Uczestnicy Forum

Dowiedz się kim są uczestnicy Forum Inteligentnego Rozwoju

Uczestnicy FIR Kim są osoby biorące udział w Forum?

Naukowcy prowadzący badania podstawowe, aplikacyjne i kliniczne

Rektorzy uczelni i Dyrektorzy instytutów, a także inni przedstawiciele jednostek naukowych i uczelni

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek innowacyjne usługi i produkty

Przedstawiciele sektora edukacji

Włodarze samorządów, otwarci na współpracę z biznesem i nauką

Przedstawiciele administracji rządowej

Inwestorzy

Przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych w inteligentny rozwój

Uczestnicy FIR Charakterystyka uczestników Forum

  • Nastawieni na wykorzystanie wyników swoich projektów w praktyce gospodarczej.
  • Zarządzający reprezentowaną organizacją ukierunkowaną na stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju projektów B+R
    i inwestycyjnych.
  • Świadomi wagi promocji prowadzonych przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa dla ich pozytywnego rozwoju.
  • Chętni do „wyjścia” z informacją o projekcie poza branżę czy komunikację badawczą
  • Otwarci na efektywną współpracę i nowe kontakty na linii nauka-biznes-samorząd

Speakerzy Na poprzednich edycjach
gościliśmy mędzy innymi:

Prof. Ada Yonath

Izraelska krystalograf, laureatka Nagrody Nobla

Prof. Hossam Haick

Izraelsko-arabski naukowiec i inżynier, pionier znany z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE)

Prof. Marian Gorynia

Zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej Polski, ekonomista i były rektor UE w Poznaniu

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center

Prof. dr hab. Detlef Hommel

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Marcin Prokop

Dziennikarz, prezenter telewizyjny, felietonista, pisarz, publicysta i osobowość telewizyjna.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Stowarzyszenia NEREUS

Marek Skała

Trener, Megalit

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019

Dlaczego warto wziąć udział?

Forum Inteligentnego Rozwoju to miejsce, w którym stykają się różne idee, projekty oraz przedsięwzięcia. To setki osób, które łączy pasja tworzenia projektów mających wpływ na jakość naszego życia teraz lub w przyszłości.

_MG_7694
22

Promuj projekty przyszłości

Forum to idealna okazja do zaprezentowania swojej osoby oraz własnych badań w naukowym środowisku oraz pośród potencjalnych inwestorów. Daje również szansę na poszerzenie kontaktów biznesowych i możliwości pozyskania nowych współpracowników.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości