Uczestnicy Forum

Dowiedz się kim są uczestnicy Forum Inteligentnego Rozwoju

Uczestnicy FIR Kim są osoby biorące udział w Forum?

Naukowcy prowadzący badania podstawowe, aplikacyjne i kliniczne

Rektorzy uczelni i Dyrektorzy instytutów, a także inni przedstawiciele jednostek naukowych i uczelni

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek innowacyjne usługi i produkty

Przedstawiciele sektora edukacji

Włodarze samorządów, otwarci na współpracę z biznesem i nauką

Przedstawiciele administracji rządowej

Inwestorzy

Przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych w inteligentny rozwój

Uczestnicy FIR Charakterystyka uczestników Forum

  • Nastawieni na wykorzystanie wyników swoich projektów w praktyce gospodarczej.
  • Zarządzający reprezentowaną organizacją ukierunkowaną na stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju projektów B+R
    i inwestycyjnych.
  • Świadomi wagi promocji prowadzonych przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa dla ich pozytywnego rozwoju.
  • Chętni do „wyjścia” z informacją o projekcie poza branżę czy komunikację badawczą
  • Otwarci na efektywną współpracę i nowe kontakty na linii nauka-biznes-samorząd

Prelegenci Na poprzednich edycjach
gościliśmy mędzy innymi:

Prof. Ada Yonath

Izraelska krystalograf, laureatka Nagrody Nobla

Prof. Hossam Haick

Izraelsko-arabski naukowiec i inżynier, pionier znany z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE)

Prof. Marian Gorynia

Zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej Polski, ekonomista i były rektor UE w Poznaniu

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center

Prof. dr hab. Detlef Hommel

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Marcin Prokop

Dziennikarz

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Stowarzyszenia NEREUS

Marek Skała

Trener, Megalit

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

Dlaczego warto wziąć udział?

Forum Inteligentnego Rozwoju to miejsce, w którym stykają się różne idee, projekty oraz przedsięwzięcia. To setki osób, które łączy pasja tworzenia projektów mających wpływ na jakość naszego życia teraz lub w przyszłości.

_MG_7694
22

Promuj projekty przyszłości

Forum to idealna okazja do zaprezentowania swojej osoby oraz własnych badań w naukowym środowisku oraz pośród potencjalnych inwestorów. Daje również szansę na poszerzenie kontaktów biznesowych i możliwości pozyskania nowych współpracowników.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości