Zakres tematyczny 8. Forum Inteligentnego Rozwoju

13:00 - 14:00

Powitalny Business Lunch

14:00 - 14:20

Power Speech

14:30 - 16:00

Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa

Dyskusja poświęcona między innymi tematyce badań i rozwoju produktów leczniczych, zaawansowanych technologii i terapii. Eksperci reprezentujący obszar nauk medycznych oraz branż medycznych zaprezentują innowacyjne rozwiązania wpływające na zdrowie społeczeństwa w różnych płaszczyznach.

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów przyszłości. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego w kontekście nowatorskich rozwiązań i działań w obszarze nowych produktów i technologii, diagnostyki i terapii chorób oraz wytwarzania produktów m.in. leczniczych, biologicznych oraz kosmetycznych.

14:30 – 16:00

Globalne trendy i wyzwania w sektorze rolno-spożywczym

Eksperci z branży rolno-spożywczej, innowatorzy i naukowcy, którzy realizują swoją działalność badawczą w temacie drugiej Krajowej Inteligentnej specjalizacji, dyskutować będą między innymi o poważnym kryzysie w sektorze, o wyzwaniach jakie stawia przed nimi inflacja i pandemia. Czy nasze rodzime produkty rolne i spożywcze są nadal konkurencyjne w skali międzynarodowej? Jakie mechanizmy powinien wprowadzać rząd aby pomóc przedsiębiorcom w tych niepewnych czasach? O tym, ale również o inspirujących innowacjach procesowych, technologicznych i produktowych, oraz inicjatywach podejmowanych przez polskich uczonych i przedsiębiorców, dyskutować będą nasi goście na 8. FIR w Uniejowie.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, inicjatyw podejmowanych w obszarze tematyki związanej z inteligentnym rozwojem sektora rolno-spożywczego. Prelekcje przedstawicieli środowiska naukowego i branży rolno-spożywczej.

14:30 – 16:00

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Debata poświęcona między innymi zagadnieniom związanym z: bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, nowoczesnymi biotechnologiami w ochronie środowiska i rozwojem procesów (bio)technologicznych w celu wytwarzania innowacyjnych (bio)produktów. Czy biotechnologia jest technologią przyszłości? Jak rozwiązania chemii specjalistycznej wpływają na rozwój innych branż? Odpowiedzi na te pytania, ale również na szereg innych, udzielą wszystkim eksperci zaproszeni do debaty.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych.

16:10 – 17:40

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna w Polsce

Źródła energii, które są naturalne, bezpieczne dla środowiska i występujące lokalnie w niewyczerpalnych pokładach, to newralgiczny element niezależności energetycznej naszego kraju. Debata o suwerenności energetycznej Polski związanej z jej transformacją, która zapewni nam bezpieczeństwo - będzie jedną z wielu inspirujących dyskusji podczas Forum.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa energetycznego oraz samej transformacji energetycznej kraju. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

16:10 – 17:40

Trendy rozwoju i innowacje w branży TSL

Branża TSL ma za sobą lata pełne wyzwań. Lata związane z postępującą globalizacją, czyli światowym przepływem towarów i usług, które doprowadziły do wzrostu popytu na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podczas forum, eksperci zaprezentują nowe technologie, wpisujące się w idee zrównoważonego rozwoju. Temat urbanizacji procesów transportowych, czy pojawiające się przepisy prawne regulujące pracę przewoźników to czynniki, które znacząco wpłyną na logistykę.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych z trendami rozwojowymi i innowacjami w branży TSL. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych.

16:10 – 17:40

Energooszczędne i inteligentne budownictwo

Debata poświęcona tematyce piątej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), podczas której praktycy i eksperci z branży energetycznej będą dyskutować między innymi o: zintegrowanych systemach energetycznych w budynkach, materiałach i technologiach wykorzystywanych w branży budowlanej, zintegrowanym projektowaniu. Czy firmy zajmujące się budownictwem w Polsce wpisują się w trendy energooszczędności? Jakie postępy w tym kierunku wyznacza nauka? O tych aspektach i wielu innych, które przedstawią nam obraz inteligentnego budownictwa będziemy rozmawiali na Forum w Uniejowie.

Prezentacja innowacyjnych projektów i unikatowych rozwiązań wpisujących się w trendy energooszczędnego i inteligentnego budownictwa. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

17:50 – 19:20

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej rola w rozwoju innowacji w Polsce

Inspirujące prelekcje i dyskusja o nowym modelu gospodarki jakim jest GOZ, który opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Prezentacja innowacyjnych projektów i unikatowych rozwiązań wpisujących się w nurt gospodarki o obiegu zamkniętym. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

17:50 – 19:20

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Debata związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych między innymi z przemysłem 4.0. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych.

17:50 – 19:20

Sektor ITC i jego wpływ na rozwój innych branż

Inspirująca debata, prezentująca sektor ICT, jako swoisty katalizator rozwoju inteligentnych specjalizacji. Dyskusja w temacie oddziaływania technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój pozostałych branż gospodarki. Zaproszeni do dyskusji goście będą poruszali kwestie związane z zagadnieniami inteligentnych sieci i technologii informacyjno - komunikacyjnej oraz geoinformacyjnej.

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów oraz unikatowych rozwiązań związanych z sektorem ICT. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji czy nieszablonowej działalności B+R.

19:30 – 19:50

Power Speech

20:00

Night of Networking

Muzyka na najwyższym poziomie, wyśmienity catering, rozmowy o innowacjach i rozwoju w luźnym tonie, nowe znajomości, uroczy klimat miejsca – tak zapowiada się wieczór pierwszego dnia 8. Forum Inteligentnego Rozwoju. To czas na relaks w Uniejowie. Uczestników FIR, czeka po części merytorycznej wydarzenia wieczór przy lampce wina, w swobodnej atmosferze dyskusji z innowatorami.

11:00 – 11:20

Power Speech

11:30 – 13:00

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

Wystąpienia przedstawicieli środowiska prawniczego, kancelarii patentowych i naukowców reprezentujących nauki prawne.

11:30 – 13:00

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca debata prowadzona przez kobiety dla kobiet i nie tylko. Porozmawiamy między innymi o tym, że kobiety nie tylko mogą, lecz powinny angażować się w działalność badawczą i rozwijać swój potencjał na polu naukowym. Pomimo zachodzących zmian społecznych i rosnącej roli kobiet w środowisku naukowym, nadal odsetek kobiet-naukowców pozostaje niski. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć ekspertki zaproszone do dyskusji.

11:30 – 13:00

Samorząd przyszłości – Invest Area

Przedstawiciele JST zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na komfort życia lokalnych społeczności. Tematyka dyskusji włodarzy miast poświęcona będzie również prezentacji obszarów inwestycyjnych i efektywnej współpracy samorządów z biznesem.

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

14:10 – 15:20

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się dynamicznymi zmianami, innowacjami i szybkim tempem rozwoju, również wyzwania stojące przed edukacją stają się wielowymiarowe. Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Kompetencje przyszłości…czyli? Na to pytanie i wiele innych, które pozwolą nam poznać kanony edukacji przyszłości, odpowiedzą zaproszeni do debaty goście.

14:10 – 15:20

Dostępność i włączenie społeczne

Włączenie i integracja społeczna jest jednym z priorytetów polityki spójności w okresie 2021–2027. Europa o silniejszym wymiarze społecznym to jeden z celów polityki spójności. Nasi eksperci dyskutować będą między innymi o ograniczeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, większej dostępności usług społecznych a także o integracji społeczno-gospodarczej. Prezentacja projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym, począwszy od nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce po innowacje technologiczne i dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

14:10 – 15:20

Arena inwestycji

Konferencja branżowa poświęcona szeroko pojętym inwestycjom. Nadrzędnym celem konferencji jest omówienie szeregu zagadnień pojawiających się w toku procesu inwestycyjnego. Prezentacja funduszy inwestycyjnych i przełomowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

15:30 – 15:50

Power Speech: OrthoNail implant śródszpikowy do aktywnego wydłużania kończyn

OrthoNail to opatentowany przez spółkę Orthoget gwóźdź śródszpikowy z unikatowym hybrydowym mechanizmem magneto-mechanicznym, pozwalającym na precyzyjne wydłużanie kości długich. Stanowi on nowatorskie rozwiązanie dla ortopedii, pozwalające na kompleksową terapię asymetrii oraz niedostatecznej długości kończyn dolnych, wraz ze stałym dostępem do monitoringu wzrostu kości.

 

Udział wezmą:

 

lek. med. Daniel Kozyra, Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Specjalista Rehabilitacji Medycznej

15:30 – 16:50

Europejska strategia na rzecz nauki i innowacji

Inwestycje w badania naukowe i innowacje to inwestycje w przyszłość Europy. Konferencja branżowa poświęcona projektom przyszłości, które finansowane są między innymi z kluczowych europejskich programów: Horyzont 20220 oraz Horyzont Europa. Dyskusja o polskich naukowcach i innowatorach, którzy z sukcesem współpracują z międzynarodowymi konsorcjantami w celu rozwoju polskiej nauki i innowacji. Jak powstaje „dolina innowacji”? Jak często polscy naukowcy sięgają po środki z europejskich funduszy i realizują przełomowe międzynarodowe badania? Na te pytania odpowiedzą zaproszeni do dyskusji ekscepcji. W ramach konferencji branżowej zaprezentowane zostaną również przykłady nowatorskich rozwiązań i projektów przyszłości podczas 10 minutowych prelekcji naszych partnerów.

15:30 – 16:50

Cyfrowa transformacja i inteligentna automatyzacja z wykorzystaniem analityki i sztucznej inteligencji

Zagadnienia poruszane podczas konferencji branżowej oscylować będą wokół tematu transformacji cyfrowej,
zalet jej implementacji w polskiej gospodarce oraz zagrożeń związanych m.in. z cyberbezpieczeństwem. Nowoczesne technologie z obszaru IT, zaawansowane systemy informatyczne, m.in. Internet rzeczy (ang. Internet of Things), chmura obliczeniowa czy algorytmy pozwalające na zaawansowane analizy, czy predykcje. Jak wygląda cyfrowepolskie przedsiębiorstwo? Czym jest inteligentna automatyzacja? Na to pytanie odpowiedzi udzielą eksperci biorący udział w konferencji branżowej.

17:00 – 19:00

Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju

Ten moment zawsze wzbudza największe emocje wśród gości będących na kolejnych edycjach FIR. 8. 20 października 2023 r. wręczymy po raz kolejny statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, a także uhonorujemy Laureatów „Marki Przyszłości” – wyróżnienia dedykowanego produktom i usługom, które jednoznacznie kojarzą się z rozwojem.

19:30

Bankiet

Aktualnie powstaje program edycji 2023.

Chcesz mieć na niego wpływ? Zapraszamy!

Zostań Partnerem Merytorycznym 8. FIR.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości