speaker-photo

Marek Czamara

Prezes, F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara F.H.U. CZAMARA S.C

Przedsiębiorca, od ponad 30 lat rozwijający działalność opartą na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, aktywizowaniu regionalnej gospodarki oraz innowacyjność. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Współpracuje z kadrą naukową czołowych uczelni technicznych w Polsce i za granicą. Stawiając za cel integrację energii odnawialnej w sektorze przemysłowym, w swojej działalności dąży do wdrażania nowoczesnych i efektywnych rozwiązań.

Laureat wielu nagród oraz wyróżnień https://www.czamara.eu/aktualnosci/

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
16.10-16.40

Power speech: System RESHeat do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla budynków wielorodzinnych

We wszystkich krajach UE znajduje się łącznie około 260 mln budynków, w tym: mieszkalnych, publicznych i komercyjnych. Wszystkie budynki konsumują łącznie ponad 40% zapotrzebowania na energię końcową dla całej UE i odpowiadają za ponad 36% całkowitej emisji CO2. W gospodarstwach domowych UE samo ogrzewanie i produkcja ciepłej wody pochłaniają 79% całkowitego zużycia energii końcowej. Dążąc do zmniejszenia oddziaływania sektora budynków na środowisko koniecznym jest ich lepsza termoizolacja oraz większe wykorzystanie energii odnawialnej do celów grzewczych. Nasz autorski system dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej co zapewnia zeroemisyjne, wykorzystanie w pełni odnawialnych źródeł energii bazujących na podziemnych i naziemnych magazynach energii.

 

Udział wezmą:

Marek Czamara, Prezes Zarządu, F.H.U. CZAMARA S.C. Marek Czamara
Grzegorz Nowaczewski,
Prezes Zarządu, Virtual Power Plant partner F.H.U. CZAMARA S.C. Marek Czamara