speaker-photo

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska