speaker-photo

Dr Kaja Zapędowska-Kling

Adiunkt, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

doktor nauk społecznych, naukowo i badawczo związana z obszarem polityki społecznej, polityki żywnościowej i gerontologii społecznej. Publikuje na tematy związane z polityką senioralną w ujęciu międzynarodowym. Członkini European Network for Social Policy Analysis, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Stypendystka Fulbrighta (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley) i Narodowego Centrum Nauki (Jonkoping University, Szwecja). Aktualnie jako kierowniczka grantu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" prowadzi nowatorskie badania nad zastosowaniem nowych technologii w polityce społecznej. Autorka książki Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski. Członkini zespołu projektowego Horyzont Europa „Food Systems that Support Transitions to Healthy and Sustainable Diets” (FEAST). Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.