Zakres tematyczny 8. Forum Inteligentnego Rozwoju
Uniejów 2023

13:00 - 14:00

Powitalny Business Lunch

14:00 - 14:20

Power Speech

14:30 - 16:00

Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona m.in. tematyce badań i rozwoju produktów leczniczych, zaawansowanych technologii i terapii. Eksperci reprezentujący obszar nauk medycznych oraz branż medycznych zaprezentują innowacyjne rozwiązania wpływające na zdrowie społeczeństwa w różnych płaszczyznach.

 

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów przyszłości. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego w kontekście nowatorskich rozwiązań i działań w obszarze nowych produktów i technologii, diagnostyki i terapii chorób oraz wytwarzania produktów m.in. leczniczych, biologicznych oraz kosmetycznych.

 

Udział wezmą:

 

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni
, Prezes Zarządu, Orthoget Sp. z o.o.
Orthoget - rozwiązania bio-tech dla ortopedii
Robert Gromada, Prezes Zarządu, MediSensonic Sp. z o.o.
Nowe możliwości zastosowania techniki mikrofalowej w medycynie
Anna Białk-Wolf, Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
Mgr Monika Pintal-Ślimak, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Mgr inż. Malwina Mularczyk, W-ce Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej
Wykorzystanie microRNA jako czynnika aktywnego w prewencji i leczeniu  syndromu metabolicznego
Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański
Przyszłość onkologii - terapia personalizowana
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Mariusz Budzisz, Prezes, e-Trust sp. z o.o.
Rozwiązania informatyczne w szpitalach klinicznych - przyszłość i teraźniejszość
Dr inż. Marek Miłosz prof. PL, Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska
Wspomaganie edukacji chorych na cukrzycę typu I – aplikacja mobilna T1DCoach
Mgr inż. Dagmara Słota, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska
Wielofunkcyjne biomateriały kompozytowe do regeneracji tkanki kostnej

 

Moderator:

 

Ewelina Pańczyk, Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Świadomości, Założycielka i Terapeutka, Instytut Świadomości

14:30 – 16:00

Globalne trendy i wyzwania w sektorze rolno-spożywczym

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji. Eksperci z branży rolno-spożywczej, innowatorzy i naukowcy, którzy realizują swoją działalność badawczą w temacie drugiej Krajowej Inteligentnej specjalizacji, dyskutować będą między innymi o poważnym kryzysie w sektorze, o wyzwaniach jakie stawia przed nimi inflacja i pandemia. Czy nasze rodzime produkty rolne i spożywcze są nadal konkurencyjne w skali międzynarodowej? Jakie mechanizmy powinien wprowadzać rząd aby pomóc przedsiębiorcom w tych niepewnych czasach? O tym, ale również o inspirujących innowacjach procesowych, technologicznych i produktowych, oraz inicjatywach podejmowanych przez polskich uczonych i przedsiębiorców, dyskutować będą nasi goście na 8. FIR w Uniejowie.

 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, inicjatyw podejmowanych w obszarze tematyki związanej z inteligentnym rozwojem sektora rolno-spożywczego. Prelekcje przedstawicieli środowiska naukowego i branży rolno-spożywczej.

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk, Adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego
Dr inż. Andrzej Gantner, W-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Dr inż. Barbara Groele, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Prof. dr hab. Maria Rembiałkowska, Zakład Żywności Ekologicznej, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Żywność ekologiczna jako innowacja dla zdrowia społeczeństwa
Dr hab. inż. Dariusz Kulus prof. PBŚ, Dr inż. Natalia Miler, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Biotechnologia dla piękna: z laboratorium na rynek – innowacje w produkcji, ochronie i hodowli roślin ozdobnych

14:30 – 16:00

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona m.in. zagadnieniom związanym z: bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, nowoczesnymi biotechnologiami w ochronie środowiska i rozwojem procesów (bio)technologicznych w celu wytwarzania innowacyjnych (bio)produktów. Czy biotechnologia jest technologią przyszłości? Jak rozwiązania chemii specjalistycznej wpływają na rozwój innych branż? Odpowiedzi na te pytania, ale również na szereg innych, udzielą wszystkim eksperci zaproszeni do debaty.

