speaker-photo

Mgr inż. Dagmara Słota

Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Studia inżynierskie i magisterskie ukończyła na kierunku biotechnologia, realizując częściowo II stopień na Technische Universität Hamburg w Niemczech. W 2019 roku, po obronie pracy dyplomowej, rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej,
w dyscyplinie Inżynierii Materiałowej. Równolegle, rozpoczęła studia podyplomowe
"Biomateriały - materiały dla medycyny" na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie jest na IV roku Szkoły Doktorskiej, a tematem pracy doktorskiej jest "Powłoka kompozytowa z kontrolowaną bioaktywnością, do zastosowań medycznych".

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce szeroko pojętych biomateriałów,
ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów przeznaczonych do regeneracji tanki kostnej
i chrzestnej. Modyfikując otrzymane materiały nadaje im charakter nośnika substancji aktywnych
do terapii celowanej. Opracowuje wielofunkcyjne materiały na implanty, które mogą być personalizowane do potrzeb danego pacjenta. Wyniki swoich badań zaprezentowała podczas ponad 30 konferencji naukowych o statusie zarówno ogólnopolskim jak i międzynarodowym, jest również autorem jak i współautorem 18 publikacji naukowych, opublikowanych w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN oraz liście JCR. Wyniki badań prezentowane podczas konferencji pięciokrotnie zostały wyróżnienie. Dotychczas opracowane kompozytowe materiały, zostały docenione również na forum międzynarodowym na targach i podczas wystaw wynalazków między innymi w Genewie, Zagrzebiu, Warszawie i Norymberdze (łącznie 8 medali i wyróżnień). Jest również współtwórcą 5 zgłoszeń patentowych.

Ukończyła 6 staży naukowych realizowanych zarówno w Polsce jak i zagranicą między innymi
w Comenius University, Faculty of Pharmacy na Słowacji czy Lancaster University, Materials Science Institute w Aglii.

W 2023 została Laureatką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca wygrywając nagrodę główną. Konkurs odbywał się pod patronatem między innymi Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jest opiekunem naukowym sekcji BioMat Koła Naukowego SMART-MAT działającego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. Zarządza zespołem studenckim w ramach projektu FutureLab
PK „Biomateriały kompozytowe do zastosowań medycznych” jak i realizuje projekt „Biomateriały polimerowe o charakterze nośnika substancji aktywnej do zastosowań w medycynie” finansowany
z programu MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przez 3 lata była zaangażowana
w realizację projektu TEAM-NET "Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań
w medycynie regeneracyjnej układu kostnego" (POIR 04.04.00-00-16D7/18) w ramach którego realizowała badania do pracy doktorskiej. Aktualnie, zatrudniona jest w projekcie OPUS „Hierarchiczne podejście do inżynierii tkanki kostnochrzęstnej” (UMO-2022/45/B/ST8/02557). Aktywnie uczestniczy w życiu i promocji uczelni, organizowała pokazy na Noc Naukowców 2022 oraz pierwszy Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. Występowała podczas Dnia Otwartego Politechniki Krakowskiej w sekcji „Siła Kobiet – Studia techniczne są dla dziewczyn”, przekonując maturzystki do wyboru nauk ścisłych.