speaker-photo

Wojciech Białkowski

Prezes Zarządu, Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o.

Prezes Zarządu w spółce Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych – świadczącej usługi specjalistycznego projektowania, konsultingu i doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.  

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziałów: Informatyki i Statystyki. Od 1999 do 2007 Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Włocławek. Od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów informatycznych w administracji publicznej. Od 17 lat uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów informatycznych dla JST. Przygotowywane projekty o dużym nasileniu innowacyjnością, a także o charakterze badawczo-rozwojowym zajmowały wielokrotnie pierwsze miejsca przy ocenach merytorycznych w konkursach krajowych i regionalnych.  

Certyfikowany Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, Project manager PRINCE2® i AgilePM®. Analityk biznesowy posiadający wiedzę z zakresu standardów i metodologii opracowania procesów biznesowych. Specjalista w zakresie przygotowania strategii i programów informatyzacji Miast i Gmin (współtwórca nagrodzonej Strategii budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze - e-Zabrze). Audytor kilkudziesięciu projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich ukierunkowanych na rozwój idei Smart City. Koordynator tworzenia Centrów Usług Wspólnych w miastach: Toruń, Dąbrowa Górnicza, Szczecin.  

Pasjonat inteligentnego zarządzania. Autor koncepcji aplikacji System Kontroli Zarządczej dla JST dzięki której spółka CDiAP została Laureatem Polskiej Narody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Projekt przyszłości. 

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-12.35 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Samorząd przyszłości – Invest Area

Samorządy stanowią podstawową jednostkę, z których zbudowane jest państwo polskie. Zarządzanie nimi to wielka odpowiedzialność, ale również niepowtarzalna szansa na rozwój i realny wpływ na poprawę jakości codziennego życia każdego mieszkańca. Na konferencji branżowej, która odbędzie się na 8 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia, płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na jakość życia lokalnych społeczności.

Innowacyjne badania i projekty społeczne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, nowatorskie inwestycje infrastrukturalne i nieszablonowe działalności B+R  - te tematy zostaną poruszone w trakcie debaty i indywidualnych prezentacji uczestników konferencji.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
,,Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce”
Aleksandra Samira-Gajny, Z-ca Dyrektora, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
„Katowice Gaming and Technology Hub - wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, producentów gier, a także środowiska e-sportowego”
Wojciech Białkowski, Prezes Zarządu, Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych sp. z o.o.
„Prezentacja aplikacji SKZ - kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające procesy i dokumentacje związane z systemem kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”
Adw. Marek Czarnecki, Wojewoda bialskopodlaski kadencji 2004 - 2009, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Klub Integracji Europejskiej
„Powszechny Samorząd gospodarczy”
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent, Miasto Zabrze
,,Projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych''
Anna Szweda-Piguła, Dyrektor, Centrum Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
„Szkoła na miarę XXI wieku na przykładzie miasta Wodzisławia Śląskiego"

 

Udział w debacie wezmą:

 

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent, Miasto Zabrze
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich, Sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Moderator:

 

Paweł Bednarz, Dziennikarz, Miesięcznik "Forbes"