 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska

16:10 – 17:40

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna - Polska strategia wodorowa

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji o suwerenności energetycznej Polski związanej z jej transformacją, która zapewni nam bezpieczeństwo - będzie jedną z wielu inspirujących dyskusji podczas Forum.
Źródła energii, które są naturalne, bezpieczne dla środowiska i występujące lokalnie w niewyczerpalnych pokładach, to newralgiczny element niezależności energetycznej naszego kraju.

 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa energetycznego oraz samej transformacji energetycznej kraju. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, Kierownik, Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Konwertery termoelektryczne dla odnawialnych źródeł energii OZE

16:10 – 17:40

Trendy rozwoju i innowacje w branży TSL

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona wyznaniom w branży TSL. Lata związane z postępującą globalizacją, czyli światowym przepływem towarów i usług, które doprowadziły do wzrostu popytu na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podczas forum, eksperci zaprezentują nowe technologie, wpisujące się w idee zrównoważonego rozwoju. Temat urbanizacji procesów transportowych, czy pojawiające się przepisy prawne regulujące pracę przewoźników to czynniki, które znacząco wpłyną na logistykę.

 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych z trendami rozwojowymi i innowacjami w branży TSL. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych.

Udział wezmą:

 

Dr inż. Robert Barski, Specjalista ds. badawczych, Centro-Gum S.C.
Mobilne urządzenie do nowoczesnej nieniszczącej metody diagnostyki stanu kordu opon - prezentacja prototypu

16:10 – 17:40

Energooszczędne i inteligentne budownictwo

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona tematyce piątej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), podczas której praktycy i eksperci z branży energetycznej będą dyskutować między innymi o: zintegrowanych systemach energetycznych w budynkach, materiałach i technologiach wykorzystywanych w branży budowlanej, zintegrowanym projektowaniu. Czy firmy zajmujące się budownictwem w Polsce wpisują się w trendy energooszczędności? Jakie postępy w tym kierunku wyznacza nauka? O tych aspektach i wielu innych, które przedstawią nam obraz inteligentnego budownictwa będziemy rozmawiali na Forum w Uniejowie.

 

Prezentacja innowacyjnych projektów i unikatowych rozwiązań wpisujących się w trendy energooszczędnego i inteligentnego budownictwa. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

 

Udział wezmą:

 

Szymon Liszka, Prezes Zarządu, Fundacja Efektywnego Wykorzystywania Energii
Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. Instytutu, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią –  inteligentna inwestycja na potrzeby realizacji Badań i Rozwoju Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN
Paweł Siwiński, Dyrektor ds. Rozwoju, Ultrapur Sp. z o.o.
Pianka poliuretanowa jako skuteczna izolacja w energooszczędnych domach

17:50 – 19:20

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej rola w rozwoju innowacji w Polsce

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji o nowym modelu gospodarki jakim jest GOZ, który opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

 

Prezentacja innowacyjnych projektów i unikatowych rozwiązań wpisujących się w nurt gospodarki o obiegu zamkniętym. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządów.

 

Udział wezmą:

 

Konrad Nowakowski, Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Dariusz Staszewski, Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.
Ekoakcja szczecińskiej firmy R3 Polska - lokalnie, ale globalnie
Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN, Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Woda w gospodarce o obiegu zamkniętym - szanse i wyzwania
Mgr inż. Bartosz Podziewski, Prezes zarządu, Specjalista ds. projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów IT, Green Savings Scheme S.A.

17:50 – 19:20

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju.

