speaker-photo

Dr Jacek Giedrojć

Założyciel, Warsaw Equity Group

Jacek Giedrojć prowadzi działalność inwestycyjną w Polsce od 1992 roku. Początkowo specjalizował się projektach prywatyzacyjnych i wykupach menedżerskich. Po 1999 roku zajmował się między innymi restrukturyzacją portfela trudnych aktywów nabytego od Elektrim S.A. oraz inwestycjami w spółki technologiczne we wczesnej fazie rozwoju. Do 2006 roku pełnił funkcję prezesa Grupy. Obecnie zajmuje się strategią Grupy oraz pozostaje zaangażowany w rozwój i zarządzanie jej portfelem nadzorując procesy inwestycyjne oraz oceniając i zatwierdzając poszczególne projekty. Przed założeniem WEG zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako audytor, konsultant oraz w administracji publicznej w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz w Wielkiej Brytanii. Jacek jest doktorem socjologii (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), absolwentem studiów MBA (Harvard University) oraz ekonomicznych (Victoria University of Wellington).

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju