speaker-photo

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

Uniwersytet Jagieloński

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, doktor habilitowany w naukach o zarządzaniu i jakości, profesor uczelni w Katedrze Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, zwłaszcza zarządzania wiedzą, organizacyjnego uczenia się oraz crowdsourcingu. W swoich badaniach wykorzystuje ilościowe i jakościowe metody badawcze. Jest kierownikiem oraz realizatorką kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych, Narodowego Centrum Nauki (SONATA oraz OPUS) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełni funkcję redaktora naczelnego International Journal of Contemporary Management. Jest członkiem rady naukowej czasopism Learning Organization oraz  Innovation Journal. Uczestniczy w pracach międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych: European Group for Organizational Studies, Social Science and Humanities Research Association Eurasia Research, International Society for Professional Innovation Management, European Citizen Science Association, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Stypendystka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2019-2022). Za osiągnięcia organizacyjne otrzymała łącznie cztery Nagrody Rektora UJ w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (corocznie od momentu zatrudnienia). Laureatka nagrody Naukowiec Przyszłości 2022 w kategorii „Badania przyszłości”.

14:10 – 15:20

20 Października 2023 r.

Cyfrowa transformacja i inteligentna automatyzacja z wykorzystaniem analityki i sztucznej inteligencji

Przyszłość stoi pod znakiem cyfryzacji – z tym stwierdzeniem nie sposób się nie zgodzić. O tematach związanych z cyfrową transformacją podczas konferencji branżowej rozmawiać będą eksperci, którzy w codziennej pracy spotykają się z zagadnieniami z obszaru nowoczesnych technologii IT, zaawansowanych systemów informatycznych takich jak Internet Rzeczy czy algorytmy predykcyjne.  

Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z wdrożeniem do procesów automatyzacji szeroko rozumianej sztucznej inteligencji? Jak wygląda polskie cyfrowe przedsiębiorstwo? Jak przeprowadzić w swoim biznesie inteligentną automatyzację? Odpowiedzi na te pytania padną na konferencji branżowej podczas 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. Eksperci przedstawią także wyniki swojej pracy w indywidualnych prezentacjach, poświęconych cyfrowej transformacji planowania produkcji, integracji i mobilizacji danych czy opartej o sztuczną inteligencję metodach hiperpersonalizacji. 

 

Udział wezmą:

 

Łukasz Grala, Futurolog, Mentor, Dyrektor Generalny, TIDK Sp. z o.o.
Sensitivity - hiperpersonalizacja oparta o sztuczną inteligencję wykorzystująca mechanizmy psychologii poznawczej i dane behawioralne klientów
Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sławomir Lasota, Starszy kierownik ds. innowacji i projektów, DSR S.A.
Projekt DPS-EA (Dynamic Production Scheduling based on Evolutionary Algorithm) - cyfrowa transformacja planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – odpowiedź na trudne czasy
Jacek Rydzewski, Prezes, Grupa Techniczna CODI
Nowy system z obsługą głosową i bezdotykowym otwieraniem drzwi za pomocą smartfona
Mateusz Kalinowski, Prezes Zarządu, Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o
Dr Inez Okulska, Kierownik, Zakład Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor, Departament Innowacji i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji
Dr Piotr Tykarski, Uniwersytet Warszawski
Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)
Małgorzata LatuszekPrezes Zarządu, współzałożyciel, Columb Technologies S.A.
,Sztuczna Inteligencja – za ile lat mnie zastąpi?
Marek Magryś, Zca Dyrektora, ACK Cyfronet AGH ds. Komputerów Dużej Mocy,  kierownik, Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC Polska)
Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL
Kamil Dudek, W-ce Prezes, CosmoEye
"System CosmoEye AI: Partner w Bezpieczeństwie i Efektywności Procesów"

 

Moderator:

 

Mariusz Kulma, Redaktor Naczelny, Magazyn Astronomia