 

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych między innymi z przemysłem 4.0. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH
Dr Katarzyna Janczak, Kierownik ds. Jakości, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników
Tworzywa biodegradowalne w przemyśle

Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech Sp. z o.o.
Mgr inż.Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Innowacje w wykładzinach PVC firmy Unilin Flooring Polska Sp. z o.o. (dawniej Lentex Wykładziny Sp. z o.o.) – „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska
Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet
Dr Jacek Kolacz, Prezes, Comex Polska Sp. z o.o
Od pomysłu do przemysłu – historia Grupy Comex i jej główne produkty
Dr inż. Adam Szatkowski, Prezes, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, Inicjator i Koordynator, Śląski Klaster NANO - Krajowy Klaster Kluczowy 

 

17:50 – 19:20

Sektor ICT i jego wpływ na rozwój innych branż

Inspirująca konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prelekcji prezentująca sektor ICT, jako swoisty katalizator rozwoju inteligentnych specjalizacji. Dyskusja w temacie oddziaływania technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój pozostałych branż gospodarki. Zaproszeni do dyskusji goście będą poruszali kwestie związane z zagadnieniami inteligentnych sieci i technologii informacyjno - komunikacyjnej oraz geoinformacyjnej.

 

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów oraz unikatowych rozwiązań związanych z sektorem ICT. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji czy nieszablonowej działalności B+R.

19:30 – 19:50

Power Speech: Marzenia zmieniają świat

Wystąpienie związane z historią polskich wynalazców i ich dokonań. Bedzie to opowieść o tym, jak marzenia w połączeniu z determinacją przyczyniły się do postępu w obszarze medycyny, techniki, technologii, IT, filmu i wielu innych dziedzin oraz stworzenia nowoczesnego świata.

 

Udział weźmie:

Marcin Fidler, Dyrektor ds. produkcji autobusów elektrycznych, ARP E-Vehicles Sp. z o.o.

20:00

Night of Networking

Muzyka na najwyższym poziomie, wyśmienity catering, rozmowy o innowacjach i rozwoju w luźnym tonie, nowe znajomości, uroczy klimat miejsca – tak zapowiada się wieczór pierwszego dnia 8. Forum Inteligentnego Rozwoju. To czas na relaks w Uniejowie. Uczestników FIR, czeka po części merytorycznej wydarzenia wieczór przy lampce wina, w swobodnej atmosferze dyskusji z innowatorami.

10:00 – 10:50

Estetologia Medyczna w inteligentnie rozwijającej się gospodarce

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona tematyce związanej z medycyną estetyczną, kosmetologią, dermatologią estetyczną, stomatologią estetyczną, chirurgią estetyczna, ginekologią estetyczną oraz medycyną przeciwstarzeniową Anti-aging. Każdą z tych dziedzin łączy jeden cel - piękno ciała ludzkiego rozumianego jako atrakcyjność fizyczna. Inspirująca debata oraz wystąpienia ekspertów w obrębie światowych trendów i nowych technologii w medycynie estetycznej, aspektów biznesowych i prawnych w gabinecie lekarskim i kosmetycznym – czyli o potrzebie jasnych przepisów, preparaty i suplementów oraz postępowaniu w rutynowych i złożonych przypadkach stomatologii estetycznej.

10:00 – 10:50

Luksus na miarę XXI wieku

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji, dedykowana przedstawicielom usług oraz produktów luksusowych. Debata ma na celu ukazać przyszłość branży dóbr luksusowych. Eksperci przedstawią nowe technologie i modele zrównoważonego rozwoju, dzięki którym wkroczyliśmy w nową erę luksusu. W ramach konferencji podjęte pod dyskusję przez ekspertów zostaną zagadnienia związane z Mindful Luxury, czyli świadomym luksusem; konsumpcyjnymi dobrami luksusowe, zarządzaniem markami luksusowymi. Jak Polacy definiują luksus? Czym jest rewolucja w światowych trendach konsumpcji dóbr luksusowych, może konsekwencją zmian w gospodarce światowej? Na te i szereg innych inspirujących pytań odpowiedzą zaproszeni do konferencji branżowej goście.

