speaker-photo

dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ

Fundacja Europe Direct Łódź

Profesor w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Były dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (2020-2021) i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (2016-2019), członek Team Europe.

,,Obszarem mojego zainteresowania jest przede wszystkim rynek pracy i zmiany na nim zachodzące, będące wynikiem wdrażania nowych technologii. Stąd bliskie są mi działania związane z budowaniem „cyfro-wej Europy”, a także wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy."

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.55-13.30

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

Czym są kompetencje przyszłości? Odpowiedź na to pytanie zmienia się wraz z rozwojem technologii i trendów. W czasach charakteryzujących się dynamicznymi zmianami i tempem ich wdrażania kluczowym zagadnieniem staje się zrozumienie stale rosnących potrzeb rynku. Analizy tych zagadnień i próby odnalezienia ścieżki prowadzącej do edukacji przyszłości podejmą się goście konferencji branżowej, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023.

Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy na rynku pracy przyszłości? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Na te pytania odpowiedzą biorący udział w debacie eksperci, m. in. dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików, dr hab. prof. UŁ Łukasz Ardent.

 

Prelekcje wygłoszą:

Dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
„Digitalizacja procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”
Agnieszka Blanka Snarska, Kierownik Projektu, ARP SA
„BiznesPortal – nowe narzędzie ARP dla przedsiębiorców”

 

Udział w debacie wezmą:

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Ekspert ds. Wpływu Nowych Technologii na Rynek Pracy, Fundacja Europe Direct Łódź
Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea SA

 

Moderator:

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.