speaker-photo

Mariusz Budzisz

W-ce Prezes, E-Trust Medical

Od ponad 16 lat związany z branżą medyczną, z sukcesem wdrażał rozwiązania firm zewnętrznych (Comarch, CompuGroup Medical, Controlling System, Qmatic, Agfa, Phillips) oraz tworzył rozwiązania dedykowane dla Szpitali w obszarze Ruchu Chorych Pacjenta, Badań klinicznych, Oddziału Ratunkowego, Rozliczeń. Konsultował i wdrażał systemy informatyczne w jednostkach medycznych w Polsce.

Od wielu lat związany z Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Szpital poprzez mocny nacisk na szeroką informatyzację różnych aspektów działania otrzymało Certyfikat dojrzałości cyfrowej i bezpieczeństwa danych oraz Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia w kategorii „Innowacyjny szpital”.
Nadzoruje pracę ponad 20 osobowego zespołu pracowników wsparcia informatycznego, administratorów, obsługi systemów i wdrożeń.

Publikacje:

Szpital otwarty na pacjenta – wsparcie systemów elektronicznych
Nov 4, 2015: Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Zintegrowane systemy informatyczne w szpitalu – HIS, RIS, LIS
Sep 1, 2015: Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Profil: https://www.linkedin.com/in/mariusz-budzisz/

15:10 - 17:10

19 Października 2023 r.

Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa

Medycyna jest dziedziną nauki, w której inteligentny rozwój jest niezwykle ważny. Nowe technologie, badania i rozwój produktów leczniczych czy w innowacyjne terapie to zagadnienia, które wpływają na stan zdrowia społeczeństwa na wielu płaszczyznach – od diagnostyki po proces leczenia. 

Na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju przedstawiciele świata nauki i środowiska biznesowego pochylą się nad tematyką nowatorskich rozwiązań, technologii i produktów medycznych, wyniki swoich badań i projektów przedstawiając w trakcie debaty i  indywidualnych prezentacji, dotyczących między innymi terapii personalizowanej i jej wpływu na przyszłość onkologii czy informatyzacji szpitali klinicznych. Słuchacze poznają również najnowsze osiągnięcia na polach innowacji technologicznych, diagnostyki, terapii chorób oraz wytwarzania produktów leczniczych czy kosmetycznych. 

 

Udział wezmą:

 

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni
, Prezes Zarządu, Orthoget Sp. z o.o.
Orthoget - rozwiązania bio-tech dla ortopedii
Robert Gromada, Prezes Zarządu, MediSensonic Sp. z o.o.
Nowe możliwości zastosowania techniki mikrofalowej w medycynie
Anna Białk-Wolf, Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
Mgr Monika Pintal-Ślimak, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Mgr inż. Malwina Mularczyk, W-ce Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej
Wykorzystanie microRNA jako czynnika aktywnego w prewencji i leczeniu  syndromu metabolicznego
Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański
Przyszłość onkologii - terapia personalizowana
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Mariusz Budzisz, Prezes, e-Trust sp. z o.o.
Rozwiązania informatyczne w szpitalach klinicznych - przyszłość i teraźniejszość
Mgr inż. Dagmara Słota, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska
Wielofunkcyjne biomateriały kompozytowe do regeneracji tkanki kostnej
Michał Dybowski, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Polska Federacja Szpitali
Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. Inst., Kierownik Zakładu Biologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PAN
Mapy danych do klasyfikacji nowotworów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): synteza aktualnych dowodów naukowych dostępna on-line
Prof. dr hab. med. Piotr Wałęga, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Kraków
Komórki stromalne w regeneracji ubytków tkankowych krocza. Rola, oczekiwania i możliwości
Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. Uczelni, Katedra Technologii Polimerów, Politechnika Gdańska
Polimery w służbie naszego zdrowia
Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP, Politechnika Poznańska
Tato, wydrukujesz mi nową rączkę? Kilka słów o rewolucji 3D w ortopedii
Dr inż. Marek Wodziński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, HES-SO Valais w Szwajcarii
DeepImplant: Innowacyjny system do projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych oparty o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość
Dr inż. Anna Jarząb, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Innowacyjna platforma umożliwiająca rozwój szczepionek peptydowych
Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Pellicarnos S.A.

 

Moderator:

 

Ewelina Pańczyk, Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Świadomości, Założycielka i Terapeutka, Instytut Świadomości