Szymon Liszka

Prezes Zarządu, Fundacja Efektywnego Wykorzystywania Energii

Swoją karierę zawodową związał z  Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE w której od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Szymon Liszka jest również od 2018 roku prezesem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA). Swoim doświadczeniem zawodowym obejmuje zarówno zagadnienia związane z problematyką polityki energetycznej, lokalnego planowania energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań. Autor i współautor licznych publikacji w tematyce efektywności energetycznej i zarządzania energią Absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej.