speaker-photo

Robert Grygorowicz

Investment Manager w SpeedUp Venture Capital Group

Investment Manager w SpeedUp Venture Capital Group, one of the most active VC investors in Poland. His daily duties include leading investment processes, scouting for new projects and strategic advisory to portfolio companies. He closed 7 investments during his over five years of experience in venture capital.
Robert completed his master's degree in Capital
Investments at the Poznań University of
Economics with a grade of 5.0. He has extensive
knowledge in the field of corporate finance and
fundraising which lets him advise companies on
topics like financial modeling, asset valuations and
raising new funds.
LinkedIn

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
18.00-19.00 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Arena inwestycji

8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 to miejsce spotkań inwestorów i to właśnie im zostanie poświęcona specjalna konferencja branżowa, w ramach której eksperci poruszą szereg zagadnień pojawiających się w toku procesu inwestycyjnego.

 

Specjaliści z pola inwestycji omówią nie tylko procesy, ale również mechanizmy, które decydują o powodzeniu przedsięwzięcia. W trakcie indywidualnych prezentacji słuchaczom przedstawione zostaną fundusze inwestycyjne i przełomowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce.

 

Udział w debacie wezmą:

Dr Damian Andrzejewski, Prezes Zarządu, Platinum Alfa sp. z o.o.
Robert Grygorowicz, Investement Manager, SpeedUp Venture Capital Group
Paweł Gąsior, Dyrektor Inwestycyjny, Vinci SA
„Możliwości finansowania ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw przez fundusz Da Gama”

 

Moderator:

Adam Tobojka, Dziennikarz, Redakcja Rzecz o innowacjach