10:00 – 10:50

Młodzi Liderzy Nauki przyszłością gospodarki

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji, poświęcona prezentacji najbardziej rokujących projektów wdrożeniowych prowadzonych przez wybitnych uczonych młodego pokolenia. Ich praca tworzy silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej.

Zaprezentujemy tych najbardziej odważnych, wierzących w swoje pomysły i umiejętności, a także otwartych na działania promocyjne, które podkreślają wagę korzyści wynikających z prowadzonych przedsięwzięć dla naszego życia społeczno-gospodarczego w przyszłości.

W ramach prezentacji przed środowiskiem biznesowym, inwestorskim i samorządowym naukowcy przedstawią wizje wartościowych projektów, z potencjałem zarówno naukowym, jak i wdrożeniowym.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Artur Kasprzak, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika
Warszawska
Jak nanomagnes i zakrzywiony związek organiczny mogą pomóc w usuwaniu toksycznych związków cezu ze środowiska, czyli magnetyczny nanoadsorbent dedykowany usuwaniu cezu z roztworów wodnych

 

11:00 – 11:20

Power Speech: Kompetencje jutra, czyli czego przyszłości będzie wymagała od naszych dzieci

 

 

 

Udział weźmie:

 

Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A

 

11:30 – 13:00

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca. Czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? Jakie generuje zagrożenia?

 

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji przedstawicieli środowiska prawniczego, kancelarii patentowych i naukowców reprezentujących nauki prawne.

 

Udział wezmą:

 

Joanna Kupka, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP
Dr Konrad Ptasiński, Rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.
Jak wykorzystać potencjał własności przemysłowej w budowaniu przewagi rynkowej firmy?
Tomasz Stypułowski, Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka Sp. z o.o
Niestandardowe możliwości współpracy z nauką – dlaczego nie należy się tego bać?

 

Moderator:

 

Marek Gozdera, Naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP

11:30 – 13:00

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji. W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się dynamicznymi zmianami, innowacjami i szybkim tempem rozwoju, również wyzwania stojące przed edukacją stają się wielowymiarowe. Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Kompetencje przyszłości…czyli? Na to pytanie i wiele innych, które pozwolą nam poznać kanony edukacji przyszłości, odpowiedzą zaproszeni do debaty goście.

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Dyrektor, Szkoła  Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Justyna Kralisz, Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Ekspert ds. wpływu nowych technologii na rynek pracy, Team Europe
Dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
Digitalizacja procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A

11:30 – 13:00

Samorząd przyszłości – Invest Area

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji. Przedstawiciele JST zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na komfort życia lokalnych społeczności. Tematyka dyskusji włodarzy miast poświęcona będzie również prezentacji obszarów inwestycyjnych i efektywnej współpracy samorządów z biznesem.

 

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

Udział wezmą:

 

Maciej Mysona, Dyrektor ds. rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
Dr hab. Marcin Korytkowski, Koordynator, Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy
Działania gminy i LCK w Moszczenicy w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP w Polsce

14:10 – 15:20

Kobieta nauki, która zmienia świat

Inspirująca konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji prowadzona przez kobiety dla kobiet i nie tylko. Porozmawiamy między innymi o tym, że kobiety nie tylko mogą, lecz powinny angażować się w działalność badawczą i rozwijać swój potencjał na polu naukowym. Pomimo zachodzących zmian społecznych i rosnącej roli kobiet w środowisku naukowym, nadal odsetek kobiet-naukowców pozostaje niski. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć ekspertki zaproszone do dyskusji.

 

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Kierownik, Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych
Dr inż. Małgorzata Karbarz, Kolegium Nauk PrzyrodniczychUniwersytet Rzeszowski
Barkodowanie DNA
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Modelowanie komputerowe organicznej elektroniki: wyzwania I perspektywy
Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
HECATE- lot w stronę neutralności klimatycznej
Ksenia Siadkowska, Naukowiec, freelancer, Politechnika Lubelska
Jak powstają wirujące technologie?

14:10 – 15:20

Cyfrowa transformacja i inteligentna automatyzacja z wykorzystaniem analityki i sztucznej inteligencji

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji Zagadnienia poruszane podczas konferencji oscylować będą wokół tematu transformacji cyfrowej, zalet jej implementacji w polskiej gospodarce oraz zagrożeń związanych m.in. z cyberbezpieczeństwem. Nowoczesne technologie z obszaru IT, zaawansowane systemy informatyczne, m.in. Internet rzeczy (ang. Internet of Things), chmura obliczeniowa czy algorytmy pozwalające na zaawansowane analizy, czy predykcje. Jak wygląda cyfrowe polskie przedsiębiorstwo? Czym jest inteligentna automatyzacja? Na to pytanie odpowiedzi udzielą eksperci biorący udział w konferencji branżowej.

 

Udział wezmą:

 

Łukasz Grala, Futurolog, Mentor, Dyrektor Generalny, TIDK Sp. z o.o.
Sensitivity - hiperpersonalizacja oparta o sztuczną inteligencję wykorzystująca mechanizmy psychologii poznawczej i dane behawioralne klientów
Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sławomir Lasota, Starszy kierownik ds. innowacji i projektów, DSR S.A.
Projekt DPS-EA (Dynamic Production Scheduling based on Evolutionary Algorithm) - cyfrowa transformacja planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – odpowiedź na trudne czasy
Jacek Rydzewski, Prezes, Grupa Techniczna CODI
Nowy system z obsługą głosową i bezdotykowym otwieraniem drzwi za pomocą smartfona

14:10 – 15:20

Arena inwestycji

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona szeroko pojętym inwestycjom. Nadrzędnym celem konferencji jest omówienie szeregu zagadnień pojawiających się w toku procesu inwestycyjnego. Prezentacja funduszy inwestycyjnych i przełomowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

 

Udział wezmą:


Dr Damian Andrzejewski
, Prezes Zarządu, Platinum Alfa Sp. z o.o.
Przedstawiciel, SpeedUp Venture Capital Group

15:30 – 16:00

Power Speech: OrthoNail implant śródszpikowy do aktywnego wydłużania kończyn

OrthoNail to opatentowany przez spółkę Orthoget gwóźdź śródszpikowy z unikatowym hybrydowym mechanizmem magneto-mechanicznym, pozwalającym na precyzyjne wydłużanie kości długich. Stanowi on nowatorskie rozwiązanie dla ortopedii, pozwalające na kompleksową terapię asymetrii oraz niedostatecznej długości kończyn dolnych, wraz ze stałym dostępem do monitoringu wzrostu kości.

 

Udział weźmie:

 

lek. med. Daniel Kozyra, Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Specjalista Rehabilitacji Medycznej, Orthoget Sp. z o.o.

15:30 - 16:00

Power Speech: Rewolucja w branży magazynowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz technologii low code

Rewolucja w branży magazynowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) i technologii low-code jest jednym z najnowszych trendów, który przynosi wiele korzyści dla firm magazynowych i logistycznych. Dzięki wykorzystaniu AI i low-code, firmy mogą zwiększyć swoją wydajność, zoptymalizować procesy i zredukować koszty. Z drugiej strony, technologia low-code umożliwia firmom budowanie aplikacji i procesów biznesowych bez potrzeby pisania kodu od zera. Dzięki temu, firmy mogą szybciej wdrażać nowe rozwiązania, dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku i redukować koszty.

Połączenie tych dwóch technologii pozwala na szybsze dostosowanie się firm do zmieniających się potrzeb rynku, zwiększenie efektywności i redukcję kosztów, co przekłada się na poprawę jakości obsługi klientów i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności na rynku.

 

Udział weźmie:

 

Mateusz Kalinowski, Prezes Zarządu, Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o

15:30 – 16:00

Power Speech: Innowacyjne systemy produkcyjne w przemyśle wydobywczym i recyklingu

W obecnych czasach przemysł wydobywczy nie cieszy się wyjątkową popularnością, głównie ze względu na negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jednak sięgając po nowoczesne materiały lub gotowe produkty, często nie zastanawiamy się skąd i jak one powstały, a do ich produkcji w dużej mierze potrzebne są właśnie produkty mineralne. Firma Comex specjalizuje się w produkcji nowoczesnych urządzeń i opracowywaniu technologii do zastosowania w recyklingu i w przyśle wydobywczym, w dużej mierze zmieniając negatywny wpływ działalności górniczej na środowisko naturalne oraz w dużym stopniu poprawiając ogólny rachunek ekonomiczny wielu procesów przemysłowych.

 

Udział weźmie:

 

Dr Jacek Kołacz, Prezes, Comex Polska Sp. z o.o.

16:10 – 17:10

Europejska strategia na rzecz nauki i innowacji

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji. Inwestycje w badania naukowe i innowacje to inwestycje w przyszłość Europy. Konferencja branżowa poświęcona projektom przyszłości, które finansowane są między innymi z kluczowych europejskich programów: Horyzont 20220 oraz Horyzont Europa. Dyskusja o polskich naukowcach i innowatorach, którzy z sukcesem współpracują z międzynarodowymi konsorcjantami w celu rozwoju polskiej nauki i innowacji. Jak powstaje „dolina innowacji”? Jak często polscy naukowcy sięgają po środki z europejskich funduszy i realizują przełomowe międzynarodowe badania? Na te pytania odpowiedzą zaproszeni do dyskusji ekscepcji. W ramach konferencji branżowej zaprezentowane zostaną również przykłady nowatorskich rozwiązań i projektów przyszłości podczas 10 minutowych prelekcji naszych partnerów.

 

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Artur Błażejewski, Prorektor ds. badań naukowych, Uniwersytet Wrocławski
Rozwój współpracy nauki i gospodarki w Uniwersytecie Wrocławskim
Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

16:10 – 17:10

Dostępność i włączenie społeczne

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji w kontekście idei włączenia i integracji społecznej, która jest jednym z priorytetów polityki spójności w okresie 2021–2027. Europa o silniejszym wymiarze społecznym to jeden z celów polityki spójności. Nasi eksperci dyskutować będą między innymi o ograniczeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, większej dostępności usług społecznych a także o integracji społeczno-gospodarczej. Prezentacja projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym, począwszy od nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce po innowacje technologiczne i dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

 

Udział wezmą:

 

Jerzy Szymańczyk, Prezes, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

16:10 – 17:10

Sztuczna inteligencja i technologie kognitywne - wymiary zastosowania, profity i zagrożenia

Technologie kognitywne, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka, wysokowydajne systemy obliczeniowe, systemy cyberfizyczne, przemysł 4.0 to terminy powszechnie obecne w słowniku biznesu. Inteligentne roboty wkroczyły do wielu branż: automotive, IT, energetyki, nowoczesnych usług dla biznesu, do branży hotelarskiej, spożywczej czy do medycyny. Wpływają na procedury produkcyjne i ich efektywność, jakość produktów i usług, optymalizację wydajności oraz redukcję kosztów. Są obecne także w codziennym życiu indywidualnych użytkowników. Szanse i możliwości związane z ich rozwojem są ogromne. A jakie generują zagrożenia? Manipulacja informacją i danymi? Inwigilacja? Utrwalanie stereotypów?

