speaker-photo

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska jest dyrektorką International Centre for Cancer Vaccine Sciences (ICCVS) przy Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Jest m.in współtwórcą pierwszego zastosowania limfocytów T regulatorowych (Treg) w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci, współzałożycielką spółki PolTREG S.A. oraz autorką międzynarodowych patentów dotyczących sposobów produkcji komórek do celów terapeutycznych. Aktualnie pracuje nad personalizowaną terapią komórkową niedrobnokomórkowego raka płuca. Jest laureatką Fundacji Kościuszkowskiej i Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Prowadzone przez nią badania zostały wyróżnione licznymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi, w tym przez Polish-American Medical Society, Polską Akademię Nauk, International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes, European Federation of Immunological Societies oraz International Islet and Pancreas Transplantation Association.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju