speaker-photo

Dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB

Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Białostocka

Profesor Politechniki Białostockiej, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystej uczelni w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. 

W pracy naukowej zajmuje się badaniami z zakresu biomechaniki oraz inżynierii biomedycznej. Współpracuje z licznymi ośrodkami klinicznymi oraz przedsiębiorcami działającymi w sektorze produkcji implantów oraz sprzętu dla chirurgii i ortopedii. Zorganizował Pracownię Instrumentalnej Diagnostyki Narządu Ruchu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej i nadzoruje jej funkcjonowanie. 

Członek European Society of Biomechanics. Od wielu lat związany z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, od roku 2012 członek jego Zarządu, aktualnie wiceprezes a w latach 2016-2020 prezes Zarządu.