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz, Kierownik, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego Production Engineering Archives
Dr Rafał Batkowski, Ekspert CEPOL oraz projektów unijnych, Właściciel firmy doradczej RBS (Rafał Batkowski Strategie), Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH, kierownik, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
Dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wiceprezes, Polska Izba Ekologii

 

Moderator:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Prezes, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

17:20 - 18:10

Siła kobiet w biznesie

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona niezwykle inspirującym, silnym i niezależnym kobietom ze świata biznesu i nauki. Zależy nam na ukazaniu synergii między kobietami z rozmaitych sektorów polskiej gospodarki. W konferencji wezmą udział kobiety związane z mentoringiem w biznesie, osobowości medialne, przedstawicielki instytucji działających na rzecz rozwoju Kobiet. Ta debata ma tętnić życiem. Nadać nowy sens działaniom kobiet, lecz nie oznacza to, że robimy podział, wręcz przeciwnie. Chcemy ukazać holistyczne podejście do prowadzenia biznesu, czy realizacji danego projektu, tym samym nie zamykając się wyłącznie na organizację, a stawiając na jednostkę i jej rozwój.

17:20 - 18:10

Trendy i zjawiska w turystyce

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona branży turystycznej ma obejmować szeroko pojęty ruch turystyczny, dzięki czemu uczestnicy będą mieli realny wpływ na zmiany branży turystycznej w Polsce. Ten sektor jest najbardziej podatny na czynniki zewnętrzne, przez co w sposób dynamiczny musi reagować na otaczającą rzeczywistość. Nie może pozwolić sobie na pauzę. Stąd konferencja, która pomoże przedstawicielom branży ustalić, jakie wspólne działania pomogą im lepiej funkcjonować, pozyskiwać fundusze i co najważniejsze łączyć swe siły.

17:20 - 18:10

Innowacje w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prezentacji poświęcona będzie tematyce związanej między innymi z zagadnieniami: nowych technologii w lotnictwie cywilnym, napędów i paliw lotniczych niedalekiej przyszłości, bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury lotnictwa cywilnego, komercjalizacja przestrzeni kosmicznej. Polski przemysł lotniczy ma się dobrze i stanowi mocną pozycję na europejskim rynku. Głównie dzięki dolinie lotniczej i rosnącej roli instytutów badawczych Polska zgłasza coraz więcej patentów i nowatorskich rozwiązań w lotnictwie, które odpowiadają za realną transformację sektora. Wystąpienia ekspertów, konstruktorów, pasjonatów lotnictwa, przedstawicieli instytutów badawczych i agencji rządowych.

19:00 – 21:00

Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju

Ten moment zawsze wzbudza największe emocje wśród gości będących na kolejnych edycjach FIR. 8. 20 października 2023 r. wręczymy po raz kolejny statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, a także uhonorujemy Laureatów „Marki Przyszłości” – wyróżnienia dedykowanego produktom i usługom, które jednoznacznie kojarzą się z rozwojem.

 

19:00

Wystąpienie Marcina Prokopa pt.:

 

"Odróżnij się albo znikniesz, czyli jak budować swoją wyjątkowość, zarówno w kontekście brandu, jak i marki osobistej."

 

Odróżnij się albo znikniesz, czyli jak budować swoją wyjątkowość, zarówno w kontekście brandu, jak i marki osobistej. W rzeczywistości, mocno opartej na mediach społecznościowych oraz zdalnej komunikacji, każdy z nas – chcąc nie chcąc – staje się osobą publiczną. Pojawia się więc konieczność świadomego i skutecznego zarządzania własnym wizerunkiem, reputacją, wartościami z jakimi chcemy się kojarzyć. Wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas 20 lat w mediach i showbusinessie, Marcin dzieli się wskazówkami i narzędziami, w jaki sposób przełożyć je na praktykę osób pracujących w rozmaitych branżach, w relacjach z innymi ludźmi.

 

Udział weźmie:

 

Marcin Prokop, Dziennikarz

21:00

Bankiet

Aktualnie powstaje program edycji 2023.

Chcesz mieć na niego wpływ? Zapraszamy!

Zostań Partnerem Merytorycznym 8. FIR.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości