2021-2027

O skuteczności prowadzonych obecnie działań realizowanych z wykorzystaniem finansowania ze środków unijnych opowiedzą sami zainteresowani naukowcy, korzystający ze środków przeznaczonych na badania, oraz przedsiębiorcy i inwestorzy starający się o dofinansowanie działań prowadzonych w celu opracowania innowacji rynkowych. Uczestnicy dyskusji podzielą się również wiedzą praktyczna dotyczącą tego, w jaki sposób pozyskiwać środki w ramach trwających programów oraz jak osiągnąć sukces projektu finansowanego z funduszy europejskich.

zobacz więcej
Tematyka

Jak pierwsze lata obowiązywania Pakietu Mobilności wpłynęły na funkcjonowanie polskich firm branży TSL i jakość świadczonych przez nie usług

Rewolucyjne zmiany prawa transportowego Unii Europejskiej miały zachwiać pozycją Polski jako kontynentalnego potentata branży transportowej. Krajowe przedsiębiorstwa w porę dostosowały się jednak do nowych warunków i mimo wzrostu kosztów utrzymują swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Podczas dyskusji eksperci ocenią, jakie długofalowe skutki zmian w przedsiębiorstwach TSL będą odczuwać włodarze, pracownicy, oraz klienci tychże firm, a więc grupy interesariuszy o częściowo wspólnych, a częściowo rozbieżnych interesach.

zobacz więcej
Tematyka

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w całości online stało się rzeczywistością – czy prawodawstwo za nią nadąża? E-gospodarka w praktyce

Obecnie nawet gałęzie gospodarki tradycyjnie postrzegane jako wymagające fizycznej interakcji są realizowane w całości cyfrowo – nikogo nie dziwi już prowadzeni online sprzedaży detalicznej (e-commerce) czy nawet działalności lekarskiej (e-porady). Proces ten przyśpieszyła również popularyzacja pracy zdalnej. Prowadzenie firmy online ułatwiają rozwiązania cyfrowe takie jak mObywatel, profil zaufany czy też podpis cyfrowy.

Podczas dyskusji prelegenci wypowiedzą się na temat tego, czy dotychczasowe ułatwienia są wystarczające, w jakich branżach cyfryzacja będzie zachodzić najszybciej w kolejnych latach oraz jak polska gospodarka powinna się na te zmiany przygotować.

zobacz więcej
Tematyka

Polska spichlerzem Europy, nie tylko w książkach od historii – szanse i zagrożenia dla krajowych przedsiębiorstw branży spożywczej

Przedstawiciele branży – zarówno producenci, dostawcy, jak i dystrybutorzy żywności – opowiedzą o najlepszych praktykach, dzięki którym polska utrzymuje się w unijnej czołówce przemysłu spożywczego. Zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania, pozwalające na zwiększenie produkcji, optymalizację kosztów magazynowania i transportu, ale także metody dystrybucji produktów świeżych, z wykorzystaniem najnowszych technologii i trendów, takich jak sprzedaż żywności kanałami e-commerce.

zobacz więcej
Tematyka

Innowacyjne trendy w turystyce oraz branży hotelarskiej

Współczesny klient, szczególnie osoba korzystająca w czasie wypoczynku z usług segmentu Premium, oczekuje, że otrzyma wysoki standard obsługi przy jednoczesnym poszanowaniu jego czasu i energii. Niezawodne w zapewnieniu tego standardu są technologie cyfrowe. Internetowe serwisy rezerwacyjne, aplikacje pozwalające na otwarcie drzwi hotelowych bez posiadania klucza, automatyczne systemy zameldowania i wymeldowania, chatboty i wirtualni konsjerże – to zaledwie kilka spośród setek usług towarzyszących, zyskujących na popularności w hotelarstwie oraz innych branżach usługowych w ostatnich latach. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że w Polsce, w porównaniu z innymi krajami Europy, wyjątkowo dużą część rynku stanowi turystyka wewnętrzna. To oznacza, że usługodawcy szczególnie mocno powinni skupiać się na odpowiadaniu na trendy oraz zaspokajaniu potrzeb polskich turystów. Jakie są to potrzeby? O tym opowiedzą sami, innowacyjni usługodawcy.

zobacz więcej
Tematyka

Fabryki przyszłości, czyli kierunki rozwoju polskiego przemysłu

Produkcja przemysłowa w naszym kraju to już nie tylko części samochodowe i hutnictwo – polskie przedsiębiorstwa produkcyjne są konkurencyjne dla europejskich i światowych rywali w praktycznie każdej branży, od prefabrykatów po nowoczesne rozwiązania cyfrowe i robotykę. Również na polu jakości wykorzystywanych technologii zacierane są różnice między fabrykami w Polsce i na zachodzie. Właściciele i managerowie największych firm produkcyjnych oraz eksperci ds. rozwoju przemysłu wymienią się swoimi doświadczeniami oraz wizją przyszłości.

zobacz więcej
Tematyka

Naukowiec przyszłości – popularyzacja oraz promocja odkryć naukowych w 2024 roku

Rozwój mediów społecznościowych oraz czasopism i portali branżowych wpłynął na zwiększenie zainteresowania treściami popularnonaukowymi. Coraz większe zasięgi generują prowadzone przez naukowców i popularyzatorów nauki kanały w serwisie YouTube, a o innowacyjnych odkryciach społeczeństwo chce dowiadywać się w przystępny sposób między innymi za pośrednictwem czasopism biznesowych i portali tematycznych oraz wydarzeń gospodarczo technologicznych. Poszerzanie wiedzy społeczeństwa o prowadzonych badaniach bezpośrednio zwiększa szansę ich skutecznej realizacji. Jest to droga ciężka do przebycia, jednak polska nauka w ostatnich latach pokazuje, że projekty mające wpływ na życie każdego z nas mogą zostać zrealizowane przy odpowiednim wsparciu i promocji. Inspirujące badania przedstawią naukowcy-popularyzatorzy nauki, którzy odkrywają to, co często jest jeszcze na pozór niewidzialne.

zobacz więcej
15.00-18.00 Czwartek 11.00-13.00 Piątek 15.00-18.00 Piątek
Mentoring Time

Mentoring Time – Specjalne, zamknięte szkolenia i warsztaty z inteligentnego rozwoju osobistego i organizacji - 22 Listopada

Spotkania w kameralnej atmosferze, dla wszystkich tych, którym bliskie sercu są samorozwój oraz budowanie wizerunku i marki osobistej. Udział w warsztatach pozwoli na rozwój licznych kompetencji miękkich, takich jak sprzedaż, negocjacje, sposoby radzenia sobie ze stresem, asertywność czy też dobra organizacja pracy. Tajniki przekażą nam ludzie sukcesu, doświadczeni mówcy i trenerzy oraz eksperci PR. Bardziej nieformalny charakter to również kolejna, znakomita okazja do nawiązania relacji, które mogą przerodzić się w długofalową współpracę.

zobacz więcej
19.00-21.00 Piątek
speaker-1
Marcin Prokop
Marcin Prokop

Dziennikarz, laureat nagrody Wiktor w kategorii Osobowość Medialna. Posiada bardzo dużą zawodową praktykę, zdobywaną zarówno w charakterze osoby zarządzającej, piszącej, działającej w radiu, jak i prowadzącej liczne programy telewizyjne o bardzo różnym charakterze.

Power Speech

"Na wesoło, zamiast stand-upu"

Power Speech przygotowany przez Marcina Prokopa. Dziennikarz przedstawi pełną humoru i anegdot opowieść o kulisach 25-letniej pracy w telewizji i na scenie. Odpowie także na szereg nurtujących pytań.

zobacz więcej
19.00-21.00 Piątek
speaker-1
Marcin Prokop
Marcin Prokop

Dziennikarz, laureat nagrody Wiktor w kategorii Osobowość Medialna. Posiada bardzo dużą zawodową praktykę, zdobywaną zarówno w charakterze osoby zarządzającej, piszącej, działającej w radiu, jak i prowadzącej liczne programy telewizyjne o bardzo różnym charakterze.

Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju

10. Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju - „Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju”

Gala transmitowana przez ogólnopolskie prestiżowe media biznesowe.

Kulminacyjny moment całego wydarzenia. W blasku fleszy i w obiektywie kamer nagradzamy liderów nauki, biznesu, samorządu i administracji rządowej.

Uroczystą galę poprowadzi Marcin Prokop.

zobacz więcej
20.00 Czwartek 21.00 Piątek
Networking

FIR Networking Night

Niepowtarzalne w skali kraju wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą poznać osobiście ekspertów i liderów polskiej nauki, innowacji i przedsiębiorczości. Bankiet networkingowy w Aqua Restaurant ApartHotel Termy Uniejów pozwala nawiązać kontakty z prelegentami oraz pozostałymi uczestnikami FIR w wyjątkowych warunkach, rzadko spotykanych przy okazji innych kongresów naukowo-biznesowych. To właśnie w tym miejscu granica między światem nauki, biznesu i samorządu zaciera się najmocniej. Od lat prowadzi do nawiązywania owocnych współprac, zawieranych pomiędzy uczestnikami FIR. Bezpośrednio przekłada się to na inteligentny rozwój oraz powstawanie nowych, innowacyjnych projektów i biznesów.

zobacz więcej
open time
Relax Days

Termy Uniejów, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Łączy w sobie zalety nowoczesnego uzdrowiska, jednocześnie będąc miejscem pełnym fascynujących historii. Uniejów termami stoi. Korzystają one z największego skarbu Ziemi Uniejowskiej, będącego jednocześnie motorem napędowym zrównoważonego rozwoju gminy – energii pozyskiwanej z wód geotermalnych. Co ważne, wstęp do nich zawarty jest w pakiecie PREMIUM FIR. Miłośnicy historii z pewnością docenią również możliwość zwiedzania zamku w Uniejowie, którego współczesna aranżacja pozwala połączyć spędzanie czasu w zabytkowym obiekcie o znaczeniu historycznym z korzystaniem z atrakcji kulturalno-rozrywkowych, dostępnych na jego terenie. Okolice zamku to również świetne miejsce do pieszych wycieczek i spędzenia czasu na świeżym powietrzu w przerwie od czynnego uczestnictwa w części merytorycznej FIR.

zobacz więcej

Pobierz Agendę 10. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów Politechnika Częstochowska 2024

"Innowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa."

10. Forum Inteligentnego Rozwoju 2024 Dołącz do grona speakerów!

Zarejestruj się na Forum Inteligentnego Rozwoju 2024 i wspólnie z nami bądź częścią tego wydarzenia. Sprawdź Agendę i wybierz jeden z angażujących tematów bądź zaproponuj swój własny. 

Zadzwoń do nas +48 32 307 22 42

Zadzwoń lub napisz: biuro@ircentrum.pl
Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Weź udział Zarejestruj swoje uczestnictwo

Zapisz się na Forum Inteligentnego Rozwoju

Opinie Co o nas mówią?

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości